Eindloonregeling Defensie: Uitspraak Hoger Beroep 9 juli

Het gerechtshof in Den Haag heeft zich maandag 13 mei gebogen over het hoger beroep dat door de defensiebonden tegen de staat is aangespannen over de eindloonregeling. Dit hoger beroep is een vervolg op de uitspraak die de rechter in kort geding eerder heeft gedaan over de vraag of in 2019 nog een eindloonregeling geldt voor militairen of niet.

Het hof heeft daarbij kenbaar gemaakt dat het de bedoeling is om 9 juli uitspraak te doen.
De aanwezigen troffen drie goed ingelezen rechters aan die als eerste de pleidooien van de advocaten van de defensiebonden en de landsadvocaat aanhoorden.

Na een schorsing werden er door de rechters de nodige kritische vragen gesteld aan zowel onze advocaten als aan de landsadvocaat.

De landsadvocaat probeerde opnieuw stelselmatig terug te keren naar het pensioenreglement. Volgens de vrije uitleg van dit reglement door de landsadvocaat staat daarin dat er vanaf januari 2019 sprake is van een middelloonregeling voor militairen. Een opmerkelijke pleidooi gezien de recente publiekelijke bevestiging door de staatssecretaris dat militairen eigenlijk nog steeds een eindloonregeling hebben. Die uitspraak werd door haar gedaan tijdens de uitzending van WNL op zondag 10 maart jl., maar werd door de landsadvocaat tijdens de zitting afgedaan als niet meer dan een verspreking.

Wij blijven vooral vasthouden aan de pensioenafspraken die we in 2017 met de werkgever hebben gemaakt. Daarbij is namens ons in de richting van de rechters betoogd dat, zolang er niet definitief een nieuwe, uitgewerkte en door de leden geaccepteerde pensioenregeling is overeengekomen, de eindloonregeling voor militairen in stand blijft.

Bron: VBM

Het rommelt bij defensie

Defensiepersoneel maakt zich op voor acties. Aanvankelijk is het de bedoeling dat die vooral de werkgever treffen, maar wanneer het niet anders kan zullen marechaussees volgens hun vakbond MARVER al in de kerstvakantie gaan zorgen voor lange rijen op Schiphol.
Onder militairen en burgerpersoneel heerst grote onvrede nadat de cao-onderhandelingen op niks zijn uitgelopen. Uit een recente interne meting van het ministerie van Defensie blijkt dat 83 procent van de ondervraagden zich niet kan vinden in het werkgeversvoorstel.
Met name het loonbod en een beoogde aanpassing van de pensioenregeling van eind- naar middelloon zijn reden voor boosheid. Militairen reageerden massaal woedend toen pensioenverzekeraar ABP een week na het klappen van de cao-gesprekken op eigen houtje toch een middelloonpensioen invoerde. Die ook nog gepaard ging met premieverhoging.

Teleurgesteld
„Het is dus minder pensioen tegen hogere kosten. Niet bepaald wat je verwacht”, zegt duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV). „In de nieuwe defensienota heeft de minister gezegd het personeel op 1 te zetten. Dat is alleen niet terug te zien aan de cao-tafel. Mensen zijn daar bijzonder teleurgesteld door. Ik merk dat er veel onrust is.”

De woede over de pensioenen is zo groot dat de vakbonden AFMP, ACOM en VBM een kort geding aanspannen tegen het ABP. Een vergelijkbare procedure tegen defensie sluiten ze niet uit. Daarnaast beginnen de bonden acties. De eerste is al komende maandag. De GOV roept iedereen op om tijdens het afgaan van de sirenes om twaalf uur een bericht op sociale media te posten met een foto en de tekst: ’Ik sta stil bij defensie.’

Onaangenaam
Volgens voorzitter Sven Schuitema van de Marechausseevereniging wil defensiepersoneel niks liever dan het bij dit soort publieksvriendelijke acties houden. Wanneer die er niet toe leiden dat de werkgever terugkeert naar de onderhandelingstafel met een verbeterd voorstel zullen de protesten een onaangenamer gezicht krijgen.
„Ik verwacht de eerste actie rond het proces tegen ABP. Dat zou 17 december zijn. Het is lastig om acties te voeren die het publiek niet raken. We kunnen Schiphol in een kwartier plat leggen en op een manier dat het publiek er de rest van de dag last van houdt. Mijn leden willen dat liever niet. Maar er komt een moment dat we zeggen: we kunnen niet anders.”

Minister Bijleveld vindt het jammer dat de bonden een kort geding aanspannen. Zo lang de zaak onder de rechter is, liggen de cao-gesprekken daarom stil. De bewindsvrouw hoopt daarna snel weer met de bonden om de tafel te kunnen gaan zitten.

Bron: Telegraaf / Defensie (foto illustratief)