Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen van de krijgsmacht. Dit gebeurt met de extra € 1,2 miljard die eerder is toegezegd in het regeerakkoord. Door de groeiende instabiliteit in de wereld zijn de investeringen hoognodig om Nederland te kunnen beschermen tegen dreigingen.
Zowel minister Ank Bijleveld-Schouten als staatssecretaris Barbara Visser noemen het personeel de cruciale schakel in de vernieuwing van de krijgsmacht. Ze willen daarom investeren in het personeel en het vertrouwen herstellen. Volgens hen kan deze vernieuwing alleen tot stand komen als we er samen de schouders onder zetten, als één team Defensie.
Werving
Defensie staat voor de grote uitdaging voldoende personeel aan te nemen. Daarom wordt er geïnvesteerd in behoud en werving. Er komen bijvoorbeeld betere mogelijkheden voor loopbanen en opleidingen. Er komen flexibelere arbeidscontracten en militairen kunnen vanaf 2019 langer op een functie blijven.

Veiligheid
Veiligheid binnen de Defensieorganisatie is essentieel voor het personeel en het functioneren van de krijgsmacht. Er komen extra medewerkers die zich richten op de veiligheid en de controle daarop. Ook komt er in opleidingen meer aandacht voor veiligheid. Hiervoor gebruikt Defensie een deel van de € 75 miljoen die is toegezegd voor deze kabinetsperiode.

Begrotingsfonds
Het versterken en vernieuwen van Defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op de lange termijn. Dit maakt Defensie minder afhankelijk van dagkoersen, zowel politiek als financieel.

Modernisering
Defensie versterkt de slagkracht en moderniseert met nieuw materieel. In de Defensienota van afgelopen maart maakte Defensie dat al bekend. In het begrotingsjaar 2019 wordt een en ander zichtbaar.
Militairen die worden uitgezonden krijgen inmiddels nieuwe gevechtskleding. In 2019 komen er nieuwe helmen. Ook komen er nieuwe warmtekijkers. In 2019 krijgt Nederland de volgende F-35-gevechtsvliegtuigen. Het gaat om 8 toestellen; 6 in de Verenigde Staten voor het trainen van vliegers en 2 voor inzet vanuit Nederland. Daarnaast start Defensie met de vervanging van de M-fregatten. Een deel van de Pantserhouwitsers die in de verkoop zou gaan wordt behouden.

Cyber en inlichtingen
Defensie versterkt het informatiegestuurd optreden om gerichter en efficiënter te opereren. Verder investeert Defensie fors in de IT-infrastructuur en de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit. Dit gebeurt onder meer door de aanschaf van onbemande vliegtuigen, de Reaper. Defensie breidt de cybercapaciteit verder uit om Nederland te beschermen tegen de toenemende digitale dreiging, in eigen land en in operatiegebieden.

Bron: Defensie

Forse plus voor begroting Defensie

De nieuwe coalitie wil circa anderhalf miljard euro extra uittrekken voor defensie. Dat staat volgens ingewijden in de financiële plannen die VVD, CDA, D66 en CU naar het Centraal Planbureau (CPB) hebben gestuurd om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.
Partijen willen een miljard euro gebruiken om achterstallig onderhoud weg te werken in de defensie-organisatie, zoals het gladstrijken van plooien rond de arbeidsvoorwaarden van militairen.
De rest van het geld is bestemd voor investeringen, waar ideeën voor zijn aangereikt door de Commandant der Strijdkrachten.

Niet slecht
Dit weekend kwamen de resultaten van de CPB-doorrekening terug en een betrokkene stelt dat die er op het eerste gezicht ’niet slecht uitzien’.
De komende dagen bekijken de partijen of ze hun beoogde plannen in de huidige vorm zullen doorzetten, waarna ook het bedrag voor defensie definitief wordt gemaakt.
De circa anderhalf miljard die het nieuwe kabinet wil uittrekken voor defensie, moet vooral de gaten dichten die in de krijgsmacht zijn geslagen na een kwarteeuw bezuinigen.
Allereerst moet de basisgereedheid op orde. Dat wil zeggen dat er meer achterstallig onderhoud wordt verricht aan materieel en dat het personeel straks meer moet kunnen oefenen. Ook de voorraad reserveonderdelen en munitie moet weer op peil.
De verwachting is dat er de komende jaren vaker een beroep wordt gedaan op de krijgsmacht voor nationale en bondgenootschappelijke inzet. De slagkracht moet daarvoor verbeteren.
Nieuwe wapensystemen, afgezien van de Reaper-drones (grote, onbemande vliegtuigen), zullen de komende jaren waarschijnlijk niet aangekocht worden. Eerst wordt geïnvesteerd in middelen die de huidige gevechtskracht moeten verstevigen. Te denken valt aan nachtkijkers, communicatieapparatuur en wapens waarmee vuursteun gegeven kan worden aan manschappen in het veld.
Ook op de inlichtingentak, waar Nederland relatief sterk in is, wordt meer ingezet: in cyber- en informatietechnologie worden de nodige investeringen verwacht. Defensie heeft ook behoefte aan wat basaler zaken: medische faciliteiten, transportmiddelen, maar ook gewoon heftrucks.

In het miljard voor achterstallig onderhoud zit ook geld om de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel op te krikken. Militair en burgerpersoneel is de gevolgen van de bezuinigingen zat. De pensioenen zijn versoberd en sinds 2014 probeert defensie het al met de militaire bonden eens te worden over een nieuwe cao. De komende jaren moet defensie er flink aan trekken om nieuw personeel te werven. Nu al zijn er meer dan 5000 onvervulde functies. Tekorten zijn er vooral onder technisch, medisch en ict-personeel.
Behalve geld voor achterstallig onderhoud is er nog zo’n half miljard euro bestemd voor investeringen.

Hete hangijzers
Deze week sleutelen VVD, CDA, D66 en CU behalve aan hun financiële spoorboekje ook aan de teksten die in het regeerakkoord komen te staan. Ook moeten over enkele hete hangijzers nog knopen worden doorgehakt, zoals de toekomst van het asielbeleid.

Verder moeten de partijen hun recente besluit om het eigen risico in de zorg komend jaar te bevriezen nog verwerken in hun financiële plannen. Hierdoor gaan de premies omhoog en automatisch ook de zorgtoeslag. Om dit te betalen moeten ook weer miljoenen worden vrijgemaakt.
Daar het eigen risico op verzoek van CDA en CU wordt bevroren, ligt het voor de hand dat die partijen op een ander onderdeel uit de coalitieplannen een veer moeten laten om dit te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de CDA-wens voor de afbouw van het leenstelsel voor studenten.
Ingewijden geven namelijk toe dat er aan de onderhandelingstafel inmiddels wordt uitgeruild met totaal verschillende onderwerpen. Wel is de nieuwe coalitie naar verluidt bereid om een beperkte vorm van een sociale dienstplicht in te voeren. Dat is een stokpaardje van de christendemocraten.
Daarnaast wordt er nog gepuzzeld op de verdeling van de verwachte zestien ministersposten onder de vier partijen. Een nieuwe minister van Landbouw wordt als zo goed als zeker beoordeeld, terwijl het ministerschap voor Wonen in sommige scenario’s van tafel gaat. Ministers voor Klimaat & Energie en Immigratie & Integratie liggen wel als optie op tafel.
Het kwartet is verder al maanden aan het broeden op een motto voor de nieuwe coalitie. Er zijn al heel wat voorstellen langsgekomen, maar die werden stuk voor stuk door één of meerdere partijen afgewezen.

Bron: Telegraaf / Defensie