Jubileumboek voor 75-jarig bestaan Militair Revalidatie Centum Aardenburg

Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn vierde dit jaar het 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan verscheen het jubileumboek ‘Samen op eigen kracht’, van de hand van Elsa Miedema. De commandant van het revalidatiecentrum kolonel Léon Jans overhandigde vandaag in Den Haag het 1e exemplaar aan Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.
Eichelsheim omschreef het Militair Revalidatie Centrum (MRC) als een van de beste centra van Europa. “Eén waar Defensie en ik trots op zijn.” Hij verwees vervolgens naar de titel van het jubileumboek. “ ‘Samen op eigen kracht’ vangt de kern van het MRC in 4 woorden. Iedereen werkt op eigen kracht aan herstel. Maar echte kracht bestaat uit de samenwerking van patiënten en behandelaars.”

In het boek wordt onder meer de geschiedenis van het MRC beschreven, met speciale aandacht voor de mensen binnen de organisatie. Verschillende (oud-)werknemers en revalidanten komen aan het woord. Zij belichten de zware weg die revalidanten af moeten leggen naar herstel. Maar ook de warme kant wordt belicht. Denk aan het persoonlijk contact, maar ook de warme baden die het centrum rijk is.

Verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en vertrouwen
Kolonel Jans vatte de inhoud van het boek samen met de woorden verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en vertrouwen. Daarmee legde hij een link naar de functie van de CDS, als hoogste vertegenwoordiger van de strijdkrachten. “Dit boek gaat over verantwoordelijkheid voor onze militairen, voor de best mogelijke zorg als zij gewond raken op missie of tijdens trainingen. Dit boek gaat over inzetbaarheid, waarin wij als MRC ondersteunen in het weer inzetbaar maken van onze militairen. Dit boek gaat over vertrouwen, dat als er wat met de militair gebeurt, hij kan rekenen op de best mogelijke revalidatiezorg in Nederland.”

Ontwikkeling
Het MRC Aardenburg is een van de 1e naoorlogse Nederlandse revalidatiecentra. Zowel militairen als burgers konden vanaf dat moment terecht op het landgoed in Doorn. Sindsdien heeft het centrum zich flink ontwikkeld, zowel qua zorg als qua techniek. Deze ontwikkelingen komen ook aan bod in het werk.

Bij het 60-jarig jubileum verscheen ook al een boekwerk. Deze uitgave ging vooral in op de geschiedenis van het terrein en de gebouwen van het MRC. In het werk van Miedema staan vooral de mensen die er werken centraal.

Bron: Defensie

CDS: ‘Europese samenwerking noodzakelijk om relevant te blijven’

Wil Europa op militair niveau relevant blijven, dan moeten de krachten gebundeld worden. Dat was de kernboodschap van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim vandaag tijdens een speciale EU-dag over het landdomein.
Tijdens de digitale bijeenkomst van het Directoraat-Generaal Beleid en het Commando Landstrijdkrachten werden verschillende EU-thema’s behandeld, die voor de landmacht van belang zijn. Te denken valt aan missies en operaties, capaciteitsontwikkeling en militaire mobiliteit.

Ook werd vast vooruitgekeken naar de presentatie volgende week van het EU strategisch kompas. Hierin staat de koers die wordt uitgezet voor het defensiebeleid binnen de EU voor de komende jaren.

Cyber
Eichelsheim stipte met de ontwikkelingen rond cyber vast een groot punt van aandacht aan. “Hier is het altijd de vraag met wie je echt te maken hebt. Het speelveld wordt nog complexer en verwarrender. Door cyberdreigingen moeten we leren om op meerdere domeinen tegelijk te acteren.” Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het PESCO-project met Cyber Response Teams, waar Nederland aan meedoet.

Europese samenwerking is volgens de CDS dan ook geen wens, maar een must. “Wil Europa zijn opvattingen internationaal ook maar de minste kracht kunnen bijzetten, dan moet het de krachten bundelen. Het is onvermijdelijk als we onze huidige welvaart en vrijheid willen behouden. Open samenlevingen, afhankelijk van internationaal handelsverkeer, kunnen niet zonder die (bewegings)vrijheid.”

Defensievisie 2035
De CDS verwees dan ook naar de Defensievisie 2035, waarin een sterker en zelfredzamer Europa, zowel in EU- als NAVO-verband, een van de punten is. Hiervoor worden al stappen gezet, zoals het vergroten van de effectiviteit van EU-misses en –operaties. Maar ook door samen op te trekken in bijvoorbeeld de EU-Battlegroup. Deze Europese eenheid wordt de komende periode steeds verder doorontwikkeld.

Legerkorps als voorbeeld
Nederland en Duitsland proberen op veel vlakken een voortrekkersrol te vervullen. Zo is er al ruim 25 jaar het gezamenlijke legerkorps 1German/Netherlands Corps. Een voorbeeld voor de rest van de EU, aldus Eichelsheim. “Wat mij betreft kopiëren we dit soort initiatieven naar andere Europese landen, maar gaan ook andere landen er onderling mee aan de slag. Zij kunnen dan profiteren van de door Duitsland en Nederland geleerde lessen.”

Samenwerking cyberdomein
De CDS sloot af door terug te keren naar het cyberdomein. “De ontwikkelingen brengen onzekerheid en dreiging met zich mee, maar er liggen ook kansen. We moeten de samenwerking binnen de EU intensiveren, ook op nieuwe domeinen als IT, software en data. Het gezamenlijk ontwikkelen van capaciteiten, kennis en innovatie, daar ben ik een voorstander van. Want het belang van dit domein is niet te onderschatten. Eenduidig, eensgezind en helder optreden kan hier écht het verschil maken.”

Volgend jaar staan er ook vergelijkbare EU-dagen op het programma voor de luchtmacht, marine en marechaussee.

Bron: Defensie