Nog geen uitkomst overleg arbeidsvoorwaarden en pensioen

Defensie en de bonden zaten vandaag voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Arbeidsvoorwaarden en pensioen waren het onderwerp van gesprek. Hierbij werd alle informatie betrokken die de afgelopen periode door Defensie bij het personeel is opgehaald.
Defensie heeft aangegeven een duidelijker beeld te hebben gekregen van de onderwerpen die voor het Defensiepersoneel van belang zijn. De krijgsmacht wil op een aantal van deze onderwerpen graag stappen zetten. De bonden vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om tot een beter resultaat te komen.
Pensioenregeling voor militairen
Een belangrijk onderwerp is de pensioenregeling voor militairen. Partijen vinden het niet alleen belangrijk opnieuw over dit onderwerp te gaan spreken, maar willen ook duidelijkheid over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Defensie heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op de brief die de bonden over dit onderwerp hebben gestuurd. Het Sectoroverleg Defensie is daarop geschorst en wordt op 20 november vervolgd.

Diensteinderegeling
Wel is door Defensie nu al toegezegd dat de deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld tot hierover een nieuwe afspraak in het overleg is gemaakt. Ook wordt het SBK (sociaal beleidskader) verlengd totdat hier een nieuwe afspraak over gemaakt is.

Bron: Defensie

Het broeit binnen Defensie: ’Een leven in armoede’

Er broeit arbeidsonrust bij Defensie. Terwijl vakbonden het resultaat van cao-onderhandelingen verdedigen, klinken vanuit de krijgsmacht noodkreten over de voorgenomen aanpassing van het pensioenstelsel en de salarissen.

Officieren openen met een brandbrief aan minister Bijleveld en staatssecretaris Visser (Defensie) de aanval. Ze beklagen zich hierin over het bereikte onderhandelingsresultaat. Onderdeel hiervan is de aanpassing van het pensioenstelsel van eind- naar middenloon.
Hierdoor krijgen leidinggevenden die nog jaren hebben te gaan er volgens de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) straks per jaar maximaal 14.000 euro minder aan pensioen. Ze vinden dit onverteerbaar als kaderleden die ervoor moeten zorgen dat het door bezuinigingen aangetaste defensieapparaat op poten wordt gezet.
,,We maken ons zorgen over de toekomst te maken”, schrijven de officieren. ,,Het wantrouwen in de organisatie begint alarmerend te worden.”

’Armoede’
Het broeit ook onder de manschappen. Ze beklagen zich in besloten facebookgroepen over de cao. Hun voornaamste klacht is dat de beloofde salarisverhoging van 3,9 procent voor de komende twee jaar te beperkt is om een einde te maken aan wat ze ‘een leven in armoede noemen’.
Zo vertelt een sergeant-majoor met twintig dienstjaren die niet met zijn naam in de krant wil dat hij jonge collega’s adviseert heel diep na te denken over hun baan wanneer ze aan kinderen beginnen. ,,Ik kan met mijn salaris net 140.000 euro aan hypotheek krijgen. Dus hoe moet je met minder voor een gezin zorgen”, verzucht hij.
De onderofficier kent ook de verhalen van jonge korporaals die de hele week op de kazerne slapen omdat ze geen geld voor benzine hebben om naar huis te rijden. Als avondeten neemt één van hen twee witbroden mee waar hij de hele week ’s avonds van moeten eten. Gratis avondeten is wegbezuinigd. Net als de zorgverzekering van de baas.

’Groot probleem’
,,Die verhalen ken ik ook”, reageert duo-voorzitter Marc de Natris van de GOV. ,,Wie bij Defensie begint, zit onder de armoedegrens van 1930 euro per maand voor een gezin. Pas bij uitzendingen kom je daarboven. Het is een groot probleem. Ook voor de organisatie want hoe werf je met zulke salarissen?”
Tot de ledenraadplegingen klaar zijn, houden andere bonden de kaarten tegen de borst. VBM-voorman Jean Debie vindt het niet opportuun te reageren op de geluiden uit de achterban totdat hij de uitkomst van de raadplegingen aan de staatssecretaris heeft overgebracht.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)