Samen Sterker-award voor innovatie vanaf de werkvloer

Bij de 1e uitreiking van de Samen Sterker-award werden gelijk 3 innovatieve initiatieven gehuldigd. De award is voor medewerkers die de organisatie op een innovatieve manier versterken. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer zette vanmiddag de betrokken medewerkers in het zonnetje.
Bauer: “We weten allemaal dat Defensie moet veranderen. Om antwoord te geven op een veranderende samenleving, een veranderende veiligheidscontext. Daarvoor is het nodig om anders te denken, anders te doen en binnen de mogelijkheden de grenzen op te zoeken. Jullie projecten en initiatieven zijn hier sprekende voorbeelden van.”

De kapiteins Suzanne Aarssen en Ilse van de Lagemaat (landmacht) zetten zich in voor betere retourlogistiek en afvalverwerking op missies en oefeningen. Ook in missiegebied wordt afval grotendeels gescheiden. Lokale afvalverwerkers verwerken het alleen niet altijd op de juiste manier. Dat kan en moet wat hen betreft anders. Bauer: “Jullie pakken dit project op naast jullie fulltime baan en dachten in mogelijkheden en oplossingen: bewonderenswaardig. Jullie bevlogenheid en enthousiasme werkt daarbij aanstekelijk.”

Minder risico op hitteletsel
Kapitein René Van der Flier, adjudant Willem Van Geel, sergeant-Majoor Jordi Boeren, sergeant-majoor Stefan Gerritsen en sergeant-majoor Rachid Benchicar (marine) ontwikkelden een ‘Last Minute Risk Assessment Speedmarsen’. Deze tool verkleint het risico op hitteletsel bij speedmarsen. “Dit soort initiatieven verdient erkenning. Ze komen op de werkvloer tot stand en de wil is er om de kennis te delen met andere onderdelen.”

Sergeant Daan Verwaaij (landmacht) speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling van de Host Nation Support-applicatie. Dit systeem vereenvoudigt en versnelt HNS-aanvragen van landen in Nederland. En dat geldt ook voor de daadwerkelijke grenspassages van eenheden tussen de landen. Met deze app loopt Nederland voorop en verschillende partnerlanden hebben al interesse getoond.

Bauer: “Ik begreep dat sergeant Verwaaij een zeer gewaardeerd teamlid is. Door zijn jeugdige enthousiasme, maar ook zijn kijk op de wereld als millenial om problemen op te lossen. Hij durft nieuwe, frisse ideeën te lanceren, maar denkt ook mee bij het concretiseren en aanpakken van problemen.”

Bron: Defensie

CdS Bauer wil snelheid, innovatie en samenwerking

Purple NECtar is het platform om een innovatief product te lanceren binnen de krijgsmacht. Maar hoe belangrijk ook, Commandant der Strijdkrachten (CdS) luitenant-admiraal Rob Bauer wil dat er overal bij Defensie ruimte is voor innovatie. “Ruimte voor het exploreren van en experimenteren met nieuwe concepten. We willen iedereen stimuleren continu ideeën te ontwikkelen die processen en producten verbeteren.”
Als het aan hem ligt, wordt innovatie business as usual. “Ook als het gaat om onze manier van werken, ons denken en doen. Blokkades en belemmeringen die innovatie, vernieuwing en verbetering in de weg staan, moeten verdwijnen. We hebben een andere mindset nodig. Goede ideeën moeten niet stranden, maar de organisatie instromen. En snel.” Bauer zei het op het Defensie Simulatie Symposium op de Vlasakkers in Amersfoort. De bijeenkomst hoorde bij Purple Nectar, een jaarlijks terugkerende oefening die volop ruimte biedt voor experimenteren, kennis delen en innovaties in de praktijk bekijken. Er kwamen meer dan 2.000 belangstellenden op af.

Te weinig snelheid
Snelheid is volgens Bauer het grootste probleem. “Het duurt nu te lang om van een idee tot uitvoering te komen. We kunnen in een missiegebied wel in korte tijd een volledig kamp opbouwen, inclusief waterput en goed draaiende logistiek. Maar het aanschaffen van nachtkijkers voor onze mensen lukt ons niet binnen 7 jaar. Hetzelfde verhaal geldt voor de aanschaf van een iPad of een smartphone. Als de administratieve molen eindelijk stilstaat, is het device al 1 of 2 generaties verder. We laten zo kansen liggen en worden vanzelf ingehaald door andere – goedwillende of kwaadwillende – partijen.”

Gelukkig gaat het ook regelmatig wel goed. Bauer noemde de DoMaintApp waarmee het onderhoud aan de Fennek is gedigitaliseerd. De tijd tussen aanbesteding aan ‘Lifely’ en de operationele testen bij diverse CLAS-eenheden was nog geen 9 maanden. “We kunnen het, maar moeten het alleen nog veel vaker doen. Het credo ‘mag niet, kan niet, wil niet’ moet overboord en plaatsmaken voor ‘het kan en mag als je het zo doet’.” Als 2e voorbeeld noemde hij de Fast Small Ship Simulator (FSSS) voor opleiding en training van het personeel dat opereert met de FRISC. Trainen met die supersnelle, wendbare, kleine rubberboten is niet zonder gevaar en beperkingen. MARIN, Cruden en Three C Technologies ontwikkelden in korte tijd een simulator. De marine schaft er 2 aan.

Eerst digitaal dan in het echt
Bauer pleitte voor modelling & simulation (M&S): eerst het digitale model bouwen, daarna de testen, eventueel aanpassen en dan pas een prototype bouwen. “Zo is de F-35 tot stand gekomen en ook onze nieuwe marineschepen. M&S draagt zo bij aan het versterken van het militair vermogen. En maakt het werken sneller, beter, slimmer, innovatiever, eenvoudiger en goedkoper.”

Defensie wil volgens Bauer voorop lopen met nieuwe ontwikkelingen, maar heeft daarvoor samenwerkingspartners nodig. “Kennisinstellingen, bedrijven, startups of wat dan ook zijn vaak innovatiever, gedurfder en creatiever dan wij zijn of kunnen zijn. Veel van de deelnemers aan Purple NECtar en het Defensie Simulatie Symposium werken niet bij de overheid, maar zijn actief in een van de andere 2 punten van de gouden driehoek. Mijn boodschap aan u allen is: wij hebben u nodig!”

Bauer noemde een groot nieuw project dat aansluit bij de ambitie om een informatiegestuurde krijgsmacht te zijn, opgewassen tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders: het mobiele toekomstbestendige communicatiesysteem FOXTROT. De Nederlandse krijgsmacht werkt daarbij samen met de Duitse. “We zitten nog in de denk- en analysefase, maar de belangrijkste boodschap is: we zoeken nog partners!”

Bron: Defensie (foto illustratief)