Extra geld om druk bij politie te verlichten

De politie heeft eenmalig 18,7 miljoen euro vrijgemaakt om gemakkelijker mensen te kunnen inzetten en de werkdruk te verminderen. Het geld is bedoeld voor onder meer de inhuur van mensen voor ondersteunende taken als arrestantenzorg en voor het uitbetalen van overwerk.
Het extra geld staat volgens een woordvoerder los van de onderhandelingen met de politiebonden over de cao. Het heeft wel te maken met het herstelplan dat de bonden hebben ingediend, waarin de meest dringende knelpunten worden benoemd.
Met de inhuur van extra mensen krijgt de politie een grotere capaciteit en kunnen agenten zich meer richten op operationele taken. Daarnaast kunnen ze kiezen of ze overwerk uitbetaald willen krijgen of die willen compenseren in tijd.
Het geld is volgens de woordvoerder afkomstig uit de eigen begroting van de politie. „Het is geld dat voor dit jaar was begroot maar niet is gebruikt en dat we nu hiervoor kunnen inzetten.” Volgens hem betekent het niet een bezuiniging op andere onderdelen van de politie.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP reageert tevreden op het besluit. „Het is een eerste stap waaraan te zien is dat het resultaat heeft wat we met elkaar aan het doen zijn”, verwijst hij naar de acties die de bonden al maanden voeren. „We zijn nog in onderhandeling, maar het is verstandig dat deze zet al wordt gedaan. Hiermee laten ze zien dat ze hebben geluisterd naar de collega’s.”

Bron: telegraaf / justitie

Defensietop verzwijgt financiële risico’s marinierskazerne

De Nederlandse mariniers moeten verhuizen naar Vlissingen, maar van begin af aan rammelt de financiële onderbouwing van het project. Uit interne documenten van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf — in handen van Follow The Money — blijkt dat de Defensietop kostenstijgingen en financiële risico’s bagatelliseert en verzwijgt.
Een samenvatting van het artikel door Follow the Money.

Defensie heeft de Kamer niet volledig geïnformeerd over de nieuw te bouwen marinierskazerne in Vlissingen. Kostenstijgingen zijn niet gedeeld en financiële risico’s blijken groter dan voorgespiegeld.

De marinierskazerne zou volgens voormalig minister Hillen van Defensie 100 tot 200 miljoen euro gaan kosten. Deze investering zou een besparing van drie miljoen euro op de gebruikskosten gaan opleveren. Concrete, onderbouwde cijfers zijn echter nooit bekend gemaakt.

Uit interne documenten van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, in handen van Follow the Money, blijkt dat er intern nauwelijks duidelijkheid was wat het project nu ging kosten.

De financiële onderbouwing rammelt. De beloofde besparing wordt niet gehaald. Ook moet Defensie opeens toch betalen voor de grond in Vlissingen, terwijl toenmalig minister Hillen voorspiegelde dat dit niet zou hoeven. Deze essentiële informatie om de politieke beloftes te controleren is niet gedeeld met de Kamer.

De financiële risico’s zijn groter dan voorgespiegeld door Minister Hillen, die sprak van enige ‘middelhoge’ risico’s. Veel risico’s blijken ‘zeer hoog’ en het aantal risico’s is ook groter. Defensie heeft de Kamer hier maar in beperkte mate over voorgelicht.

De besluitvorming roept ook intern veel vragen op: directe betrokken wijzen op mogelijke manipulatie

Lees hier het hele artikel op Follow the Money.

Bron: Follow the Money / Defensie