Nederland weerloos tegen gifgas

GAS-GAS-GAS… Een gifgas aanval op Nederland door een buitenlandse macht of terrorist, denk bijvoorbeeld aan de vergiftiging van de Russische dissident vorig jaar in Engeland, is succesvol. Nederland is namelijk totaal niet voorbereid op een aanval met gifgas. Dat stelt de directeur van TNO Defensie & Veiligheid Henk Geveke.

Niet meteen herkenbaar
Een probleem bij gifgas is dat je niet meteen weet waar het vandaan komt. Zo werd het gifgas in Engeland op de voordeur gesmeerd. Maar het kan bijvoorbeeld ook op een bankje in een park gesmeerd worden. Daar lopen allerlei mensen voorbij die het gas niet ruiken of zien.
Geen kennis
Een ander aspect volgens Geveke is dat niemand weet wie wat moet doen. De overheid niet, maar ook instanties als de politie, brandweer en ambulancediensten niet. TNO kan vaststellen welk gas is gebruikt en hoe groot het gevaar is. Hij maakt zich echter zorgen over het feit dat er niks geregeld over hoe je de kennis dan moet verspreiden.

Testlaboratoria
Op het complex van TNO in Den Haag wordt donderdag de nieuwbouw geopend door minister van Defensie Ank Bijleveld. Hier worden onder meer explosieven getest. In de vestiging in Rijswijk worden chemische, biologische en nucleaire middelen getest. Het is de bedoeling dat dit onderzoek op den duur ook naar Den Haag verhuist.

Aanpak
Geveke was onder de indruk van hoe de Britten het destijds hebben aangepakt. Hij vindt dat de overheid een en ander zou moeten organiseren omtrent de aanpak bij een gifgas aanval.

Bron: TNO / Defensie

Nieuwe CBRN-verkenningsvoertuigen voor landmacht

De landmacht krijgt nieuwe CBRN-verkenningsvoertuigen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Het krijgsmachtdeel heeft voor CBRN-verkenningen nu nog 12 Fuchs-pantserwielvoertuigen. Over enkele jaren bereiken die echter het einde van hun levensduur. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde de Kamer vandaag een brief over het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’ .
De veiligheidssituatie op het gebied van CBRN is de afgelopen jaren verslechterd. De ontwikkeling van dergelijke strijdmiddelen zorgt voor steeds meer dreiging. Dat geldt ook voor verspreiding waardoor terroristen aan CBRN-kennis en materiaal kunnen komen. Gezien de recente gebeurtenissen in Syrië (gifgasaanval Douma) en het Verenigd Koninkrijk (vergiftiging vader en dochter Skripal) is het bovendien niet uitgesloten dat (niet-)statelijke actoren dergelijke middelen inzetten, ook in Nederland.

Niet langer toereikend
In de huidige voertuigen is de bescherming van de bemanning niet toereikend voor alle moderne dreigingen. Ook kan de detectieapparatuur niet alle moderne dreigingen opsporen. Defensie wil 12 nieuwe CBRN-verkenningssystemen en mogelijk een extra reservesysteem.

Nederland kijkt voor de aanschaf naar de mogelijkheid van internationale samenwerking. In Nederland heeft het onderzoeksinstituut TNO waardevolle kennis op de gebieden van chemische en biologische strijdmiddelen. De Belgische krijgsmacht wil zijn CBRN-verkenningscapaciteit over ongeveer 10 jaar vervangen. Defensie werkt al nauw samen met Duitsland op het gebied van CBRN-onderzoek en operationele praktijk. Qua onderzoek geldt dat ook voor Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Kenmerken
De nieuwe verkenningscapaciteit moet alle CBRN-relevante stoffen kunnen detecteren en identificeren. Dat geldt ook voor straling. Voor de veiligheid van het personeel moet de detectieapparatuur op afstand te bedienen zijn. De wens is verder dat de nieuwe voertuigen inzetbaar zijn in landelijke, verstedelijkte of industriële gebieden, in havens of op vliegvelden.

Het project loopt van 2018 tot en met 2022.

Bron: Defensie