CDS bezoekt Zr.Ms. Evertsen in missiegebied

“De kameraadschap aan boord en de manier waarop jullie je werk doen is geweldig! We hebben jullie keihard nodig.” Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer zei dit tijdens een Alle Hens aan boord van Zr. Ms. Evertsen tijdens de vaart van Split (Kroatië) naar Durrës (Albanië). Hij bracht een bezoek aan het schip dat momenteel als stafschip dient voor de Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2).

Arbeidsvoorwaarden
Hij sprak aan boord met het personeel over hun werk en ervaringen, maar ook over de arbeidsvoorwaarden. Hij gaf een toelichting op de laatste stand van zaken en sprak de hoop uit dat er snel een akkoord komt.
Heel Evertsen Bakt
Admiraal Bauer ging tijdens een rondgang aan boord langs bij verschillende dienstvakken. Zo hielp hij bij het lossen van de trossen en stond hij op de brug bij het vertrek uit de haven van Split. Daarnaast hielp hij bij een herlaadoefening van de Goalkeeper, deed hij mee aan de taartbakwedstrijd ‘Heel Evertsen Bakt’ voor het goede doel en was hij aanwezig bij de voorbereidingen van het helikopterdetachement voor een

Snelle reactiemacht
De Evertsen maakt tot eind juni deel uit van de SNMG2. Het vlootverband vormt de maritieme component van de NATO Response Force en staat om dit moment onder leiding van de Nederlandse commandeur Boudewijn Boots. Met deze permanente snelle reactiemacht reageert het bondgenootschap snel en flexibel op

Minder stabiel
Voor Nederland werd de veiligheidsomgeving de laatste jaren minder stabiel en voorspelbaar. Dat komt onder andere doordat machtsverhoudingen in de wereld veranderen. Zo is Rusland de afgelopen jaren bijvoorbeeld bereid gebleken militaire middelen in te zetten in bijvoorbeeld Georgië, Oekraïne en Syrië.

Bron: Defensie

Bij laatste strijders tegen ISIS zat het venijn in de staart

In de strijd tegen ISIS zagen vliegers dat de situatie op de grond met de jaren zienderogen was veranderd. “ISIS had grote verliezen geleden”, zei Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer op Vliegbasis Leeuwarden. Hij sprak tot de militairen die als laatsten de Air Task Force Middle East in Jordanië vormden, maar ook tot het detachement dat vervolgens de boel afbouwde en inpakte. Ze kregen gisteren de Herinneringsmedaille Internationale Missies.

Bauer vervolgde te vertellen dat het gebied dat ISIS had veroverd met de dag kleiner werd. Daardoor liep het aantal missies terug en waren er veel minder bommen nodig dan voorheen. Hij herhaalde de vraag van eind vorig jaar. Was een elfde detachement nog wel nodig?

Niet afbouwen
Bauer: “Het antwoord was ja. En hoe… Ze zeggen niet voor niets: het venijn zit in de staart.” Het laatste detachement ging niet zoals gedacht afbouwen, maar werd zelfs meer ingezet dan eerder in de strijd tegen ISIS. “Het munitiecomplex was tot 2 maal toe nagenoeg helemaal leeg. Er moest met spoed worden bevoorraad.”
Volgens de CDS was het geen wonder dat het 11e als ‘Final Eleven’ op veel belangstelling kon rekenen. Niet alleen journalisten kwamen het werk van het detachement ter plekke bekijken. Ook cabaretier Javier Guzman, Andre Kuipers en Bauer zelf bezochten de militairen.

Grote wonden
De manier waarop het team samenwerkte, joint en internationaal, vormde volgens Bauer de basis voor een eenheid die stond als een huis. “Dit was in het bijzonder merkbaar op oudejaarsdag. De dag waarop de F-16’s hun laatste missies vlogen. Hun laatste bommen in de strijd tegen ISIS lieten vallen. Na bijna 4 jaar kwam er dan nu echt een einde aan onze F-16 inzet vanuit Jordanië. De inzet die door de collega’s op het hoofdkwartier in Qatar werd ondersteund. Bijna 4 jaar tegen een tegenstander die mensen op barbaarse wijze onderdrukte en terroriseerde. Op een wijze die grote wonden achter laat. Achterover leunen en niets doen was geen optie”, zei Bauer.

“Op die bewuste 31 december keerden de F-16’s voor de laatste keer terug uit de strijd. Het zat erop. Een markering in de Nederlandse geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht en Defensie als geheel.”

Logistiek allesbepalende factor
Nu begon het werk voor de redeployment task force. “We vergeten soms gemakshalve dat logistiek een allesbepalende factor is voor het slagen van een missie. Want géén missie zonder logistiek. Zonder materialen, geen vlucht. Zonder water en eten, geen militairen. Zonder post, geen glimlach op het gezicht van diezelfde militairen.

Maar wat we optuigen voor een operatie, moet ook weer terug. Met dezelfde chirurgische precisie als de missie werd uitgevoerd. En u zorgde daarvoor. Ieder vanuit z’n eigen expertise. Een speciaal samengesteld team vanuit de gehele organisatie. Vanuit de luchtmacht. Het Defensie Ondersteuningscommando. En het 10 Natresbataljon.”

Volgens Bauer was een redeployment niet eerder zo soepel is verlopen. “Binnen 2 maanden had u 929.864 kilo materieel vervoerd, verdeeld over 119 containers en 8 transportvliegtuigen. Dan hebben we het over 7.104 verschillende artikelen.”

De redeployment task force deed de deur dicht in Jordanië. ”Na u kon de motor daar, die op volle toeren draaide, worden uitgezet.”

Bron: Defensie (foto illustratief)