Defensie in Caribisch gebied handelt om Covid-uitbraak te voorkomen

Defensie heeft besmettingen binnen de eigen gelederen op Curaçao geconstateerd. De organisatie ondernam direct actie en plaatste personeel met COVID-gerelateerde klachten of een positieve PCR-test in isolatie. Hierdoor kan het overige personeel zoveel mogelijk haar taken blijven uitvoeren.
Defensie neemt de RIVM-maatregelen zoveel mogelijk in acht en bij twijfel (of klachten) worden collega’s in preventieve isolatie of quarantaine geplaatst.

Ondanks dat Defensie daar waar het kan zich houdt aan de te nemen preventieve maatregelen, is het bij het soort werk als militair niet altijd mogelijk om te voldoen aan deze richtlijn. Denk hierbij aan het werken in krappe ruimtes als machinekamers, een kombuis aan boord van een schip of wanneer je met andere mensen in een tent of kamer slaapt. Ongeacht de genomen maatregelen is een COVID-19 besmetting niet uit te sluiten.

Quarantaine
Defensie neemt de besmettingen zeer serieus. Daarom heeft de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied besloten om de (vermoedelijk) besmette militairen op Curaçao in isolatie te plaatsen en te testen en tevens personeel met een verhoogd risico vanuit een bron- en contactonderzoek in quarantaine te plaatsen.

Door het op goede wijze uitvoeren van een isolatie- of quarantaineperiode zijn de militairen daarna zo snel mogelijk weer veilig en operationeel inzetbaar.

Bron: Defensie

Defensie start vaccineren militairen tussen de 18 en 60 jaar

Defensie is vandaag begonnen militairen te vaccineren tegen COVID-19. De groep van 18-60 jarigen krijgt het Janssen-vaccin. Defensie streeft ernaar alle militairen begin juli te hebben gevaccineerd. Zo zijn militairen weer beter inzetbaar om Nederland in eigen land en daarbuiten te dienen.

Militairen werken doorgaans intensief samen. Dit gebeurt ook vaak binnen de anderhalve meter. Denk hierbij aan het werk op schepen, in voertuigen en in vliegtuigen. Zo werken militairen die samen een wapensysteem bedienen of onderhoud hieraan uitvoeren vaak zij-aan-zij. Dit stelde hen het afgelopen jaar voor de nodige uitdagingen.

Binnen militaire eenheden varieert de leeftijd doorgaans van 18 tot 60 jaar. Defensie vaccineert een hele eenheid gelijktijdig zodat iedereen op hetzelfde moment inzetbaar is. Denk aan opdrachten waarvoor vaccinatie verplicht is, zoals een flink aantal missies. Bij zo’n eenheid gaat het om militairen van alle leeftijden. ‘Eenheidsgewijs’ vaccineren binnen de kazernes is bovendien efficiënter vanuit logistiek oogpunt en gezien de oefenkalender van deze eenheden.

Defensie vaccineert zelf
Militairen krijgen het Janssen-vaccin waarbij 1 prik voldoende bescherming biedt tegen COVID-19. De vaccins zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Defensie heeft een eigen gezondheidssysteem waarbinnen de vaccins worden toegediend. Zo worden de GGD’s niet (extra) belast. De vaccins zijn verdeeld over de verschillende gezondheidscentra op de kazernes. Het medisch personeel verzorgt de vaccinaties.

Gevaccineerd worden is vrijwillig. Wel kan het niet laten inenten inzetbaarheidsbeperkingen met zich meebrengen. Dat betekent dat een militair die is aangemerkt voor een uitzending niet mee kan.

Militairen met een medische indicatie en militairen ouder dan 60 jaar zijn al gevaccineerd. Burgermedewerkers van Defensie worden civiel geprikt en volgen de planning binnen het Nationale Coronavaccinatieprogramma.