Minister en CDS bezoeken Trident Juncture

Minister Ank Bijleveld-Schouten bezocht gisteren Trident Juncture, de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Ze deed dat samen met Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Zij waren in gezelschap van hun Noorse collega’s. Noorwegen is niet alleen gastheer van de oefening maar geldt al jaren als een zeer trouwe partner.
Bijleveld: “De nauwe samenwerking tussen onze beide landen staat symbool voor de solidariteit binnen de NAVO. NAVO-bondgenoten staan klaar om elkaar indien nodig te verdedigen. Dat deze verbondenheid niet alleen op papier bestaat, laten we zien met deze grootschalige en eensgezinde oefening.”
De Nederlandse en Noorse defensie werken samen tijdens missies en trekken – net als in 2015 – samen met Duitsland op binnen de VJTF, de zogenoemde flitsmacht van de NAVO. Ook de wintertraining van het Korps Mariniers vindt plaats in Noorwegen. Dit jaar voor het eerst ook met de Noren samen. Nederlandse F-16-squadrons doen er ervaring op met arctische omstandigheden en ook rondom de invoering van de F-35 wordt samengewerkt.

Rivieroversteek
De minister woonde in de middag een demonstratie bij van een rivieroversteek van de A-compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon. Daar werd luitenant Dennis bovendien volledig verrast met een bevordering ‘te velde’ door de minister.

Tijdens Trident Juncture verblijven 2.200 Nederlandse militairen op Noorse bodem of varen in de Noorse wateren. In totaal komen meer dan 50.000 militairen uit meer dan 30 landen in het koude Noorwegen in actie. Bijleveld: “De oefening verhoogt de gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht. Door zo grootschalig te oefenen en sneller te kunnen verplaatsen, samen met andere landen. Dat is nodig om er te staan als het nodig is.”

Bron: Defensie

CdS Rob Bauer : problemen Defensie worden nu opgelost

’Schade bezuinigingen aan ’t wegwerken’
De Commandant der Strijdkrachten (CdS) Rob Bauer ziet licht aan het einde tunnel als het gaat om de problemen bij defensie. De hoogste militair zegt tegelijkertijd te begrijpen dat een deel van zijn personeel bijzonder sceptisch is over het op orde krijgen van de organisatie.
De admiraal zei dit op een persbriefing gisteren in Den Haag. Hij reageerde op een recente lawine aan negatieve verhalen.
Die begon met onthullingen van De Telegraaf over militairen die zelf hun warme onderjassen, handschoenen en schoenen moeten halen bij de buitensportwinkel om zo voorbereid te zijn op een oefening in het ijskoude Noorwegen. Defensie gaf in eerste instantie aan, de duizend man niet op tijd te kunnen kleden.
Garantiedatum
Wat volgde, waren nog meer gelekte verhalen over kogelwerende vesten die over de garantiedatum heen zijn. Problemen met helmen en schietbanen waar personeel niet veilig kon werken vanwege een te hoge concentratie schadelijke stoffen in de lucht. De verhalen contrasteerden sterk met de topprioriteit die defensie sinds vorig jaar aan veilig werken zegt te besteden.
„Veiligheid staat continu op het netvlies”, herhaalde Bauer vandaag. „Veilig werken moet de norm zijn. Daartoe zijn we de afgelopen jaren alleen niet altijd in staat geweest. We hebben onvoldoende lerend vermogen gehad. Ik heb er vertrouwen in dat het nu wel gebeurt. Elke medewerker draagt daar aan bij. De commandanten gaan voorop.”

Wantrouwen
De admiraal erkende op de bijeenkomst dat er veel intern wantrouwen is. Het afwijzen van het cao-onderhandelingsresultaat op 1 oktober door de vakbondsleden ziet hij als uiting daarvan. „Men gelooft niet dat wat voorligt een startpunt is. Ik trek me dat aan”, zegt de CdS. „Onze mensen zijn loyaal tot op het bot en verdienen daarvoor een fatsoenlijk salaris. Het overleg met de bonden moet opnieuw worden opgestart. Het is een zure appel waar we doorheen moeten.”

Tegenover deze negatieve ontwikkelingen ziet Bauer interne vooruitgang. Zo beginnen volgens hem de magazijnen bij de krijgsmacht substantieel voller te raken dan vorig jaar. „De leveringszekerheid is van 27 naar 80 procent gegaan”, stelt de topmilitair. Daarnaast zijn er volgens hem nu al meer nieuwe mensen geworven dan in heel 2017.

„Er moet schade worden hersteld die in 25 jaar van bezuinigingen is aangericht. Die kan pas na jaren worden weggewerkt. Defensie is in staat die omslag te maken. Ik zie de eerste tastbare resultaten en dat maakt dat ik licht aan het einde van de tunnel zie. Onze winkel is ondanks alle problemen open en draait op volle toeren.”

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)