De Staat aansprakelijk voor blootstelling aan Chroom-6 Defensie medewerkers

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die 4 voormalig medewerkers hebben geleden na blootstelling aan Chroom-6. Eerder oordeelde de rechtbank Limburg dat de medewerkers niet-ontvankelijk waren. In een vervolgprocedure bij de rechtbank wordt bekeken wat de hoogte van de schadevergoeding moet zijn.

De 4 voormalig medewerkers van Defensie en Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS* hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor de geleden schade na blootstelling aan Chroom-6 tijdens hun werk op POMS-locaties van Defensie. De civiele rechter vond dat de medewerkers en de Stichting niet-ontvankelijk waren en oordeelde dat de bestuursrechter eerst de aansprakelijkheid van de Staat diende vast te stellen. Zowel de voormalig medewerkers als de Stichting gingen tegen dat vonnis in beroep.

Aanvullende informatie
In juni 2018 verscheen een rapport van het RIVM, waaruit bleek dat het zorgbeleid van Defensie op POMS-locaties ontoereikend was. Naar aanleiding van dat rapport wilde het hof meer informatie van betrokken partijen, met name of de aansprakelijkheid eerst door de bestuursrechter moest worden vastgesteld. Voorafgaand aan de zitting van 28 november 2019 heeft de Staat brieven overgelegd. Uit die brieven blijkt dat alle 4 de medewerkers direct zijn blootgesteld aan Chroom-6, en dat zij allemaal last hebben van aandoeningen die door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.

Schending van de zorgplicht

Het hof vindt dat de 4 medewerkers ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Het hof concludeert op grond van de brieven dat de Staat niet alleen de zorgplichtschending erkent, maar ook het verband tussen de blootstelling aan Chroom-6 en de mogelijke schade. Het is daarom niet nodig om de bestuursrechter te laten beslissen over de aansprakelijkheid.

De vordering van de Stichting
Naast de 4 oud-medewerkers had de Stichting ook een vordering ingediend namens een groep gedupeerden. Van de gedupeerden kan echter niet worden vastgesteld dat zij allemaal in dezelfde mate zijn blootgesteld aan Chroom-6. Daarom wordt de Stichting niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering.

Nu het hof oordeelt dat de Staat aansprakelijk is voor de geleden schade bij de 4 medewerkers, kunnen partijen een vervolgprocedure starten bij de rechtbank om de omvang van de schade vast te stellen.

*) POMS staat voor ‘Prepositioned Organizational Material Storage sites’

Bron: de rechtspraakStart onderzoek chroom 6-verleden niet-POMS-locaties

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar het verleden van mogelijke blootstelling aan chroom-6 op Defensielocaties. Het gaat om alle Defensielocaties met uitzondering van de POMS-locaties (prepositioned organizational materiel storage-locaties). De POMS onderzocht het RIVM eerder al. Het RIVM roept (oud-)medewerkers van niet-POMS-locaties op om de online vragenlijst in te vullen die bij het onderzoek hoort.

Het RIVM-onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een regeling voor (oud-)medewerkers.
Voor wie?
Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte. Of op een andere manier blootgesteld kan zijn aan werkzaamheden met chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kan de online vragenlijst invullen.

Het kan daarbij gaan om mensen die ziek zijn (geweest) en zich afvragen of dit door chroom-6 komt. Maar ook mensen die niet ziek zijn (geweest) en mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld kunnen de vragenlijst invullen.

Meedoen aan het onderzoek?
Wie bij het Informatiepunt Chroom-6 geregistreerd staat, ontvangt een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet geregistreerd staat, wordt gevraagd dit alsnog te doen:

* Email: infoc6&carc@caop.nl
* 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)
* Website Informatiepunt Chroom-6
Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

Doel onderzoek
Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan chroom-6 in kaart op alle Defensie-locaties met uitzondering van de POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM aangeven of en waar er nog meer onderzoek nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of tijdsperiodes. Het onderzoek is erop gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Dat vindt Defensie erg belangrijk. Dan kan namelijk, samen met de vakbonden, een definitieve regeling worden vastgesteld. Die vervangt de huidige Coulanceregeling.

Privacy
De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers alléén de gegevens over beroepshistorie, locaties, werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens zoals naam, mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt Chroom-6 en worden zonder persoonlijke toestemming niet gedeeld met anderen.

Bron: Defensie