Nederlandse stip voor Duitse cadetten

Een bijzondere gebeurtenis op de Koninklijke Militaire Academie. Vanmorgen werden de uit Duitsland afkomstige cadetten Dennis Teilmanns en Pascal van der Linden bevorderd tot Cadet-Fahnenjunker. Dat gebeurde tijdens het bataljonsappel van het cadettenbataljon.
De studie van Teilmanns en Van der Linden is mogelijk door een Duits-Nederlands uitwisselingsprogramma. Ze volgen de Korte Officiersopleiding (KOO) van de lichting september 2017.
Volgens Nederlandse traditie
Commandant cadettenbataljon luitenant-kolonel Sijmen Wouda benadrukte dat beide militairen geen ‘vreemde cadetten’ zijn of ‘buitenstaanders’. “Het zijn cadetten die volledig meedraaien in het bataljon en functioneren zoals alle cadetten.”
Teillmans en Van der Linden werden in front van het Cadettenbataljon bevorderd. Dat deden Oberstleutnant Hester uit Brunssum en pelotonscommandant kapitein Wouter Stokking. Dat ging volgens de Nederlandse tradities: de vaandrigstippen werden in een glas jenever aangeboden. Na het opschuiven werden de rangonderscheidingstekens met bier nat gemaakt.

Teilmanns en Van der Linden hebben de eerste modules afgerond en zijn in Nederland over de helft van hun initiële officiersopleiding. Zij verwachten hun studie 27 juli af te ronden.

Bron: Defensie