‘Gasmaskers Defensie beschermen niet voldoende’ UPDATE met reactie Defensie

Volgens onderzoek van RTL Nieuws bieden de gasmaskers van Defensie onvoldoende bescherming tegen chemische en biologische wapens. Dit feit zou bij het ministerie van Defensie als zeker sinds 2005 bekend zijn.
Defensie gebruikt sinds 1997 het FM12-masker. Het gasmasker maakt net als bijvoorbeeld een wapen en een helm deel uit van de basisuitrusting van de militair. Onderzoeksinstituut TNO concludeerde in 2005 dat het masker ‘niet altijd voldoende bescherming’ biedt tijdens zware inspanning. Tijdens bijvoorbeeld rennen, schieten of graven, sluit het masker niet genoeg aan op de huid. Via de randen kan dan toch giftige lucht binnendringen.

Defensie erkent dat het al sinds 2005 op de hoogte is van deze tekortkoming. Uit een onderzoek van Defensie in 2009 naar alternatieven zou geen beter model naar voren zijn gekomen. Maar de geteste modellen werkten volgens hetzelfde principe en hadden hetzelfde probleem aldus deskundige tegen RTL Nieuws.

Betere maskers bij specialistische eenheden
Het probleem van onderdruk is op te lossen door gefilterde lucht in het masker te blazen met een blower. Zo’n ventilator kan worden aangesloten op het FM12-masker van Defensie.
Alleen een paar specialistische eenheden van Defensie hebben dit systeem. Zoals een team dat in actie komt wanneer er een vermoeden is van het gebruik van chemische, biologische, radiologische of nucleaire strijdmiddelen (CBRN).
Zij lopen volgens Defensie een hoger risico omdat zij daadwerkelijk het met gifgas besmette gebied in gaan. Daarnaast beschikken antiterreur-eenheden van Defensie en politie, net zoals de arrestatieteams van de politie over gasmaskers met een blower.

Op dit moment kijkt Defensie of het nieuwe gasmaskers aan gaat schaffen. De aanbesteding daarvoor loopt, en wordt mogelijk volgend jaar afgerond.
Een bijkomend iets is dat Defensie, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en de inlichtingendiensten AIVD en MIVD unaniem van mening zijn dat de dreiging van een gifgasaanslag toeneemt.

Reactie op berichtgeving rond gasmaskers
Om militairen te beschermen tegen een aanval met CBRN-stoffen (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) heeft Defensie verschillende beschermende middelen. Een daarvan, het FM12-masker, werd vandaag ter discussie gesteld in RTL Nieuws. Uit een studie van TNO bleek dat het Nederlandse FM12-masker, conform de NAVO-eisen, de gebruiker voldoende bescherming biedt.

Het masker moet de juiste maat hebben, goed zijn afgesteld en de militair moet er voldoende mee hebben getraind. Er is eveneens geconstateerd dat de beschermingsgraad daalt bij zware inspanningen. Maar op het moment van onderzoek (2009) werd het masker niet onomstotelijk overtroffen door een ander masker.

Personeel wordt bij het gebruik van het masker geïnstrueerd op factoren die van invloed kunnen zijn op de beschermingsfactor. Denk aan bewegen, zware inspanning en baardgroei. Militairen krijgen daarnaast CBRN-instructies tijdens de opleiding, de jaarlijkse Militaire Basis Vaardigheden en het opwerkprogramma voor uitzending en inzet. Ook staan er richtlijnen in de Joint Doctrine Publicatie en geven CBRN-adviseurs aanvullende opleidingen aan commandanten op de CBRN-school.

Gebruik verantwoord
Defensie is van mening dat het FM12-masker bij gebruik volgens de instructies verantwoord is. Tot op heden waren er bij Defensie geen klachten bekend over het masker. Het voldoet aan de NAVO-normen, wordt jaarlijks door TNO gecontroleerd en wordt door tal van bondgenoten gebruikt.

In de loop van de tijd kan materieel verbeteren. Defensie zoekt daarom op dit moment naar een masker dat de beschermingsgraad mogelijk verder verhoogt. Daarvoor loopt een aanbesteding die, indien succesvol, naar verwachting in 2020 wordt afgerond.

Lees hier het volledige artikel op RTL Nieuws

Bron: RTL Nieuws / Defensie (foto illustratief)

Nederland weerloos tegen gifgas

GAS-GAS-GAS… Een gifgas aanval op Nederland door een buitenlandse macht of terrorist, denk bijvoorbeeld aan de vergiftiging van de Russische dissident vorig jaar in Engeland, is succesvol. Nederland is namelijk totaal niet voorbereid op een aanval met gifgas. Dat stelt de directeur van TNO Defensie & Veiligheid Henk Geveke.

Niet meteen herkenbaar
Een probleem bij gifgas is dat je niet meteen weet waar het vandaan komt. Zo werd het gifgas in Engeland op de voordeur gesmeerd. Maar het kan bijvoorbeeld ook op een bankje in een park gesmeerd worden. Daar lopen allerlei mensen voorbij die het gas niet ruiken of zien.
Geen kennis
Een ander aspect volgens Geveke is dat niemand weet wie wat moet doen. De overheid niet, maar ook instanties als de politie, brandweer en ambulancediensten niet. TNO kan vaststellen welk gas is gebruikt en hoe groot het gevaar is. Hij maakt zich echter zorgen over het feit dat er niks geregeld over hoe je de kennis dan moet verspreiden.

Testlaboratoria
Op het complex van TNO in Den Haag wordt donderdag de nieuwbouw geopend door minister van Defensie Ank Bijleveld. Hier worden onder meer explosieven getest. In de vestiging in Rijswijk worden chemische, biologische en nucleaire middelen getest. Het is de bedoeling dat dit onderzoek op den duur ook naar Den Haag verhuist.

Aanpak
Geveke was onder de indruk van hoe de Britten het destijds hebben aangepakt. Hij vindt dat de overheid een en ander zou moeten organiseren omtrent de aanpak bij een gifgas aanval.

Bron: TNO / Defensie