Nieuwe CBRN-verkenningsvoertuigen voor landmacht

De landmacht krijgt nieuwe CBRN-verkenningsvoertuigen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Het krijgsmachtdeel heeft voor CBRN-verkenningen nu nog 12 Fuchs-pantserwielvoertuigen. Over enkele jaren bereiken die echter het einde van hun levensduur. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde de Kamer vandaag een brief over het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’ .
De veiligheidssituatie op het gebied van CBRN is de afgelopen jaren verslechterd. De ontwikkeling van dergelijke strijdmiddelen zorgt voor steeds meer dreiging. Dat geldt ook voor verspreiding waardoor terroristen aan CBRN-kennis en materiaal kunnen komen. Gezien de recente gebeurtenissen in Syrië (gifgasaanval Douma) en het Verenigd Koninkrijk (vergiftiging vader en dochter Skripal) is het bovendien niet uitgesloten dat (niet-)statelijke actoren dergelijke middelen inzetten, ook in Nederland.

Niet langer toereikend
In de huidige voertuigen is de bescherming van de bemanning niet toereikend voor alle moderne dreigingen. Ook kan de detectieapparatuur niet alle moderne dreigingen opsporen. Defensie wil 12 nieuwe CBRN-verkenningssystemen en mogelijk een extra reservesysteem.

Nederland kijkt voor de aanschaf naar de mogelijkheid van internationale samenwerking. In Nederland heeft het onderzoeksinstituut TNO waardevolle kennis op de gebieden van chemische en biologische strijdmiddelen. De Belgische krijgsmacht wil zijn CBRN-verkenningscapaciteit over ongeveer 10 jaar vervangen. Defensie werkt al nauw samen met Duitsland op het gebied van CBRN-onderzoek en operationele praktijk. Qua onderzoek geldt dat ook voor Canada, Noorwegen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Kenmerken
De nieuwe verkenningscapaciteit moet alle CBRN-relevante stoffen kunnen detecteren en identificeren. Dat geldt ook voor straling. Voor de veiligheid van het personeel moet de detectieapparatuur op afstand te bedienen zijn. De wens is verder dat de nieuwe voertuigen inzetbaar zijn in landelijke, verstedelijkte of industriële gebieden, in havens of op vliegvelden.

Het project loopt van 2018 tot en met 2022.

Bron: Defensie

Volgende stap in CBRN-samenwerking

Politie, brandweer, GGD/GHOR, veiligheidsregio’s en Defensie gaan nog nauwer samenwerken rondom CBRN. Dat gebeurt bij het trainen van de bestrijding van Chemische, Biologische Radiologische en Nucleaire incidenten. De organisaties spraken gisteren af dat zij samen de besturing van het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught op zich nemen.
Het Nationaal Trainingscentrum CBRN is onderdeel van het Defensie CBRN Centrum. Op het trainingscentrum oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel daarvan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.
In het weekeinde open
Bij het Nationaal Trainingscentrum CBRN kunnen tot 75 personen tegelijkertijd trainen. Dat is het grootste deel van het jaar mogelijk, ook op zaterdagen en in de avonduren. Vooral voor de brandweer, die veel met vrijwilligers werkt, is dat belangrijk.

Het centrum beschikt over eigen (onderwijsleer)middelen zoals politie-, brandweer en ambulancevoertuigen. Denk verder aan kledingsets, flora- en faunasimulatie en human patiënt simulators. Het centrum kan onder meer de aanwezigheid van drugslaboratoria simuleren. De oefenleiding heeft ook diverse middelen om wapens- en explosieven te imiteren.

Bron: Defensie