Generaal De Kruif dreigde met opstappen om bezuiniging Defensie

De voormalige hoogste baas van de landmacht, generaal Mart de Kruif, heeft in 2013 gedreigd met opstappen uit onvrede over de manier waarop bezuinigingen bij de krijgsmacht werden ingevuld. Dat zegt hij vandaag in het Reformatorisch Dagblad.

Bijna vijf jaar lang (2011-2016) gaf de commandant Landstrijdkrachten leiding aan pakweg 17.500 landmachtmilitairen. Luitenant-generaal De Kruif is in maart 2016 afgezwaaid.
Het kabinet besloot in 2010 om 1 miljard euro te bezuinigen op de krijgsmacht. Bij de inkrimpingsoperatie onder leiding van oud-defensieminister Hans Hillen zou drie jaar later onder andere de Johan Willem Frisokazerne in Assen moeten sluiten.

Generaal De Kruif dreigde daarop met vertrek. „Ik kon deze stap niet verantwoorden”, verklaart de voormalige driesterrengeneraal. „Want het was míjn verantwoordelijkheid én ik miste visie op de toekomst van de krijgsmacht.”

De baas van de landmacht heeft daarop ”belet” aangevraagd bij defensieminister Jeanine Hennis, de opvolger van Hillen. „Als dit doorgaat, stop ik”, zei de generaal tegen de minister. Het is hoogst ongebruikelijk dat militairen protesteren tegen politieke besluiten. De Kruif kreeg steun voor zijn stap van de commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp.

De Kruif had grote moeite met het adhockarakter van de bezuinigingen. „Ik heb tegen de minister gezegd: Ik ga niet in discussie over de bezuinigingen, maar wel over de invulling.” Naar zijn idee zijn bij het inkrimpen van de krijgsmacht politici te veel op de stoel van militairen gaan zitten.

Militair-zijn is een professie, legt De Kruif uit. „De politiek kan besluiten tot bezuinigingen, maar militairen moeten bepalen op welke manier.” Minister Hennis gaf de generaal uiteindelijk toestemming om de inkrimping naar eigen inzicht in te vullen.

De goedkeuring van de minister heeft volgens De Kruif onder andere te maken met het feit dat hij vanaf eind 2008 in Zuid-Afghanistan een jaar lang leiding gaf aan 45.000 ISAF-militairen van de internationale coalitie in de strijd tegen de Taliban. De Kruif werd in 2010 benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden voor zijn inzet in Afghanistan.

Bron: Reformatorisch Dagblad / Defensie

CdS pal achter buitenlandse missies

Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp is het niet eens met de kritiek dat buitenlandse militaire missies, zoals die in Mali, onverantwoord zijn. ‘Natuurlijk is er in algemene zin een verband tussen de bezuinigingen en onze operationele problemen, maar ik steek mijn handen in het vuur voor de missies en mijn mensen’, zegt de deze week vertrekkende hoogste militair in een uitgebreid afscheidsinterview in het FD. Middendorp blikt daarin terug op een bijna veertigjarige militaire carrière waarin hij meemaakte hoe de organisatie steeds verder werd uitgekleed.

Later vandaag moet minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zich in de Kamer verdedigen tegen de aantijgingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die publiceerde vorige week een rapport over het mortierongeval dat het leven kostte aan twee Nederlandse militairen in Mali. De Raad stelt daarin vast dat Defensie ernstig tekortgeschoten is. De veiligheid van de mortiergranaten en de gezondheidszorg voldeden niet.
Maandag hield de Onderzoeksraad tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer de ‘totale ambtelijke en politieke top van het ministerie van Defensie’ verantwoordelijk voor het ongeval, waarmee naast de verantwoordelijkheid van de minister ook die van Middendorp een rol lijkt te spelen in het debat.
Mes erin
Middendorp is de belangrijkste adviseur voor het kabinet op het gebied van veiligheid. Zijn stem is doorslaggevend bij het uiteindelijke besluit een missie aan te gaan. De Nederlandse krijgsmacht neemt op dit moment deel aan twintig grote en kleinere missies in het buitenland. Twee weken geleden besloot het kabinet de VN-vredesmissie in Mali, de internationale strijd tegen Isis en de Navo-missie in Afghanistan tot eind 2018 te verlengen.

In het FD-interview geeft Middendorp, toe dat de aanhoudende aanslagen op het Defensiebudget de organisatie in toenemende mate beperken. ‘De bezuinigingen werken cumulatief. Ze hebben een grotere impact dan we zelf hebben voorspeld. Als het spek er al af is en je zet dan het mes erin, ben je bezig ledematen te amputeren.’
Het gevolg is dat nog slechts mondjesmaat gehoor kan worden geven aan politieke wensen. ‘Ik heb meer nee dan ja moeten verkopen als weer eens een beroep­ op ons werd gedaan. Het deed iedere keer pijn want de verzoeken zijn altijd urgent. Ons bordje is vol. Ik heb van alles te weinig: inlichtingen, logistiek, communicatie, transport. Terwijl die disciplines bij iedere missie stuk voor stuk nodig zijn.’

Middendorp waarschuwt dat het extra geld dat tijdens het kabinet-Rutte II naar Defensie is gegaan, op korte termijn geen soelaas biedt. ‘We hebben een hersteltraject in gang gezet, bijvoorbeeld voor kapot materieel en munitie. Maar die liggen niet op de plank bij de bouwmarkt. We kunnen niet toveren. Het kost een paar jaar voor de verbeteringen overal zichtbaar zijn.’

Het interview met Ton Middendorp verschijnt zaterdag 7 oktober in de bijlage FD Persoonlijk

Bron: Financieel Dagblad / Defensie