Nederland en Amerika ondertekenen defensieverdrag

In de marge van de ontmoeting van premier Mark Rutte met president Donald Trump is op 02-07-2018 in Washington een samenwerkingsverdrag ondertekend. Dat gebeurde door de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra en zijn Nederlandse ambtgenoot in Amerika Henne Schuwer. Het verdrag gaat over (versterkt) partnerschap op militair materieel en operationeel gebied.

Denk hierbij aan het uitwisselen van personeel, zoals vliegers, verbindingsofficieren en technici. Ook het delen van informatie over nieuwe technologische systemen valt onder het akkoord. Dat is vooral belangrijk bij grote materieelprojecten, zoals de vervanging van helikopters (Chinook en Apache), de aanschaf van onbemande vliegtuigen (Reaper), of de informatie-uitwisseling bij de vervanging van onderzeeboten en fregatten. Verder gaan beide landen samenwerken op het gebied van raketverdediging.
Amerika en Nederland doen overigens al veel samen op defensiegebied. Met dit nieuwe verdrag worden specifieke deelverdragen in een overkoepelend pakket ondergebracht.

Dezelfde waarden
Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten is blij met de overeenkomst. ”We delen dezelfde waarden.” Ze doelt daarbij onder meer op het geven van trainingen en gezamenlijke operaties zoals in Afghanistan en Irak. Daarnaast verwijst ze naar de verplaatsing van Amerikaanse materieel afgelopen maand. Met inzet van Nederlandse militairen ging dat via Nederland naar Duitsland.

Defensiebudget
Bijleveld stelt dat er fricties zijn op andere dossiers, zoals handel. “Maar dat geldt niet voor defensie. Uiteraard willen de Verenigde Staten dat wij ons defensiebudget verhogen. Dat ben ik met ze eens en daar gaan we naar kijken.”

Exclusief
Met de ondertekening treedt Nederland toe tot een kleine exclusieve groep bondgenoten en partners. Amerika heeft soortgelijke overeenkomsten met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada.

Bron: Defensie

Defensiesamenwerking met Amerika van groot belang

Hoe krijgt de Amerikaans-Nederlandse samenwerking dagelijks vorm? Staatssecretaris Barbara Visser en Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Martin Wijnen zagen het deze week met eigen ogen toen ze Nederlands Defensiepersoneel in de Verenigde Staten bezochten.
Om te bekijken hoe de samenwerking verloopt en waar deze verder kan worden geïntensiveerd, is een bezoek aan Washington, Fort Hood, Tuscon en Edwards gebracht. Zo werd in Washington met diverse Amerikaanse defensiefunctionarissen gesproken over nieuwe mogelijkheden die zich in de samenwerking aftekenen.

Nieuwe technieken
Op de Nederlandse ambassade sprak het 2-tal voornamelijk met de attaches en Defensiemedewerkers die materieel verwerven. De attaches kijken ook naar nieuwe technieken die ook voor de Nederlandse krijgsmacht bruikbaar zijn. Wijnen: “Het is niet meer een kwestie van wachten totdat wij nieuwe technieken aangereikt krijgen. We moeten zelf zien waar de technologie zit en daarop anticiperen. De krijgsmacht moet veel adaptiever worden.”
Staatssecretaris Visser: “De vraag is hoe. We moeten de komende jaren goed kijken naar wat we nodig hebben qua mensen, maar ook qua materieel. Er dient een goede basis te komen om snel en efficiënt te handelen. De voorbeelden in de VS laten zien dat dit kan door de samenwerking met het bedrijfsleven op te zoeken.”


Daarna bezocht de delegatie Fort Hood. Bij het Nederlandse 302 Squadron trainen eenheden van de luchtmobiele brigade het zogenoemde air assault optreden. Dat doen ze in Texas waar ze situaties in een groot oefengebied levensecht kunnen naspelen. Het gaat om een gebied van 265 kilometer bij 175 kilometer. Vliegers die het vak al beheersen oefenen hier jaarlijks voor operationele gereedheid.
Bij het 148 Fighter Squadron in Tucson vlogen Visser en Wijnen mee in een F-16 en hoorden ze over het belang van luchtoverwicht. Ook is er gesproken over de diverse missietypen en bijbehorende taken die het jachtvliegtuig moet kunnen uitvoeren. Edwards Air Force Base was de laatste halte. Hier zit het Nederlandse detachement dat deelneemt aan de operationele testfase van de F-35. Nederland heeft hier 2 toestellen staan.

stas-visser-f-16_noventas-by-mindef

Pionierswerk
Visser: “Belangrijk om van dichtbij te zien op welke plekken we onze militairen in de VS samen met de Amerikanen trainen en opleiden. Opvallend is hoe zeer de Amerikanen de inzet en kwaliteit van onze mensen waarderen. Maar belangrijker nog is het enthousiasme en passie van onze mensen in Fort Hood en Tuscon. In Edwards was het inspirerend om te zien hoeveel pionierswerk een kleine, maar zeer gemotiveerde club Nederlandse militairen doet. Bij het testen van en de transitie naar de F-35.”

Bron: Defensie