Politie wil ook voorrang bij coronatesten

Politiemensen zouden net als personeel in de zorg en het onderwijs voorrang moeten krijgen bij het afnemen van coronatesten. Gebeurt dat niet, dan wordt het moeilijk om alle diensten ingevuld te krijgen, zei Mireille Beentjes van de landelijke korpsleiding bij het programma Spraakmakers op Radio 1.

„We hebben moeite met het vullen van roosters, thuiswerken is geen optie voor deze mensen. Agenten doen hun werk op straat, iedere dag dat ze thuis wachten op een test of uitslag, dat is een dag te veel. Linksom of rechtsom, als het maar sneller gaat dan nu”, aldus Beentjes.

Mensen die in het onderwijs en de zorg werken krijgen sinds maandag voorrang bij coronatests. Dat moet personeelstekort en uitval in die sectoren voorkomen.
Defensie helpt Nederland opnieuw vanwege COVID-19

Civiele instanties doen opnieuw een beroep op Defensie om bij te springen bij het beteugelen van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Nu dit weer oplaait, kan Nederland uiteraard weer op militaire organisatie rekenen. Zo ondersteunen Defensiemedewerkers onder meer in de teststraat op Schiphol Airport en bij de coördinatie en planning van het bron- en contactonderzoek in diverse regio’s.

Deze vorm van ondersteuning is echter altijd van tijdelijke aard. De hulp stopt zodra de civiele sectoren zelf weer genoeg mensen en middelen hebben om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Defensie kan niet alle verzoeken inwilligen. De krijgsmacht heeft ook zelf taken en moet daarnaast blijven oefenen om ook in de toekomst militair inzetbaar te zijn.

Verzoeken om steunverlening
Verzoeken om steunverlening in het openbaar belang, worden ingediend bij de veiligheidsregio. Via het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum komen ze bij Defensie. Namens de minister van Defensie beslist de Commandant der Strijdkrachten of er personeel en middelen worden ingezet. Zo ja, dan gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van de aanvragende instantie.

In de zorg en bij voedselbanken
In de periode van 11 maart tot en met 1 juli sprongen al honderden militairen en hun burgercollega’s bij. Dat gebeurde met name in de zorg, maar bijvoorbeeld ook bij voedselbanken om de voedselverstrekking weer op gang te brengen.

ComputerComputer