Wegwerken achterstallig onderhoud Defensie kwestie van lange adem

In 2025 moet de klus geklaard zijn
Het is geen populair gegeven, maar het herstel van de Defensie wordt een zaak van de lange adem. Terwijl de winkel openblijft, wordt door het hele land achter de schermen hard gewerkt aan de renovatie. Bijvoorbeeld door de monteurs van de Koninklijke Landmacht die honderden militaire voertuigen als nieuw maken.
Bij de afdeling Techniek van het Materieel Logistiek Commando in Leusden lijkt op het eerste gezicht de tijd midden jaren vijftig te zijn stilgezet. Kolonel Peter van Iersel is de eerste om het toe te geven. ,,Iedereen wil een Tesla-fabriek met spierwitte vloeren en rode machines”, zegt de commandant van de centrale werkplaats. ,,Maar die kost 50 miljoen euro. Als je al iemand kunt vinden die hem bouwt.”
De miljoenen waar de landmachtofficier het over heeft, steekt defensie liever niet in een kopie van Elon Musks elektrische autofabriek. Het extra geld – 1,5 miljard euro per jaar – dat in het kader van het nieuwe regeerakkoord is vrijgemaakt, wordt vooral geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud en het bij de tijd brengen van groot materieel. Daarvoor staan in Leusden nu de Bushmaster troepentransporters binnen.

Bermbommen
De voertuigen die zijn ontworpen om aanslagen met bermbommen te doorstaan, werden versneld gekocht toen ons land naar Uruzgan ging. Daarna verscheepte de landmacht ze naar Mali. Het resultaat van de inzetten valt op het parkeerterrein in Leusden te zien. Een van de voertuigen die net terug is van de Afrikaanse VN-missie ziet eruit alsof hij rijp is voor de sloop.

De monteurs worden er niet warm of koud van. Ze verzekeren dat het allemaal vooral cosmetisch is. Een kwestie van alle onderdelen eraf halen, reviseren wat versleten is en dan netjes de boel weer in de verf. Vervolgens krijgen de Bushmasters een vers, verbeterd interieur en nieuwe elektronica en zijn ze weer zo goed als nieuw. Kosten: 12 miljoen euro. In 2025 moet de klus zijn geklaard.
Dan gaan de technici verder met het bij de tijd brengen van de CV-90 gevechtsvoertuigen. Staatssecretaris Visser (Defensie) gaf deze week met een brief aan de Tweede Kamer het formele groene licht voor een grote update van deze op een tank lijkende rupsvoertuigen. Kosten: tussen de 250 miljoen en een miljard euro.

De aanpassingen die worden gedaan zijn op tien minuten rijden van de werkplaats uitgedokterd. In een deel van de Amersfoortse Bernhardkazerne waar zo te zien ook geen geld wordt verkwist aan kantoormeubilair of schilderwerk zetelt het Kenniscentrum Grondgeboden Manoeuvre. Volgens de baas ervan – overste Ron Plender – weerspiegelt de update de snel veranderde veiligheidssituatie in de wereld.

Oude vijand
De CV-90 dateert van 2003. Een tijd waarin Rusland meer bondgenoot aan het worden was dan vijand. Na de strijd in Georgië (2008) en de annexatie van de Krim (2014) beseften ze ook in Amersfoort dat er uit een ander vaatje wordt getapt. Om bestand te zijn tegen een eventueel gevecht tegen de oude vijand en zijn steeds sterkere wapens, die ook op andere strijdtonelen hun opwachting maken, moet de CV-90 worden versterkt.

