Homoseksuele cadet getreiterd op KMA

Een homoseksuele cadet is op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda stelselmatig getreiterd. Zo moest hij in het bijzijn van hoge officieren doen alsof hij klaarkwam. Ook moest hij met een roze baret op zijn hoofd lopen. De oud-cadet doet vandaag in De Telegraaf zijn verhaal (zie hieronder).

De pesterijen begonnen in 2014 nadat de oud-cadet had verteld homoseksueel te zijn. Tijdens de ontgroening werd hij harder aangepakt dan collega-cadetten. Naast zijn geaardheid werd de man ook gepest vanwege zijn Aziatische uiterlijk, vertelt hij in De Telegraaf.
Borsten simuleren
De oud-cadet moest ook met een kussen onder zijn shirt lopen om borsten te simuleren. De ontgroeningsrituelen vonden plaats onder militair toezicht. Een sergeant-majoor vertelde dat de infanterie te hoog gegrepen was voor hem. Dat gebeurde al op de eerste dag. Uiteindelijk wordt de man weggestuurd.
Zijn ervaringen bracht hij bij alle vertrouwensfunctionarissen onder de aandacht. Met succes doorliep hij daarna een selectietest voor officier der mariniers. Toen hij een vraag kreeg over zijn cv waarop de KMA-periode niet stond, sloot ook dat boek.
De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) boog zich over de zaak, op verzoek van de secretaris-generaal. Die concludeerde dat er ongewenst gedrag is geweest vanwege zijn geaardheid, maar dat dit niet heeft geleid tot zijn ontslag.

Cultuurverandering
Door zijn verhaal naar buiten te brengen hoopt de oud-cadet bij te dragen aan een cultuurverandering binnen Defensie. Een woordvoerder van Defensie laat in de krant weten de zaak te betreuren.

ARTIKEL TELEGRAAF

Na de misbruik- en treiteraffaire bij de Luchtmobiele Brigade is opnieuw een legeronderdeel in opspraak vanwege wangedrag tijdens ontgroeningen. Op de Koninklijke Militaire Academie waar de toekomstige defensiecultuur wordt bepaald, trekt een homoseksuele cadet aan de bel.
Officier worden bij de infanterie is Marcello’s grote droom. Dat hij op jongens valt en weet dat het leger niet bekendstaat als bijzonder homovriendelijk neemt de Amsterdammer, die dit verhaal niet onder zijn eigen naam doet, op de koop toe.
In 2014 lijkt zijn droom in vervulling te gaan. Hij wordt aangenomen op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Op dit instituut worden al bijna tweehonderd jaar de officieren van de landmacht opgeleid. Het is een plek van tradities en tegelijkertijd van de toekomst. Het kader dat de komende veertig jaar aan het roer zal staan, krijgt hier de belangrijkste professionele normen en waarden mee.
Een daarvan is eerlijkheid. Daarom gaat Marcello mee in het advies dat hij niet te moeilijk moet doen over zijn geaardheid. Snel wordt duidelijk dat die openheid matig wordt gewaardeerd. En tijdens zijn ontgroening wordt hij, zegt hij, veel zwaarder aangepakt dan zijn collega-cadetten.

Aziatisch
„Ik heb het als verschrikkelijk ervaren”, vertelt de oud-cadet. De coördinatoren van de ontgroening maken hem belachelijk vanwege zijn geaardheid, maar ook om zijn Aziatische trekken. „Ik kreeg een Chinees hoedje met zwarte paardenstaart op mijn hoofd. Twee coördinatoren gaven de opdracht Chinees te praten. Toen ik zei dit niet te spreken, schreeuwden ze waar mijn hele stierenpeloton (groep cadetten, red.) bij stond: ’Tuurlijk wel! Tjing tjang tjong! Tjing tjang tjong!’

cadetten-koninklijke-militaire-academie_noventas-by-mindef

„Ik moest met een kussen in mijn shirt lopen om borsten te simuleren. Op een geïmproviseerde catwalk moest ik een modeshow geven. Ik kreeg een uitbrander als ik ’niet vrouwelijk genoeg’ liep. In de Grote Zaal moest ik – in het bijzijn van allemaal hoge officieren, inclusief de commandant KMA – doen alsof ik klaarkwam. Ik kreeg op mijn donder dat ik niet ’geil’ genoeg sprak. ’Kom op, laat meer merken dat je klaarkomt’, zeiden de coördinatoren.”
Ook bij de introductie van studentenvereniging De Infanterist wordt hij gekleineerd. „Ik moest op een gegeven moment met een roze baret op mijn hoofd lopen. De bijnaam die mij werd gegeven: ’stiertje doorgesmeerde loop’.”
De ontgroeningsrituelen hebben plaats onder militair toezicht. Initiatierituelen moeten worden doorgenomen met een commissie waarin standaard een hoge officier zit. De ontgroening zelf staat onder toezicht van kaderleden.

