Militaire samenwerking Nederland – Suriname krijgt steeds meer vorm

Nederland en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van Defensie. Zo wisselen beide landen kennis uit over opleiden en trainen. Het zijn gevolgen van een in april getekende intentieverklaring. Dat het niet bij goede voornemens is gebleven blijkt met de eerste concrete actie op het gebied van militaire samenwerking. Surinaamse militairen zijn momenteel aan de slag in Caribisch gebied.
Het gaat om 2 uitwisselingsofficieren van het Surinaams Nationaal Leger (SNL), dat ook een marinecomponent heeft. Het duo maakt vanaf Curaçao kennis met taken en manieren van opereren door de Koninklijke Marine en de Kustwacht Caribisch Gebied. Ervaringen worden onder meer opgedaan aan boord van het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan en de kustwachtcutter Jaguar.
Een Surinaamse militair arts neemt deel aan een 2 weken durende internationale cursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie aan het UMC Amsterdam. Dat gebeurt op uitnodiging van Defensie.

Naast de opleidingsactiviteiten en uitwisseling, staat samenwerking bij de organisatieontwikkeling van het SNL en de Surinaamse kustwacht op de agenda. Dat geldt ook op het gebied van militaire muziek voor ceremonieel en protocollaire aangelegenheden.

Banden met Suriname
Nederland en Suriname halen niet alleen op defensiegebied de banden aan. Ook op diplomatiek vlak is de relatie versterkt. Dat gebeurt sinds het aantreden van president Santokhi vorig jaar.

In juni hielp Nederland al om coronapatiënten in Suriname te kunnen behandelen. Daarvoor stelde Defensie militaire zuurstofcontainers beschikbaar om ter plaatse medicinale zuurstof te maken.

Bron: Defensie

Defensie in Caribisch gebied handelt om Covid-uitbraak te voorkomen

Defensie heeft besmettingen binnen de eigen gelederen op Curaçao geconstateerd. De organisatie ondernam direct actie en plaatste personeel met COVID-gerelateerde klachten of een positieve PCR-test in isolatie. Hierdoor kan het overige personeel zoveel mogelijk haar taken blijven uitvoeren.
Defensie neemt de RIVM-maatregelen zoveel mogelijk in acht en bij twijfel (of klachten) worden collega’s in preventieve isolatie of quarantaine geplaatst.

Ondanks dat Defensie daar waar het kan zich houdt aan de te nemen preventieve maatregelen, is het bij het soort werk als militair niet altijd mogelijk om te voldoen aan deze richtlijn. Denk hierbij aan het werken in krappe ruimtes als machinekamers, een kombuis aan boord van een schip of wanneer je met andere mensen in een tent of kamer slaapt. Ongeacht de genomen maatregelen is een COVID-19 besmetting niet uit te sluiten.

Quarantaine
Defensie neemt de besmettingen zeer serieus. Daarom heeft de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied besloten om de (vermoedelijk) besmette militairen op Curaçao in isolatie te plaatsen en te testen en tevens personeel met een verhoogd risico vanuit een bron- en contactonderzoek in quarantaine te plaatsen.

Door het op goede wijze uitvoeren van een isolatie- of quarantaineperiode zijn de militairen daarna zo snel mogelijk weer veilig en operationeel inzetbaar.

Bron: Defensie