Slotoverleg over cao bij Defensie definitief mislukt

Het overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden bij het ministerie van Defensie is definitief mislukt. Een laatste overleg leidde niet tot overeenstemming, meldden de vakbonden en het ministerie woensdag.

De bonden gaan zich nu op acties beraden.
Het eindbod komt ”onvoldoende tegemoet aan onze eerder aangegeven ondergrenzen, laat staan aan de gerechtigde wensen van het defensiepersoneel”, aldus de bonden. Bij Defensie werken zo’n 59.000 mensen.
Bonden en Defensie hebben afgesproken vrijdag om 12.00 uur het eindbod naar buiten te brengen. Dan maken de werknemersorganisaties ook duidelijk welke stappen ze willen nemen. Militairen mogen niet staken, maar ze kunnen wel protestmanifestaties en dergelijke houden.

Bron: Nu.nl

Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen Defensie mislukt

Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot grote teleurstelling van de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) is in deze vergadering formeel bevestigd dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen mislukt zijn. Vorige week werd al gecommuniceerd dat de kloof tussen de wensen van de Centrales en Defensie onoverbrugbaar groot was.

Lees hier het hele verslag.

De CVO’s zullen zich nu gaan beraden op de te nemen vervolgstappen. Een belangrijk element daarbij is het informeren van de leden over het hoe en waarom met betrekking tot de mislukte onderhandelingen.

Voor de laatste stand van zaken hierover kunnen betrokkenen de website www.defensiepersoneelinactie.nl in de gaten te houden. Deze zal in de loop van de komende week gelanceerd worden.

Weer verder vertraagt

Het stilleggen van het arbeidsvoorwaardenoverleg betekent dat ook al het andere overleg tussen bonden en de werkgever, weer verder vertraagt. Denk bijvoorbeeld aan het overleg over reorganisaties. Ook dat is voor betrokken personeel en onderdelen teleurstellend en houdt de organisatie in onzekerheid.

Defensie zef vindt het nog steeds van groot belang om snel het overleg te hervatten om alsnog tot een akkoord te komen. Daar zullen de inspanningen van Defensie de komende tijd ook op gericht zijn.

Bron:VBM. en defensie.