CdS Rob Bauer : problemen Defensie worden nu opgelost

’Schade bezuinigingen aan ’t wegwerken’
De Commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer ziet licht aan het einde tunnel als het gaat om de problemen bij defensie. De hoogste militair zegt tegelijkertijd te begrijpen dat een deel van zijn personeel bijzonder sceptisch is over het op orde krijgen van de organisatie.
De admiraal zei dit op een persbriefing gisteren in Den Haag. Hij reageerde op een recente lawine aan negatieve verhalen.
Die begon met onthullingen van De Telegraaf over militairen die zelf hun warme onderjassen, handschoenen en schoenen moeten halen bij de buitensportwinkel om zo voorbereid te zijn op een oefening in het ijskoude Noorwegen. Defensie gaf in eerste instantie aan, de duizend man niet op tijd te kunnen kleden.
Garantiedatum
Wat volgde, waren nog meer gelekte verhalen over kogelwerende vesten die over de garantiedatum heen zijn. Problemen met helmen en schietbanen waar personeel niet veilig kon werken vanwege een te hoge concentratie schadelijke stoffen in de lucht. De verhalen contrasteerden sterk met de topprioriteit die defensie sinds vorig jaar aan veilig werken zegt te besteden.
„Veiligheid staat continu op het netvlies”, herhaalde Bauer vandaag. „Veilig werken moet de norm zijn. Daartoe zijn we de afgelopen jaren alleen niet altijd in staat geweest. We hebben onvoldoende lerend vermogen gehad. Ik heb er vertrouwen in dat het nu wel gebeurt. Elke medewerker draagt daar aan bij. De commandanten gaan voorop.”

Wantrouwen
De admiraal erkende op de bijeenkomst dat er veel intern wantrouwen is. Het afwijzen van het cao-onderhandelingsresultaat op 1 oktober door de vakbondsleden ziet hij als uiting daarvan. „Men gelooft niet dat wat voorligt een startpunt is. Ik trek me dat aan”, zegt de CdS. „Onze mensen zijn loyaal tot op het bot en verdienen daarvoor een fatsoenlijk salaris. Het overleg met de bonden moet opnieuw worden opgestart. Het is een zure appel waar we doorheen moeten.”

Tegenover deze negatieve ontwikkelingen ziet Bauer interne vooruitgang. Zo beginnen volgens hem de magazijnen bij de krijgsmacht substantieel voller te raken dan vorig jaar. „De leveringszekerheid is van 27 naar 80 procent gegaan”, stelt de topmilitair. Daarnaast zijn er volgens hem nu al meer nieuwe mensen geworven dan in heel 2017.

„Er moet schade worden hersteld die in 25 jaar van bezuinigingen is aangericht. Die kan pas na jaren worden weggewerkt. Defensie is in staat die omslag te maken. Ik zie de eerste tastbare resultaten en dat maakt dat ik licht aan het einde van de tunnel zie. Onze winkel is ondanks alle problemen open en draait op volle toeren.”

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)

Ministerie van Defensie begint deze week met klachtenlijn

Defensie begint deze week met een speciale klachtenlijn omdat personeel zich nu niet veilig genoeg voelt problemen aan te kaarten. Per mail kunnen medewerkers misstanden melden.
Die klachten worden openbaar gemaakt voor iedereen zodat het duidelijk is wat de klachten zijn, aldus de commandant der strijdkrachten Rob Bauer. „Vervolgens gaan we laten zien hoe we met die klachten omgaan”, zei de Defensiebaas in het programma RTL Late Night. „Zo wordt voor iedereen duidelijk wat we er mee doen.” Bauer hoopt zo ook te bereiken dat niemand meer naar de pers of een advocaat stapt „buiten ons om.”
Afgelopen weekend nog klaagden militairen over giftige dampen op een schietbaan. Onlangs bleek dat commando’s hun eigen winterkleren moesten aanschaffen voor een oefening in Noorwegen. Staatssecretaris Visser heeft de jassen nu alsnog in één klap ingekocht.

Bron: Telegraaf / Defensie