Integratie Defensie Duitsland en Nederland als een Matroesjkapop

“De wereld verandert. En we zoeken allemaal naar manieren om onze militaire capaciteit te maximaliseren, zonder soevereiniteit te verliezen. Eén van de manieren is diepe integratie.” Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer was vandaag 1 van de Nederlandse sprekers op de Berlin Security Conference. Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst was ‘Europese veiligheid en Defensie – trans-Atlantisch blijven, meer Europees acteren’.
De 2-daagse conferentie is toonaangevend. Het ongeveer 1000-koppige publiek bestaat uit ministers, directeuren-generaal, topfunctionarissen van krijgsmachten, ambassadeurs en directeuren van denktanks en de defensie-industrie.
Mede-organisator
Omdat Nederland de bijeenkomst mede organiseerde, was Defensie uitgebreid vertegenwoordigd. Naast de CDS en de commandanten van alle krijgsmachtdelen was ook staatssecretaris Barbara Visser aanwezig. “Je moet gewoon beginnen met samenwerken en resultaten laten zien. Dan volgen andere landen vanzelf. Het MRTT- project voor militair strategisch luchttransport heeft dat laten zien. Voor succes is het volgende nodig: overeenstemming over doel, kosten en tijdspad. En vooral 1 land dat de leiding neemt.”

Vertrouwen
Diepe integratie. Wat bedoelde Bauer daar precies mee? “Misschien vinden sommigen het eng klinken. Alsof je de controle kwijtraakt. Maar je wordt juist sterker. Het is een vorm van slimme internationale defensie. Daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is. Het vraagt om diepte-investeringen. Niet alleen in termen van geld, maar in relaties. En bovenal vraagt het om vertrouwen.”
Het Duits-Nederlandse militaire partnerschap wordt gezien als een blauwdruk in Europa voor effectieve samenwerking en integratie. Om te laten zien hoe diepe integratie de Nederlandse krijgsmacht heeft geholpen, deelde Bauer een aantal voorbeelden met zijn publiek.

Culturele integratie
Bauer: “De structuur van 414 Tankbataljon, een gemixt Duits-Nederlands tankbataljon, is eigenlijk die van een Matroesjkapop. Een Nederlandse compagnie met Duitse Leopard 2-gevechtstanks, is onderdeel van een Duits tankbataljon. Die is weer deel van een Nederlandse brigade die onder het commando van een Duitse divisie valt.”
Bij deze vorm van integratie zijn procedures en techniek volledig op elkaar afgestemd. Bauer: “Maar wat deze integratie echt compleet maakt is het bereiken van het niveau van culturele integratie. Dat is dus iets anders dan streven naar een Europees leger. Besluiten over de inzet van militairen blijven voorbehouden aan de regering en de Tweede Kamer.”

Beste van 2 werelden
Dat culturele integratie zelfs bij buurlanden niet vanzelfsprekend is, legde Bauer uit aan de hand van een voorbeeld: “Als een Duitse commandant besluit om rechts te gaan, dan volgt iedereen hem. Als een Nederlandse commandant diezelfde beslissing maakt, dan is dat het startpunt voor een discussie over de voor- en nadelen tussen links en rechts. 414 Tankbataljon heeft beide culturen weten te integreren. Je kan wel stellen dat zij het beste van beide werelden combineren.”

Bron: Defensie

Militairen bedankt voor inzet met herinneringsmedaille

“Deze mannen en vrouwen zetten zich allemaal in voor hetzelfde doel: beschermen wat ons dierbaar is. Deze mannen en vrouwen zijn bereid om hun eigen veiligheid ondergeschikt te maken aan de veiligheid van duizenden medemensen. Allemaal vanwege het simpele feit dat daar óók mensen wonen die het verdienen om veilig over straat te kunnen. En niet vervolgd te worden voor hun overtuigingen.”
Met deze woorden gaf Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer aan wat militairen motiveert om op uitzending te gaan. 212 militairen van Resolute Support Mission & Capacity Building Mission Iraq kregen vandaag in Den Bosch voor hun uitzending de Herinneringsmedaille Internationale Missies.
Irak
Veel gedecoreerden zijn uitgezonden geweest naar Irak en leerden Peshmerga-strijders onder meer schieten, tactisch optreden, militaire EHBO en het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen. “U leerde hen vaardigheden die niet alleen hun slagvaardigheid vergroten, maar die ook kostbare levens sparen. Dit was heel dankbaar werk. Van soldaat tot generaal en van ambtenaar tot minister oogstte u waardering voor de kwaliteit van uw werk.”

Bauer complimenteerde hen en het chirurgisch team dat werkzaam was in het Amerikaanse ziekenhuis op de Al-Assad Air Base en de 2 inlichtingenanalisten die het Belgische adviesteam in Noord-Irak versterkten.

Afghanistan
Hij sprak ook zijn waardering uit voor de militairen die in Afghanistan werkten, zoals degenen die het hogere kader van de politie en het leger trainden en adviseerden. Hij noemde apart het National Support Element dat niet alleen voor een slaapplek zorgde, maar ook voor een thuisgevoel bij de Nederlandse militairen. Het geneeskundig detachement en de force protection op Camp Marmal oefenden regelmatig. “Hoe handel je als er een grote brand uitbreekt op het kamp? Of als je met een voertuig op een IED rijdt?”, aldus Bauer. “Op alle situaties heeft u zich voorbereid, maar ik ben blij dat geen van die situaties zich heeft voorgedaan en dat wij u weer veilig bij ons hebben.”

De militairen kregen de herinneringsmedaille, hun partners de anjer en de kinderen een speciale kindermedaille.

Bron: Defensie