‘Vereniging van helden’ zelf onderscheiden

De Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheiding (VDMD) heeft de Koninklijke Erepenning gekregen. Zo werd haar 50-jarig jubileum voorzien van extra glans. Volkomen terecht, volgens Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland. “Uw vereniging is werkelijk uniek.”

‘Daden laten Leven’, is het motto van de VDMD. De vereniging zet zich in voor maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen. Dan kan het gaan om een Bronzen Leeuw, een Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, of het Vliegerkruis. Het werk van de VDMD is hard nodig, volgens Van Dijk, want “waardering voor uitzonderlijke inzet, dapperheid, of heldenmoed, is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in Nederland, een land met een relativerende inborst.”

Ruim 800 onderscheidingen
De VDMD heeft na de Tweede Wereldoorlog ruim 800 dapperheidsonderscheidingen behandeld. Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer somde de aantallen op: “665 voor de strijd in voormalig Nederlands-Indië, 31 voor de missie in Korea, 31 voor de missie in Nederlands Nieuw-Guinea en 92 voor de diverse missies na 1993, tot en met Mali.”

De verhalen vertellen
Namens minister Ank Bijleveld-Schouten sprak de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer waardering uit voor de VDMD. Hij noemde daarbij in het bijzonder de inspanningen om de verhalen van dragers te vertellen, zoals in de portrettenreeks die deze zomer in première ging. “Deze verhalen over moed, trouw en opofferingsgezindheid inspireren en bemoedigen ons”, aldus Bauer. “Ze maken ons trots en geven ons hoop.”

Daarom kreeg de VDMD nu eens zelf een onderscheiding. Niet meer dan logisch volgens Bauer: “U bent in feite een vereniging van helden.”

Bijleveld speldt Koninklijk gedecoreerden lintje op

In het hele land krijgen degenen die in april Koninklijk werden onderscheiden vandaag de versierselen uitgereikt. Bij Defensie gebeurde dat gisteren al. Minister Ank Bijleveld-Schouten speldde het eremetaal op bij 19 (oud)Defensiemedewerkers.

Onder hen Tim Ruijling, initiatiefnemer van de Sunset March, een eerbetoon aan de geallieerden. Bijleveld: “5 jaar lang maakten honderden veteranen in stilte ‘De Oversteek’ in Nijmegen. Jarenlang legde u uw ziel en zaligheid in dit project. Ik denk dat niemand vooraf ooit had kunnen bedenken hoe groots het zou worden. De mars die sober moest blijven, kreeg uiteindelijk de status van wereldallure. Zulke prachtige initiatieven beginnen vaak met het idee van een enkeling. Van u, in dit geval.”

Veteranen
Ook korporaal Carla de Vet was 1 van de decorandi. Bijleveld noemde haar inzet voor met name Indië-veteranen van grote waarde. Dat begon met de administratie van het 2e eskadron van het 2e regiment Huzaren van Boreel. Gaandeweg nam ze steeds meer taken op haar schouders rondom de organisatie van reünies. Ook hielp ze een officiële veteranenvereniging op te zetten. Dit om jong en oud bij het regiment betrokken te houden. “Met uw vriendelijkheid en inlevingsvermogen weet u iedere keer weer de juiste snaar te raken bij zowel oudere als jongere veteranen. De Vet zet zich daarnaast nog in voor tal van andere organisaties.

De gedecoreerden
De minister speldde de Koninklijke onderscheiding op bij de volgende (oud-)Defensiemedewerkers.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren ir. W.C. Borawitz en W.J.M. Verheijen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-generaal b.d. L.J.A. Beulen en vice-admiraal ir. dr. A.J. de Waard.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren H.F.M. Ruijling, P. van Sprang en mr. F.W. Stapel.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
adjudant-onderofficier E.B. van Holst, kolonel-arts b.d. A. van der Krans, majoor der mariniers R. van der Pol, sergeant-majoor E. Sprokkereef, kolonel drs. F.H. Stallmann, korporaal der 1e klasse C. de Vet, 1e luitenant C.H.A.N. Vugts en luitenant-kolonel K.J. Weber MSc.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
adjudant-onderofficier M.R. de Kreek, mevrouw I.S. Roza-Knol en de heren C. van Vliet en R.A.L. Vos.

Onderstaande (oud-)Defensiemedewerkers krijgen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van hun woonplaats.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
luitenant-kolonel-arts dr. G.J. Noordergraaf

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
de heer G. Boers
Sale/Zomerdeals 2020Sale/Zomerdeals 2020