De voertuigen krijgen zwaardere bepantsering, raketten en nieuwe boordelektronica. ,,Toen ze instroomden, waren de CV-90’s state of the art”, zegt overste Plender. ,,Nu zijn ze goed, maar als je over vijftien jaar nog bij de tijd wilt zijn, moet je updaten. Doordat we dat kunnen doen, maken we met al onze wapensystemen de grote stap die ons een geloofwaardige strijdmacht laat blijven.”
De luitenant-kolonel laat het geluid klinken dat de minister, staatssecretaris en Commandant der Strijdkrachten graag zullen horen. Tegelijkertijd zit er wel een ’maar’ aan vast. Het moderniseren van de Bushmasters, CV-90’s en de Pantserhouwitser kanonnen is een zaak van de lange adem. Voordat alle voertuigen zijn gedaan, verstrijken jaren.

“Je hebt het over gevoelige militaire technologie. Daar wil je niet iedereen bij in de buurt laten”
In Leusden legt kolonel Van Iersel uit dat het helaas niet anders kan. ,,Ik heb hier zes werkplekken”, zegt hij in de hal waar al een paar CV-90’s staan. ,,Wanneer je weet dat Nederland er ruim 180 heeft, een midlife update drie maanden per voertuig duurt en we ook nog regulier onderhoud blijven doen, dan snap je dat het even duurt. Ik heb met mijn staf gesproken over het inhuren van externen, dat gaat alleen niet zonder slag of stoot. Je hebt het over gevoelige militaire technologie. Daar wil je niet iedereen bij in de buurt laten. We willen de vaart erin houden, maar tegelijkertijd kost het wegwerken van het achterstallige onderhoud tijd.”

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

1/3 pantservoertuigen Havelte niet inzetbaar

Minister Hennis schrijft aan de Kamer dat een derde van de CV-90 pantservoertuigen in Havelte niet inzetbaar is.
Al sinds de eerste inzet in 2008 kampt de CV-90, het zwaarste gevechtsvoertuig dat Nederland bezit, al met problemen. De Zweedse fabrikant leverde te weinig reserve-onderdelen of die waren heel moeilijk te verkrijgen. De bezuinigingen op Defensie zorgen er ook nog eens voor dat de voorraad reserve-onderdelen beperkt is en niet op tijd kan worden aangevuld. Dit leidde tot vragen van de vaste Kamercommissie.

In 2008 kocht Nederland 193 nieuwe CV-90 gevechtsvoertuigen. Door de bezuinigingen op Defensie zijn er nu nog 132 over. Daarvan staan er 88 op de Johannes Postkazerne in Havelte, 12 worden ingezet voor opleidingen en 32 zijn bij de leverancier in gestald voor onderhoud. Nederland verkocht in 2014 44 CV-90 pantsers aan Estland.

Verminderd inzetbaar
In haar brief schrijft minister Hennis dat de CV-90 ‘verminderd inzetbaar’ is. In de praktijk houdt dit in dat met deze gevechtsvoertuigen minder geoefend kan worden. De pantserinfanteriebataljons in Havelte kunnen dus niet meer aan de gereedstellingseisen voldoen. Er zijn onvoldoende voertuigen beschikbaar voor inzet. De CV-90 is overigens nog niet mee geweest op missies in het buitenland.

cv90s-varpalota-challenge_Noventas by MinDef

Een woordvoerder van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte geeft aan dat het niet vreemd is dat aan meer dan een derde van de voertuigen groot onderhoud moet worden gepleegd. “Onze pantsers draaien in een poule door heel Nederland. Als andere eenheden deze pantservoertuigen nodig hebben gaan ze mee.”
Recentelijk namen de Nederlandse CV-90 uit Havelte nog deel aan een grote NAVO-oefening in Estland.

NAVO-troepenmacht
De 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte maakt grote kans om deel uit te gaan maken van de grote NAVO-troepenmacht in de Baltische Staten. Er zijn zware voertuigen nodig om de Russen te weerhouden Estland, Letland of Litouwen binnen te vallen. Op 7 juli komen de NAVO-partners bijeen om te praten over deze inzet.
De brigade in Havelte heeft de zwaarste Nederlandse gevechtsvoertuigen onder haar hoede en oefent daarmee regelmatig in deze NAVO-landen.

Bron: Dagblad van het Noorden / Defensie