Informatie over asbest Litouwen

Sinds het begin van de NAVO-inzet in Litouwen is bekend dat er asbest is op het kamp in Rukla. Hier zijn Nederlandse militairen gelegerd. Duitsland onderzocht in 2017 de risico’s en concludeerde dat er, ondanks de aanwezigheid van asbest, geen gevaar is voor de gezondheid.
Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie heeft het Duitse onderzoek goedgekeurd en de conclusie bevestigd.

Het Algemeen Dagblad meldde gisteren dat een groep Nederlandse militairen zich zorgen maakt over hun gezondheid. Dit zouden zij doen vanwege de asbest op de kazerne in Litouwen. Specifiek maken de militairen zich zorgen over gravelpaden op het kamp. Het hiervoor gebruikte puin is afkomstig van afgebroken gebouwen en bevat volgens de militairen asbest. Ook op andere delen van het kamp zou asbest liggen.

Het in 2017 door Duitsland uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op het logistieke kamp waar de gravelpaden liggen en waarover de krant bericht. Luchtmonsters gaven toen asbestwaardes aan, die ruim onder de Nederlandse arbo-normen liggen.

Voorgelicht
Militairen worden in voorbereiding op de inzet in Litouwen voorgelicht over de asbest op het kamp. Dat gebeurt tijdens de Missiegerichte Opleiding (MGO) in de les Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG). Militairen worden gewezen op de risico’s en de do’s en don’ts om veilig te blijven werken. Het CEAG heeft in 2017 een informatieblad opgesteld over asbest op het Litouwse kamp.

Personeel in Litouwen wordt de komende dagen nogmaals voorgelicht en gewezen op de locaties waar asbest is aangetroffen. Ook worden de militairen nog eens geïnformeerd over de regels waar zij zich op het kamp aan moeten houden.

Zij die zich desondanks zorgen maken over hun gezondheid, kunnen zich wenden tot hun commandant of tot een militair arts bij gezondheidsklachten.

Militairen die zijn ingezet in Litouwen kunnen altijd een registratieformulier ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ laten opmaken. Militairen die de dienst inmiddels hebben verlaten kunnen contact opnemen met het veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl.

Downloads
Informatieblad asbest voor eFP BG
Informatieblad over de mogelijke gezondheidsgevaren door het vrijkomen van asbest van de Temporary Logistical Support Area (TLSA) …

Bron: Defensie

Opnieuw vragen over asbest in Potocari Dutchbat

Verschillende media berichten vandaag dat sommige Dutchbat-veteranen zich zorgen maken over de aanwezigheid van asbest rond de toenmalige compound in Potocari (1995). Vanwege die zorgen heeft Defensie hier destijds onderzoek naar laten doen en hieruit bleek dat het personeel geen onverantwoord risico heeft gelopen.
Defensie was al in 1994 bekend met de aanwezigheid van asbest in de batterij- en accufabriek naast de compound van Dutchbat. Om die reden was het personeel niet toegestaan dit gebouw te betreden. Op 28 mei 1996 heeft zich ter plekke een overstroming voorgedaan waardoor water en modder via het gebouw op de compound terecht kwam. Omdat het personeel vreesde dat asbest zich over de compound had verspreid heeft defensie destijds metingen verricht. Uit de genomen monsters bleek dat de asbest die op het fabrieksterrein was gevonden, niet op de compound terecht was gekomen. De conclusie van het onderzoek dat militairen geen onverantwoord risico voor de gezondheid hebben gelopen, is destijds echter niet gecommuniceerd. Iets wat wel had moeten gebeuren.

Personeel dat op compound Potocari is geweest kon zich op last van de toenmalige minister vanaf het jaar 2000 alsnog laten registreren in verband met de aanwezigheid van asbest. Dit ondanks dat er slechts een zeer geringe kans is, dat iemand aan asbest is blootgesteld. Dat geldt eveneens voor andere gevaarlijke stoffen, zoals chemisch en radioactief afval. Dutchbatters die zich toch zorgen maken, kunnen zich hiervoor nog steeds laten registeren via het veteranenloket. Bel 088 334 00 00 of e-mail naar het veteranenloket: info@veteranenloket.nl