Commandant der Strijdkrachten (CdS): nadenken over dienstplicht

Om mogelijk personeelstekort in de toekomst het hoofd te bieden, moet Defensie nadenken over het van stal halen van de dienstplicht. Dat vindt commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer. De admiraal wijst in dat verband op Zweden, dat vanaf vorig jaar de dienstplicht weer heeft ingevoerd. „Ik zeg niet dat ik het wil, maar er is wel een demografische uitdaging waar we wat mee moeten.”
Defensie is momenteel een groeiende organisatie, waar afgelopen jaren flink is geworven. Desondanks zijn er nog altijd zo’n vijfduizend openstaande vacatures. Als de economie in hetzelfde tempo blijft groeien en de arbeidsmarkt voor werkgevers nog schraler wordt, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het personeel op peil te houden, zegt CdS Bauer.

„We moeten openstaan voor alle mogelijke oplossingen.” Het werven van buitenlanders is ook een optie, zij het dat de grondwet geen buitenlandse militairen toestaat in de Nederlandse krijgsmacht. Volgens Nederlands hoogste militair kan Defensie dat ondervangen door meer werkzaamheden, bijvoorbeeld in het onderhoud aan materieel, uit te besteden aan bedrijven.

Officieel is in Nederland de dienstplicht nooit afgeschaft. Onlangs werd zelfs de wet zo aangepast dat de dienstplicht voortaan ook voor vrouwen geldt. Wel is in 1997 de opkomstplicht opgeschort.

Bron: Telegraaf / Defensie

Minister en CDS bezoeken Trident Juncture

Minister Ank Bijleveld-Schouten bezocht gisteren Trident Juncture, de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Ze deed dat samen met Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Zij waren in gezelschap van hun Noorse collega’s. Noorwegen is niet alleen gastheer van de oefening maar geldt al jaren als een zeer trouwe partner.
Bijleveld: “De nauwe samenwerking tussen onze beide landen staat symbool voor de solidariteit binnen de NAVO. NAVO-bondgenoten staan klaar om elkaar indien nodig te verdedigen. Dat deze verbondenheid niet alleen op papier bestaat, laten we zien met deze grootschalige en eensgezinde oefening.”
De Nederlandse en Noorse defensie werken samen tijdens missies en trekken – net als in 2015 – samen met Duitsland op binnen de VJTF, de zogenoemde flitsmacht van de NAVO. Ook de wintertraining van het Korps Mariniers vindt plaats in Noorwegen. Dit jaar voor het eerst ook met de Noren samen. Nederlandse F-16-squadrons doen er ervaring op met arctische omstandigheden en ook rondom de invoering van de F-35 wordt samengewerkt.

Rivieroversteek
De minister woonde in de middag een demonstratie bij van een rivieroversteek van de A-compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon. Daar werd luitenant Dennis bovendien volledig verrast met een bevordering ‘te velde’ door de minister.

Tijdens Trident Juncture verblijven 2.200 Nederlandse militairen op Noorse bodem of varen in de Noorse wateren. In totaal komen meer dan 50.000 militairen uit meer dan 30 landen in het koude Noorwegen in actie. Bijleveld: “De oefening verhoogt de gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht. Door zo grootschalig te oefenen en sneller te kunnen verplaatsen, samen met andere landen. Dat is nodig om er te staan als het nodig is.”

Bron: Defensie