Defensie en bedrijfsleven gaan voor uitwisseling van personeel

Voorzitter van ondernemersorganisatie FME Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen nemen binnenkort voor 1 dag elkaars werk over. Met die belofte trapten ze gisteren een uitwisselingsprogramma af voor medewerkers van Defensie en het bedrijfsleven.

De afspraak werd beklonken in de Haagse Malietoren, tijdens de Summit van het Platform Defensie Bedrijfsleven NL Next Level. Daar draaide het allemaal om de samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven.
Zo’n 300 branchevertegenwoordigers en leden uit de topsectoren van Economische Zaken en Defensie kwamen er bij elkaar.
Vissen in dezelfde vijver
Staatssecretaris Barbara Visser sprak over de meerwaarde van een goede samenwerking. “Defensie en het bedrijfsleven vissen vaak in dezelfde vijver bij de zoektocht naar technisch personeel. Door samen te werken, personeel uit te wisselen en te streven naar duaal werkgeverschap, kunnen we het schaarse personeel goed benutten. Dit levert een win-win-win situatie op. Want voor personeel is het natuurlijk een mooie ervaring om ergens anders een kijkje in de keuken te nemen.’’

Duurzaam netwerk
Het Civiel Militair Professional Uitwisselingsprogramma (CiMPUP) is zo’n opstapje naar duaal werkgeverschap. Daarbij ruilen Defensie en het bedrijfsleven van personeel op gelijksoortige functies, voor enkele dagen tot 1 jaar. Zo ontstaat de basis voor een duurzaam netwerk waarbij leren en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat.
Deze Summit zijn er zo’n 30 zeer gevarieerde opdrachten bekend gemaakt en sommige functies daarvoor al ingevuld.

Verslechterde veiligheidssituatie
Wijnen: “Defensie zit midden in een transitieproces naar een toekomstbestendige adaptieve krijgsmacht. We moeten onze blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken.”
De generaal benadrukte de noodzaak daartoe. “We hebben te maken met een verslechterde veiligheidssituatie. Tel daar de snelle technologische ontwikkelingen bij op. Die veroorzaken, ook op militair terrein, een ware revolutie. Dit kunnen we als Defensie alleen niet aan. We hebben het bedrijfsleven en kennisinstituten keihard nodig.”

Economische vooruitgang
Dezentjé Hamming noemde op haar beurt het belang van Defensie voor het bedrijfsleven: “Wij hebben baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.”

bron: Defensie

Hennis: Defensie en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig

“Defensie is onmisbaar voor het bedrijfsleven. Maar andersom is net zo goed waar. Defensie heeft het bedrijfsleven hard nodig. En dat geldt overigens ook voor de onderwijs- en kennisinstellingen. Met andere woorden: we kunnen niet zonder elkaar. Onze verwevenheid levert een enorme rij voordelen op. Klein en groot. Voor beide partijen.”

Met deze woorden benadrukte minister Jeanine Hennis-Plasschaert het belang van nauwe samenwerking tussen Defensie en de werkgevers. Dat gebeurde vanmiddag bij werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag .

Deltawerken
Nederland moet een veilige plek om te werken, te wonen en te communiceren zijn en blijven, stelde ze. “Defensie gaat immers allang niet meer alleen over de verdediging van het Nederlands grondgebied. De belangen van Nederland zijn per definitie grensoverschrijdend. Denk aan handelslijnen, cyber, energie of grondstoffen.”

Internationale stabiliteit vormt een noodzakelijk ingrediënt voor het succes van handelsland Nederland. “Onrust en chaos, elders in de wereld, kunnen in Nederland net zo hard aankomen als een Westerstorm vóór de aanleg van de Deltawerken. We voelen het direct. Bijvoorbeeld in Aalsmeer of in de haven van Rotterdam. Niet voor niets heb ik onze krijgsmachtdelen reeds eerder beschreven als de Deltawerken van de Nederlandse economie. Een vrij, veilig en welvarend Nederland kan niet zonder militairen”, aldus Hennis.

Flexibel kamp
Defensie heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en concepten voor bijvoorbeeld de snelle en slimme opbouw van een kamp in een missiegebied dus, zei ze. “Fieldlab Smart Base vind ik dan ook echt een prachtig voorbeeld. Een praktijkomgeving waarin het bedrijfsleven en Defensie gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, testen, implementeren en toepassen. En zonder uw input, boksen we dit niet voor elkaar.”

Oog voor veranderingen
Het kabinet heeft volgens Hennis oog voor de veranderingen om ons heen, voor het toegenomen belang van een sterke krijgsmacht. Wat de minister betreft geven de ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie daartoe dan ook alle aanleiding. “En het past bij de afspraken die we in 2014 tijdens de NAVO-top in Wales hebben gemaakt en die tijdens de volgende NAVO-top worden herbevestigd. De toestand in de wereld verdraagt zich nu eenmaal niet met een krijgsmacht die aan te veel beperkingen onderhevig is. Een krijgsmacht waarop we steeds vaker een beroep doen, nationaal en internationaal.”

De krijgsmacht moet volgens haar blijvend beschikken over goede middelen. “Er moet genoeg munitie zijn. Er moeten genoeg reservedelen zijn. De geoefendheid moet op orde zijn én blijven, ook voor het optreden hoog in het geweldsspectrum.” Van het zomaar vervangen van materieel is geen sprake. “Eén ding is echter duidelijk: de investeringsbehoefte van Defensie overstijgt het beschikbare budget.” Dit, ondanks dat de trend van dalende defensie-uitgaven is gekeerd en de opwaartse lijn is ingezet. “Er is echt versterking nodig van militaire eenheden en capaciteiten voor de operationele en logistieke ondersteuning”, vervolgt Hennis. “Hiermee verbetert zowel de inzetbaarheid als het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht aanzienlijk.”

Bron: Defensie