Anti-ISIS-coalitie bespreekt wereldwijde dreiging ISIS

De internationale coalitie tegen ISIS wil deze terroristische groepering volledig verslaan. Over de inspanningen die dat vergt spraken minister Ank Bijleveld-Schouten en 12 Defensie-collega’s vandaag in het Canadese Ottawa.
Nu de militaire strijd op de grond zijn einde nadert, komen er andere vraagstukken in beeld. Daarom spraken de aanwezigen ook over de wereldwijde dreiging van ISIS en gerelateerde groepen.
Afrekenen met ideologie
Bijleveld: “Ik ben trots op wat we met deze coalitie hebben bereikt. Ik verwacht ook veel van onze gezamenlijke inspanningen voor een veilig en stabiel Irak. We moeten beseffen dat we nog niet hebben afgerekend met het gedachtengoed van ISIS. Zelfs niet nu we de terreurorganisatie militair vrijwel hebben verslagen.”

De Defensieministers benadrukten dan ook dat het gevecht nog niet voorbij is. Bijleveld: “Voor blijvende vrede moeten we onze inspanningen voortzetten. Na het militaire succes, is het zaak ook ‘the day after’ te winnen. Daarom blijft Nederland toegewijd aan de strijd tegen ISIS.”

Toekomst
Voor een bestendige toekomst is ook niet-militaire inzet gewenst, zoals wederopbouw en stabilisatie van Irak. Denk daarbij aan capaciteitsopbouw van instituties zoals politie en leger en de re-integratie van oud-strijders. Maar ook diplomatieke betrokkenheid is gewenst, net als verzoening en verantwoording van het land.

De Canadese minister Harjit Saijan en zijn Amerikaanse ambtsgenoot James Mattis zaten de vergadering voor. Op de agenda stonden verder een briefing over de status van de militaire strijd en een update over de actuele politieke en veiligheidssituatie in Syrië en Irak.

Nederland draagt bij aan de strijd tegen ISIS met onder meer militaire adviseurs en trainers in Erbil en Bagdad. Ook zijn 4 Nederlandse F-16’s actief in de luchtcampagne boven Syrië en Irak. De inzet van de F-16’s stopt in januari.

Bron: Defensie

Meerderheid Kamer steunt deelname nieuwe NAVO-missie Irak

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter deelname aan de nieuwe NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak en op de ondersteuning van hervormingen van de veiligheidssector in de Koerdistan Autonome Regio (KAR). Dat bleek gisteren. Alleen SP, PVV en DENK stemden tegen.
Nederland levert vanaf 12 december 2 militaire adviseurs en 4 civiele experts. Hun totale aantal kan desgewenst oplopen tot maximaal 20. Onder hen bevindt zich het komende jaar de hoogste civiel vertegenwoordiger van de missie en een civiel adviseur van de force commander.
Hoofdkwartier in Bagdad
De NAVO-missie start nog dit jaar op verzoek van Irak en in nauw overleg met de anti-ISIS-coalitie. De missie richt zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector. Dat gebeurt via training en advies aan onder meer het Iraakse ministerie van Defensie en militaire opleidingsinstituten. De missie telt ongeveer 600 personen en is aan te passen als daar behoefte aan is.

Er wordt gewerkt op beveiligde (coalitie)trainingslocaties vanuit Bagdad met 2 dependances in Basmaya en Taji in Centraal-Irak. De NAVO-missie in Irak heeft een eigen hoofdkwartier in Bagdad. Hoewel de bevelstructuren van de coalitie en de NAVO gescheiden zijn, worden de operaties nauw op elkaar afgestemd. De anti-ISIS coalitie neemt de medische verzorging van de NAVO-missie grotendeels op zich. Daarnaast ondersteunt Nederland, los van de NAVO-missie, de capaciteitsopbouw op institutioneel niveau van de veiligheidssector in de KAR.

De 4 F-16’s die voor de coalitie vanaf een basis in Jordanië worden ingezet tegen IS (ook in het oosten van Syrië) keren eind dit jaar terug. De Nederlandse bijdrage aan de Capacity Building Mission Iraq van de Anti-ISIS-caolitie gaat gewoon door.

Bron: Defensie