Defensie en bonden ronden onderhandelingen arbeidsvoorwaarden af

Defensie en de bonden hebben gisteren na meerdere intensieve weken de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden afgerond. De uitkomst van deze onderhandelingen isvandaag om 10.00 uur in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) besproken.

Aansluitend aan het SOD communiceren Defensie en de bonden hierover. Vervolgens is het de bedoeling om de uitkomst toe te lichten op diverse locaties in het land.
Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere:
– Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020
– Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
– Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020
– Een verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
– Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;
– Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1, bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
– En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
– Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
– Alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
– Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Bron: Defensie / ODB

België: Vakbonden Defensie eisen driedagenwerkweek tegen leegloop bij leger

Een driedagenwerkweek. Dat is volgens de vakbonden bij Defensie een oplossing voor het hoge aantal jonge militairen dat er de brui aan geeft. “Je vermijdt dat militairen vijf dagen op rij moeten pendelen naar de kazerne”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Door besparingen zijn er een reeks sluitingen geweest, waardoor veel militairen dagelijks naar een kazerne aan de andere kant van het land moeten pendelen. De vakbonden dringen daarom aan op een andere arbeidsorganisatie, schrijft de krant.
De militaire vakbond ACMP vraagt de invoering van een driedagenweek voor de operationele eenheden. “Drie dagen propvol oefeningen, trainingen en opleidingen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, waarbij op de basis wordt overnacht”, legt ACMP-voorzitter Yves Huwart uit. “Nadien is de militair de rest van de week thuis bij zijn gezin.”

Op een paar legerbasissen wordt nu al op kleine schaal volgens dat principe gewerkt. ACV Defensie heeft een voorstel klaar voor een werkweek van vier dagen, met werkdagen van negen uur.

Bron: HetLaatsteNieuws / Defensie Belgie (foto illustratief)