Nederlandse regering investeert in veiligheid op Curaçao

Curaçao en Nederland hebben gisteren overeenstemming bereikt over een 3e coronasteunpakket voor het eiland, in ruil voor hervormingen. In dat kader gaat Nederland de komende jaren extra investeren in de veiligheid en rechtsstaat van Curaçao.

De Nederlandse regering is bereid om een totale structurele investering te doen die kan oplopen tot € 18,5 miljoen. Een functionerende rechtsstaat is volgens het kabinet namelijk een voorwaarde voor economische ontwikkeling en de rechtmatige besteding van overheidsfinanciën.

Nederland gaat Curaçao helpen bij de versterking van het grenstoezicht. Op die manier moet grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit tegen worden gegaan. Hoe de ondersteuning er precies uitziet bespreken beide partijen nog.

Nederland is in ieder geval bereid meer personeel te leveren van de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Ook de Kustwacht Caribisch Gebied krijgt versterking.
Professionalisering CURMIL
Defensie helpt daarnaast bij de professionalisering van de Curaçaose militie (CURMIL). Zo is de dienstplichtverordening uit 1961 zwaar verouderd. De CURMIL moet worden ontwikkeld tot een infanterie-eenheid die beter bijdraagt aan de hoofdtaken van Defensie. De focus ligt daarbij op ondersteuning van de civiele autoriteiten.

Verder gaat er geld naar het Sociaal Vormings Traject. Zo biedt Defensie jongeren de kans om te resocialiseren. Dat gebeurt met medewerking van Curaçao.

Aruba en Sint-Maarten zijn nog in gesprek met Nederland over steun.

Omgekomen militairen NH90-crash aangekomen in de haven van Curaçao

Zr.Ms. Groningen is aangekomen in de Curaçaose haven Willemstad. Het marineschip heeft de lichamen van Christine Martens en Erwin Warnies aan boord. Vanwege het onderzoek is nog niet bekend wanneer ze naar Nederland komen.

Beide militairen kwamen afgelopen zondag om het leven toen de NH90-helikopter waarin ze zaten in zee stortte. De 2 andere bemanningsleden wisten zichzelf in veiligheid te brengen.
Het toestel is afgelopen nacht gezonken. Dat gebeurde nadat 2 van de 4 drijflichamen waren geknapt. Het toestel ligt nu op ruim 100 kilometer ten westen van Aruba op meer dan 1 kilometer diepte.

Koninklijke Marechaussee
Geprobeerd is het toestel drijvend te houden om het te kunnen bergen. Ruwe zee en harde wind maakten dit onmogelijk.

Naar verwachting vertrekt vanavond een KDC-10 transportvliegtuig naar Curaçao. Aan boord zijn leden van de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij voeren verkennend onderzoek uit naar de crash. Ook zijn rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee aan boord die een feitenonderzoek uitvoeren. Alle passagiers zijn voor vertrek getest op COVID-19.

Defensie zorgt ook dat er psychologische bijstand is voor de bemanning van Zr.Ms. Groningen.