Defensie in coronatijd: bijna 60.000 werkdagen at your service

Defensie springt vandaag op de kop af 1 jaar bij om gevolgen van het coronavirus voor Nederlanders te verzachten, ook in het Caribisch gebied. En zo lang dit nodig is, blijft de militaire organisatie dat doen.

Zo staan er nu 1.000 militairen paraat om bijvoorbeeld te ondersteunen bij het inenten van de Nederlandse bevolking tegen COVID-19.
Civiele autoriteiten, zoals het ministerie van Volksgezondheid, hoeven het maar te vragen en Defensie weegt de mogelijkheden af.

131 keer
Verzoeken om hulp van Defensie waren er al veelvuldig. Neem de teststraten, de nodige werden door militairen bemand. Verder leverde Defensie planners. Ze brachten in kaart bij welke ziekenhuizen nog IC-capaciteit was en regelden verplaatsingen. En vergeet de omvangrijke inzet van militair artsen en verpleegkundigen niet, zowel in ziekenhuizen als in zorginstellingen. Van de enorme hoeveelheid vragen om hulp op allerlei gebied, willigde Defensie er 131 in. De organisatie stelde daar middelen en personeel voor beschikbaar. In totaal ging het om 59.850 werkdagen.

Voedselbanken
En wat te denken van de stilgelegde voedselbanken. In meerdere plaatsen hielpen militairen het verstrekken van levensmiddelen weer op gang. Verder werd er aan onder meer Voedselbanken en het Leger des Heils meer dan 130.000 kilo aan etenswaren en dranken gedoneerd, overtollig als gevolg van gecancelde oefeningen. Er werd zelfs gekookt voor minderbedeelden.

Mode 2021Mode 2021

GGD gaat met hulp van Defensie prikcapaciteit verhogen naar 1,5 mio per week

De GGD bereidt zich voor om vanaf mei anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Zo wordt het aantal priklocaties in de komende periode fors uitgebreid en komen er per locatie meer priklijnen. Openingstijden worden verruimd en vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten. Daarnaast staan onder andere Defensie en het Nederlandse Rode Kruis paraat om in de enorme personeelsbehoefte te kunnen voorzien.

Landelijk voorzitter van GGD GHOR Nederland André Rouvoet: “Vanaf de start van het vaccinatieproces wordt voortdurend opgeschaald. We prikken zo snel en zo veel mogelijk mensen met de vaccins die beschikbaar zijn. Het doet enorm goed dat we de eerste positieve effecten zien bij de mensen uit de verschillende doelgroepen die inmiddels gevaccineerd zijn. We maken ons nu op, met duizenden gedreven GGD’ers in het hele land en samen met vele partners zoals Defensie en het Rode Kruis, om in een razend tempo te kunnen vaccineren zodra in het tweede kwartaal de piekleveringen van vaccins beschikbaar zijn”.

GGD GHOR Nederland heeft op verzoek van demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) onderzocht hoe de vaccinatiecapaciteit verder kan worden versneld wanneer eerder dan verwacht meer vaccins beschikbaar komen. Sinds 6 januari heeft de GGD ca. 1 miljoen vaccinaties gezet van de in totaal ruim 1,5 miljoen vaccinaties.

Vaker kopenVaker kopen