Bauer over cyber commando: militaire capaciteit die aan belang wint

Het Defensie Cyber Commando (DCC) valt vanaf vandaag direct onder de Commandant der Strijdkrachten. Daarnaast is de leiding nu in handen van commodore Elanor Boekholt-O’Sullivan.

Luitenant-admiraal Rob Bauer noemde het DCC in defensief en in offensief opzicht, een militaire capaciteit die aan belang wint. “Een strategische effectbrenger, die onmiddellijk moet kunnen worden ingezet. Daarom is ook besloten deze capaciteit rechtstreeks bij de Commandant der Strijdkrachten onder te brengen. Dat doet recht aan de impact en het is logisch als het gaat om de noodzakelijke besluitvorming als het erop aankomt. Onderdeel van het militair besluitvormingsniveau in Den Haag. En dichtbij de politiek.”

Brigadegeneraal Hans Folmer droeg het commando over. Het is de eerste keer dat er een nieuwe commandant aantreedt bij het DCC sinds de oprichting 7 jaar geleden. Folmer omschreef de afgelopen jaren als ‘bedenken, ontwerpen, schetsen, proberen, oefenen, trainen, fouten maken, leren en nog meer leren tot wat er nu staat.’ “Nu constateer ik dat het een wereldreis is geweest, een rollercoaster van successen, teleurstellingen, kansen en tegenslagen maar vooral een fantastische tijd.”
Het DCC doet veel
Volgens hem staat DCC pas aan het begin van een lange ontwikkeling in een snel veranderende wereld. “Het DCC neemt deel aan alle grote oefeningen van de krijgsmacht, aan alle cyberoefeningen van de NAVO en het Cooperative Cyber Defence Center of Excellence (CCDCOE). Het DCC is ingezet in de eFP in Litouwen, ondersteunt andere overheden, zorgt voor cyberkennis binnen de gehele Defensieorganisatie en daarbuiten. Het DCC heeft verbindingsofficieren bij de US Army en het Duitse krijgsmachtdeel Cyber en Informatie, werkt samen met het CCDCOE, met het Nationaal Cyber Security Centrum en vele andere partners”, somde hij op.

Folmer ontving voor zijn werk uit handen van minister Ank Bijleveld-Schouten het Ereteken voor Verdienste in Zilver.

“Het Defensie Cyber Commando heeft in korte tijd indrukwekkend veel bereikt”, zei Bauer lovend. “Generaal Hans Folmer heeft daarin echt gepionierd. Een nieuw domein, terwijl iedereen moest bezuinigen. Hij kon bouwen aan nieuwe organisatie en daar werd ook geld voor vrijgemaakt. Maar zo konden we wel snel een eerste initiële capaciteit beschikbaar maken.”

Doorontwikkelen
Bauer stelde dat de afhankelijkheid van de digitale wereld toeneemt. “Die afhankelijkheid maakt ons ook enorm kwetsbaar. Eigenlijk dus geen tijd te verliezen. Folmer heeft in korte tijd het DCC uit de grond gestampt dat er nu staat, maar daarmee zijn we er nog lang niet. De initiële capaciteit moet worden doorontwikkeld tot een volwaardig onderdeel binnen de krijgsmacht. Een onderdeel dat mee oefent, mee traint en onlosmakelijk verbonden is met onze inzet.”

Het DCC levert geïntegreerde militaire operationele en offensieve cybercapaciteit voor de inzet van de krijgsmacht. Het coördineert en stemt cyberactiviteiten en -capaciteiten af binnen Defensie en met haar partners. Het DCC verwerft, verspreidt en borgt cyberexpertise.

Bron: Defensie

Defensie oefent op het scherp van de digitale snede

Cyberaanvallen, besmette servers en zelfs een geïnfecteerd radarsysteem. Defensie kreeg het deze week allemaal voor de kiezen tijdens de jaarlijkse NAVO-oefening Cyber Coalition.
Tijdens deze oefening bundelden militaire en civiele partijen uit verschillende NAVO-landen hun krachten voor het afslaan van cyberaanvallen. Onder andere de mensen van het Defensie Cyber Commando zetten alle zeilen bij. Brigadegeneraal Hans Folmer: “Het was onze 5e Cyber Coalition en het wordt ieder jaar groter. Het doel is het bevorderen van de samenwerking, het verhogen van de weerbaarheid en het beoefenen van cyberoperaties. Nu de zaken evalueren en eventueel procedures of opleidingen aanpassen.”
Aanvallen afslaan
Het zwaartepunt van de Defensie-inzet lag bij het Defensie Cyber Expertise Centrum in Soesterberg en het Defensie Cyber Commando in Den Haag. Civiele bedrijven deden ook mee. De oefening werd aangestuurd vanuit Cyber Range Estland. Dit is een geavanceerde trainings- en testfaciliteit. Het coördineerde de oefening van de 26 deelnemende landen bij het afslaan van de digitale aanvallen.

Analyse malware
Die aanvallen bestonden in het scenario onder meer uit gehackte computersystemen, een . geïnfecteerde radar en haperende telefoonnetwerken. Medewerkers uit de verschillende bedrijven vormden samen een fictief IT-bedrijf dat werd aangevallen. Niet alleen probeerden zij zich samen met Defensie te verdedigen; de deelnemers analyseerden gezamenlijk ook de netwerkstructuren, de ingezette malware (besmette software).

Industriële partners
Eelco Stofbergen komt uit het bedrijfsleven en was nu directeur van het fictieve IT-bedrijf, een toeleverancier van Defensie: “Het is belangrijk dat industriële partners mee doen. In het echt opereert Defensie ook in een ecosysteem met partners. Alleen samen kunnen we Nederland digitaal veilig houden.”
Dat laatste beseft ook brigadegeneraal Folmer: “Nu hebben we de vijand weten te verslaan. Maar we kunnen nooit stil staan. Cyber Coalition 2018 staat al weer in de steigers.”

Bron: Defensie