Bijleveld speldt Koninklijk gedecoreerden lintje op

In het hele land krijgen degenen die in april Koninklijk werden onderscheiden vandaag de versierselen uitgereikt. Bij Defensie gebeurde dat gisteren al. Minister Ank Bijleveld-Schouten speldde het eremetaal op bij 19 (oud)Defensiemedewerkers.

Onder hen Tim Ruijling, initiatiefnemer van de Sunset March, een eerbetoon aan de geallieerden. Bijleveld: “5 jaar lang maakten honderden veteranen in stilte ‘De Oversteek’ in Nijmegen. Jarenlang legde u uw ziel en zaligheid in dit project. Ik denk dat niemand vooraf ooit had kunnen bedenken hoe groots het zou worden. De mars die sober moest blijven, kreeg uiteindelijk de status van wereldallure. Zulke prachtige initiatieven beginnen vaak met het idee van een enkeling. Van u, in dit geval.”

Veteranen
Ook korporaal Carla de Vet was 1 van de decorandi. Bijleveld noemde haar inzet voor met name Indië-veteranen van grote waarde. Dat begon met de administratie van het 2e eskadron van het 2e regiment Huzaren van Boreel. Gaandeweg nam ze steeds meer taken op haar schouders rondom de organisatie van reünies. Ook hielp ze een officiële veteranenvereniging op te zetten. Dit om jong en oud bij het regiment betrokken te houden. “Met uw vriendelijkheid en inlevingsvermogen weet u iedere keer weer de juiste snaar te raken bij zowel oudere als jongere veteranen. De Vet zet zich daarnaast nog in voor tal van andere organisaties.

De gedecoreerden
De minister speldde de Koninklijke onderscheiding op bij de volgende (oud-)Defensiemedewerkers.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren ir. W.C. Borawitz en W.J.M. Verheijen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-generaal b.d. L.J.A. Beulen en vice-admiraal ir. dr. A.J. de Waard.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren H.F.M. Ruijling, P. van Sprang en mr. F.W. Stapel.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
adjudant-onderofficier E.B. van Holst, kolonel-arts b.d. A. van der Krans, majoor der mariniers R. van der Pol, sergeant-majoor E. Sprokkereef, kolonel drs. F.H. Stallmann, korporaal der 1e klasse C. de Vet, 1e luitenant C.H.A.N. Vugts en luitenant-kolonel K.J. Weber MSc.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
adjudant-onderofficier M.R. de Kreek, mevrouw I.S. Roza-Knol en de heren C. van Vliet en R.A.L. Vos.

Onderstaande (oud-)Defensiemedewerkers krijgen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van hun woonplaats.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-kolonel-arts dr. G.J. Noordergraaf

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
de heer G. Boers
Sale/Zomerdeals 2020Sale/Zomerdeals 2020

Bijleveld: Defensie kan beveiliging kritieke systemen door personeelstekort niet jaarlijks testen

Het is wegens een tekort aan personeel niet mogelijk voor Defensie om de beveiliging van kritieke systemen jaarlijks te testen, zo heeft minister Bijleveld van Defensie laten weten. De minister reageerde op vragen van het CDA en VVD over een onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer. Dit meldt Security.nl.

In april publiceerde de Rekenkamer een rapport waarin werd gesteld dat de grenstoezichtsystemen van de Marechaussee op Schiphol onvoldoende beveiligd zijn en bij een mogelijke aanval onbruikbaar zouden kunnen worden. Daardoor kan de continuïteit van het grenstoezicht en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens in het geding komen.

Volgens de Rekenkamer beschikt Defensie over de kennis en kunde om it-beveiligingstesten uit te voeren. In het Defensiebeveiligingsbeleid staat dat deze testen jaarlijks moeten plaatsvinden. Bij twee van de drie grenstoezichtsystemen bleek de beveiliging nog nooit te zijn getest. Het selfservicesysteem van Justitie en Veiligheid was één keer getest, maar deze test was veel beperkter dan gepland.

Hierdoor bestaat volgens de Rekenkamer het risico dat aanvallers misbruik maken van onopgemerkte kwetsbaarheden in de drie it-systemen. Niet alleen blijkt dat de voorgeschreven jaarlijkse beveiligingstesten in de praktijk in zeer beperkte mate plaatsvinden, ook de opvolging van de aanbevelingen laat te wensen over, zo stelt het rapport.

VVD-Kamerleden Dam en Van Helvert vroegen minister Bijleveld waarom de beveiliging van grote systemen maar eens per drie jaar wordt uitgevoerd en of een dergelijke periode wenselijk is. Daarop antwoordt de minister dat Defensie op dit moment niet over voldoende personeel beschikt om vaker te testen.

In een reactie op het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer had de minister al laten weten dat voor de veertien kritieke systemen van Defensie, waar het grenstoezichtsysteem onderdeel van uitmaakt, besloten is dat zij elke drie jaar opnieuw de goedkeuringsprocedure moeten doorlopen. “Het grote aantal systemen, de beperkte personele capaciteit om te kunnen testen en de tijd die benodigd is om alle bevindingen te kunnen opvolgen maken dat het verhogen van deze frequentie op korte termijn niet haalbaar is”, zo reageerde de minister.

Vaderdag 2020Vaderdag 2020