Defensie en bonden ronden onderhandelingen arbeidsvoorwaarden af

Defensie en de bonden hebben gisteren na meerdere intensieve weken de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden afgerond. De uitkomst van deze onderhandelingen isvandaag om 10.00 uur in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) besproken.

Aansluitend aan het SOD communiceren Defensie en de bonden hierover. Vervolgens is het de bedoeling om de uitkomst toe te lichten op diverse locaties in het land.
Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere:
– Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020
– Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
– Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020
– Een verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
– Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;
– Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1, bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
– En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
– Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
– Alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
– Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Bron: Defensie / ODB

Defensie maakt inzet arbeidsvoorwaarden bekend

Vandaag heeft Defensie het personeel geïnformeerd over haar inzet over de arbeidsvoorwaarden. Defensie wil op deze manier haar personeel duidelijkheid geven over de inzet. Met deze brief geeft Defensie ook een reactie op de inzetbrieven van de bonden.
De inzet laat zich als volgt samenvatten:
Een loonsverhoging van 6,5% over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 voor militairen en burgers. Met de 1,5% van 1 januari 2018 betekent dit 8% vanaf de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, dit is vergelijkbaar met de politie.

Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de toelagen. Zo wordt de TOD verhoogd, wordt werken op ZZF-dagen beter gecompenseerd en worden de vaar- en oefentoelage gelijkgetrokken op het niveau van de oefentoelage en beide worden verhoogd.

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling voor militairen zal Defensie een groter deel van de premie betalen. Wie meer premie betaalt dan in 2018 wordt volledig gecompenseerd. Defensie biedt een tegemoetkoming aan een kleine groep militairen die er in pensioenperspectief op achteruit zouden kunnen gaan.

Verder wil Defensie meer werkzekerheid bieden: militairen krijgen eerder te horen of ze na een aantal jaren kunnen doorstromen. Tevens wordt er gekeken naar de leeftijdsgrens en de maximale looptijd van fase 2.

Voor burgerpersoneel wil Defensie een loopbaanbudget beschikbaar stellen en biedt Defensie onder meer een terugkeergarantie.

Deze inzet is de basis om met de vakbonden de onderhandelingen over een verbeterd arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Defensie hoopt dan ook dat de gesprekken snel weer starten.

De volledige inzet van Defensie is hier na te lezen.

Bron: Defensie