Marechaussee op zoek naar medewerker BSB

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) is een eenheid van de Koninklijke Marechaussee gespecialiseerd in het fungeren als arrestatieteam, als observatieteam en in het beschermen van personen in risico-omgevingen/gebieden. Binnen deze eenheid zijn vacatures.

De BSB is opgericht als brug tussen de MARSOF Unit Interventie Mariniers (UIM) en de arrestatieteams van de Nationale Politie. Het personeel kan bestaan uit militairen geworven uit de eigen KMar gelederen, uit personeel van de Nationale Politie en uit militair personeel van defensie-eenheden. De BSB treedt altijd op als eenheid en nooit individueel. De anonimiteit van het personeel blijft, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden, altijd gewaarborgd.

Organisatie
De BSB kent de afdelingen Persoonsbeveiliging, Observatie, Arrestatieteam en Bijzondere Opdrachten

Persoonsbeveiliging
Dit betreft voornamelijk (persoons-)beveiliging van ambassadepersoneel; o.a. buitenlandse (militaire) attachees. Deze VIPpers werken vaak samen met de DBB (Dienst Bewaken en Beveiligen) van de Nationale Politie.

Observatie
Een Observatie Team BSB wordt pas ingezet nadat een Officier van Justitie een last tot stelselmatige observatie heeft goedgekeurd.Ook het observeren van ‘gevaarlijke’ activisten is een taak van de BSB. Men doet dit op aanvraag van o.a. de AIVD omdat diens observatieteams onbewapend zijn.
Arrestatieteam
Het arrestatieteam (Aanhoudings en ondersteuningsteam AOT) van de BSB wordt ingezet in levensbedreigende en tactisch moeilijke situaties.

Bijzondere opdrachten
Bij Bijzondere Opdrachten kan het gaan om het beveiligen van politici, diplomaten en veroordeelde criminelen onder zware levensbedreiging. Ook kan het gaan om andere speciale taken uit te voeren in opdracht van de staat.

Wil jij hier werken? Checkde aanvullende info op “werken bij Defensie”.De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) start onderzoek naar twee ernstige incidenten bij Defensie

De


(IVD) stelt onderzoeken in naar twee incidenten die door de inspectie als “ernstig” worden aangeduid.

Het eerste onderzoek richt zich op een melding van ernstig letsel bij een militair, opgelopen tijdens een opleiding bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee in Huis ter Heide, eind oktober 2017.

Het andere onderzoek betreft een F-16 van de vliegbasis Leeuwarden die vorige week “aanzienlijke schade” opliep tijdens een schietoefening op het oefenterrein de Vliehors op Vlieland.

Meer informatie geeft de website niet. Een IVD-woordvoerder kan daar weinig aan toevoegen. Over twee à drie weken wordt de verantwoording van het onderzoek naar buiten gebracht en dan wordt volgens de IVD ook meer duidelijk over de aard van de incidenten.

Bron: NOS / IVD / Defensie (foto illustratief)