Kamer stemt voor private gewapende beveiligers op schepen

Tot nu toe mocht de maritieme sector alleen gewapende beveiligers van Defensie meenemen. De nieuwe wet moet nog wel door de Eerste Kamer.
Nederlandse koopvaardijschepen mogen in de toekomst private gewapende beveiligers mee aan boord nemen. Daarmee stemde de Tweede Kamer dinsdag in, zo meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). De nieuwe wet moet nog wel door de Eerste Kamer.
De wet was ingediend door Kamerleden van VVD en CDA. Voorheen waren schepen volledig afhankelijk van Defensie voor hun beveiliging. Die was met name na 2008 vaak nodig, toen Somalische piraten in de Golf van Aden steeds vaker en met meer geweld westerse schepen kaapten. Hiertegen zette de NAVO een antipiraterijmissie op, waaraan ook de Nederlandse marine deelnam.

Langer onvrede
De maritieme sector stelde al langer dat de middelen die Defensie hen beschikbaar stelde niet altijd toereikend waren. Om die reden wilden koopvaardijschepen de mogelijkheid om private gewapende beveiligers in te huren, maar dat was tot nu toe verboden. Naar aanleiding van een wanhoopskreet van de sector in 2016 gingen VVD en CDA aan de slag met een initiatiefwet.

De ChristenUnie wilde slechts steun geven als er beeld- en geluidsopnamen gemaakt zouden worden aan boord van schepen met gewapende beveiligers. Daar stemde de maritieme sector mee in. “We willen juist correct en volgens de regels handelen, dan is het voor de reders geen probleem om transparant te zijn”, aldus KVNR-directeur Annet Koster. Het wetsvoorstel werd door een meerderheid van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie gesteund.

Nederland was een van de weinige landen waar private gewapende beveiliging aan boord nog niet was toegestaan. Schepen mogen alleen een beroep doen op private beveiligers wanneer zij kunnen aantonen dat de diensten van Defensie ontoereikend zijn. Sommige bedrijven huurden illegaal al privébeveiligers in.

Bron: NRC / Defensie (foto illustratief)

Beveiliging kazernes verder aangescherpt

De beveiliging van de militaire kazernes moet verder worden versterkt.

Journalist Alberto Stegeman kon in april ongehinderd langs de slagbomen aan de poort van De Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne in Oirschot komen. Hij deed dit door vlak achter een militaire auto mee naar binnen te glippen. Naar aanleiding hiervan is een onderzoek ingesteld.
Minister Hennis nam na de uitzending al tijdelijke maatregelen om de beveiliging te verbeteren en die kunnen nu worden afgebouwd. Over de inhoud van de nieuwe infrastructurele aanpassingen wil de minister niets kwijt.

Sleutels
Stegeman wist op de kazerne ook een sleutel van een gecamoufleerde jeep te bemachtigen en daarmee van het terrein af te rijden. Volgens minister Hennis heeft hij daarbij gebruikgemaakt van een universele sleutel.
De minister hecht waarde aan de universele sleutels voor dit type voertuig, omdat die ervoor zorgen dat er altijd een sleutel beschikbaar is. “Het operationele belang weegt zwaarder dan de beveiliging die unieke sleutels bieden”, concludeert ze. Hennis benadrukt dat de sleutel moet worden opgehaald bij de voertuigbeheerder en dat het gebruik ervan wordt vastgelegd.

Bron: NOS / Defensie