Joep Wijnands directeur-generaal

Joep Wijnands wordt directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid in oprichting. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.
Joep Wijnands is sinds augustus 2015 ambassadeur in Rome. Bij Buitenlandse Zaken was hij eerder onder andere directeur Veiligheidsbeleid, plaatsvervangend directeur Politieke Zaken en ambassadeur in Vilnius. Hij werkte als Civiel Vertegenwoordiger bij de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan.

Wijnands studeerde rechten in Leiden.

De benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Bron: Defensie