Krijgsmachten werken samen in strijd tegen coronavirus Caribisch gebied

De Britse, Franse en Nederlandse strijdkrachten bundelen hun krachten in de strijd tegen het coronavirus in het Caribisch gebied. Zodoende gaan de landen hun afzonderlijke inspanningen op elkaar afstemmen vanuit een gezamenlijke, militaire coördinatiecel. Dit gebeurt vanaf het Franse eiland Martinique.

Minister Ank Bijleveld-Schouten is blij dat de bestrijding van het coronavirus op deze manier efficiënt wordt aangepakt. “Dit is een mooi en praktisch voorbeeld van hoe we als Europese landen kunnen samenwerken, met ieder onze eigen verantwoordelijkheden in het Caribisch gebied. Door onze inzet tegen het coronavirus samen te monitoren, kunnen we elkaar snel vinden als het nodig is.”

Optimaliseren inzet
De taak van de gezamenlijke, militaire coördinatiecel is het optimaliseren van de inzet van de 3 landen. De cel vergroot de flexibiliteit van de inzetmogelijkheden. Op deze manier kunnen de bondgenoten elkaar versterken bij het bestrijden van (de gevolgen van) het coronavirus in het hele Caribisch gebied.

De wederzijdse steun volgt mede uit eerder opgedane, positieve samenwerkingservaringen. Die deden de landen op tijdens het verlenen van noodhulp na orkaan Irma in 2017.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Crisis Actie Team Defensie 24/7 in touw voor hulpverlening in Nederland

Dan stelt Defensie beademing- en röntgenapparaten beschikbaar voor verschillende ziekenhuizen. En dan weer zorgt de krijgsmacht dat een kinderdagverblijf stapelbedden en matrassen krijgt. Daardoor kunnen ouders met een vitaal beroep ook ’s nachts werken zonder zich zorgen te hoeven maken om hun koters, die in de opvang logeren.

“Simpel te organiseren en we nemen grote zorgen weg”, verduidelijkt luchtmachtkolonel Peter Tankink. Hij is hoofd van het Crisis Actie Team (CAT) van het ministerie van Defensie. Dat bepaalt of, waar en wanneer militairen en materieel worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

Militaire aansturing
Bij de ingewilligde verzoeken gaat het niet alleen bedden, matrassen en beademingsapparaten. Her en der zijn ook militairen aan de slag, bijvoorbeeld bij opslagruimten voor medicijnen. Die worden nu bewaakt door infanteristen. Militaire planners zijn aan de slag bij medische instellingen. Zij zorgen via militaire aansturing dat coronapatiënten verdeeld worden over ziekenhuizen waar nog plekken op de intensive care zijn.

Het is aan het Crisis Actie Team (CAT) om hulpvragen te coördineren en te bepalen wanneer wel of geen hulp wordt geboden. Tankink: “Bij die afweging hanteren we 3 uitgangspunten: willen, kunnen en mogen we helpen.” Weten waarom iets soms niet kan? Lees meer over hoe de zaken bij het CAT lopen in de Defensiekrant

Vragen uitzetten
Het crisiscentrum is gevestigd in het ministerie van Defensie in Den Haag en 24/7 actief. Civiele instanties zoals ziekenhuizen, GGD ‘s en Veiligheidsregio’s kunnen een bijstandsaanvraag doen bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Daar worden vragen of aanbiedingen weer doorgezet naar onder meer het CAT van Defensie.

Lees meer over het CAT in de Defensiekrant.

Bron: Defensie