Marcello heeft moeite het tempo van de opleiding bij te houden. Voortgangsrapportages die zijn leidinggevenden opmaken, schetsen het beeld van een leerling die onderaan het peloton bungelt. Hij geeft dat eerlijk toe. Maar de manier waarop hij wordt behandeld helpt niet.

Te hoog gegrepen
Steeds komt een opmerking terug die een sergeant-majoor op zijn eerste dag maakte. „’De infanterie is te hoog voor je gegrepen’, zei hij. Zonder dat hij iets had gezien”, zegt Marcello verontwaardigd. „Toen ik vroeg hoe hij met zo’n oordeel kon komen, antwoordde hij: ’Ik heb een instinct hiervoor’.”
Marcello knokt maar het kader koerst – zo merkt hij – aan op zijn vertrek. De cadet besluit zijn verhaal te doen bij een stafofficier. Die schrikt. Hij probeert tot een gesprek te komen om de zaak op te lossen. Maar het kader heeft er geen behoefte aan en daarmee is het klaar. Marcello moet weg.
De weggestuurde cadet brengt zijn ervaringen bij alle vertrouwensfunctionarissen onder de aandacht. Tot de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht aan toe. Hij gaat bij de Nationale Reserve en doet opnieuw met succes mee aan een selectietest voor officier der mariniers. Als Marcello een vraag krijgt over zijn cv waarop zijn KMA-periode niet staat vermeld, is het ook daar alsnog over en uit.

Als laatste optie kiest de oud-cadet ervoor de hoogste ambtenaar bij Defensie te benaderen: de secretaris-generaal (SG). Op verzoek van de SG buigt de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zich over Marcello’s zaak.

KMA Bullenparade_Noventas by MinDef

Loyaal
Hoewel de afdeling erkent dat er incidenten zijn geweest, heeft de COID ze niet per geval onderzocht. „Niet uitgesloten kan worden dat betrokkene te maken heeft gehad met ongewenst gedrag vanwege zijn homoseksualiteit”, staat in het eindrapport. Maar volgens het COID heeft Marcello’s ontslag er niets mee te maken.
Marcello twijfelde maanden of hij naar buiten zou gaan met zijn verhaal. Die stap zet hij nu met tegenzin. Want hij is nog steeds loyaal aan defensie.

„Ik doe het omdat ik hoop bij te dragen aan de cultuurverandering die de nieuwe Commandant der Strijdkrachten zegt na te streven en de veilige werkomgeving die staatssecretaris Visser heeft toegezegd. Ook voor homoseksuelen. Dat lijkt me een uitdaging. De cultuur bij defensie is er eentje van zwijgen, niet melden en iemand ’waarschuwen’ wanneer hij dat wel doet. Dat vind ik erg, want ondanks alles voelt het als mijn club.”

’REGELING AANGESCHERPT’
De interne cultuur bij Defensie ligt onder vuur na twee vernietigende rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De voornaamste kritiek is dat personeel niet zonder vrees misstanden kan melden. Wanneer ze dat wel doen, vinden ze onvoldoende gehoor. Dit speelde bij de Luchtmobiele Brigade. Soldaten van de eenheid werden structureel getreiterd en seksueel geïntimideerd. Toen ze naar hun sergeant-majoor stapten om dit aan te kaarten, zagen ze hem ’s avonds zwaaiend met hun klachtformulier in de bar.
Daarnaast hebben vakbonden en Tweede Kamer grote twijfels over de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Ze vragen zich af of die interne afdeling onafhankelijk genoeg is om kritisch onderzoek te doen. De twijfel gaat zo ver dat er vorige week op stel en sprong een extern meldpunt is opgezet voor seksueel misbruik omdat de Kamer denkt dat het COID zulke zaken niet aankan. Defensie zegt dat het bekend was dat er tijdens de ontgroening van 2014 zaken zijn voorgevallen die ongewenst waren.

Woordvoerder Klaas Meijer: „Defensie betreurt dit. Wat voor velen een mooie militaire studententijd betekent, is door hem helaas anders ervaren. Ouderejaars-cadetten hebben zich destijds niet aan het voorschrift gehouden dat voor een introductie geldt. Defensie heeft de regeling aangescherpt.”

Bron: Omroep Brabant / Telegraaf / Defensie