Verbazing over kritiek militaire vakbond op marinierskazerne

Het Zeeuwse provinciebestuur is verbaasd over de kritiek die de militaire vakbond AFMP uit over de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen. Die zou volgens vakbondsvoorzitter Arjen Rozendal worden ‘uitgekleed’.

Uitgeklede versie
De kritiek van de AFMP is niet van de lucht. De marinierskazerne zou geen landingsbaan krijgen voor helikopters, op de schietbaan zou niet met scherp mogen worden geschoten, landingsvoertuigen zouden het strand niet op kunnen en éénpersoonskamers zouden zijn geschrapt. Dit alles tot grote ontevredenheid van de mariniers die al eerder blijk gaven weinig zin te hebben in een verhuizing van de huidige kazerne in Doorn (Utrecht) naar ‘het verre Vlissingen’.
Gedeputeerde Carla Schönknecht is verbaasd: “Wij hebben die berichten niet. Ik weet dat er op dit moment een referentieperiode is waarin het Ministerie van Defensie praat met partijen die in de markt zijn om de kazerne eventueel te bouwen. En ik heb niet begrepen dat er sprake is van een uitgekleed model.”

Gedeputeerde Schönknecht sluit niet uit dat er ontevredenheid is onder de militairen. “Ik ga er niet over als provincie. Het is het Ministerie van Defensie dat de inrichting en de manier waarop die kazerne gebouwd gaat worden uitvoert. Wij moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur en het terrein op orde zijn.”
De indruk van de AFMP-voorzitter dat de marinierskazerne ‘geen belangrijk dossier’ meer zou zijn voor Defensie wijst Schönknecht resoluut van de hand: “Het is natuurlijk een heel belangrijk dossier voor Defensie. Er is 190 miljoen euro mee gemoeid. Defensie bouwt echt niet iedere dag zo’n kazerne.”

Geen zin in verhuizing
De vraag of de kritiek van de AFMP de zoveelste oprisping is van de militairen die sowieso niet van Doorn naar Zeeland wilden verhuizen, kan Schönknecht niet beantwoorden: “Dat weet ik niet. Dat moet je aan de vakbond vragen.”

Bron: Omroep Zeeland / Defensie

Materieelprobleem bij Defensie blijf groot

Defensie heeft chronisch geldgebrek. De hierdoor veroorzaakte materieeltekorten hebben volgens vakbonden veel grotere gevolgen dan tot nu toe bekend was. Uit een rondgang van de VBM blijkt dat de marine vrijwel geen helikopter de lucht in kan sturen, ruim de helft van de F-16’s niet vliegt en 50 procent van de zware pantservoertuigen stilstaat.

Volgens de rapportages die de minister de afgelopen jaren naar de Tweede Kamer stuurde loopt Defensie op haar tandvlees. Exacte cijfers zijn in verband met de ’operationele veiligheid’ nooit verstrekt. Daarom reageert Defensie ook inhoudelijk niet op informatie die medewerkers via hun vakbond naar buiten brengen. Zij hebben die stap gezet omdat ze volgens de VBM volstrekt moedeloos worden van de huidige situatie.

Het pijnlijkste verhaal dat ze melden gaat over de nog vrijwel nieuwe NH90 helikopters. Nederland heeft er achttien. Ze zijn vooral bedoeld als boordheli voor de marine. Slechts twee kunnen er de lucht in. Nog niet bekend was hoe dat kan.
Volgens VBM-voorzitter Jean Debie komt het doordat het aan geld ontbreekt om voldoende van de speciale F44 brandstof in te slaan. De tekorten zijn duidelijk zichtbaar in het aantal vlieguren. „In het laatste kwartaal van vorig jaar mikte de marine op 611 vlieguren; het werden er 378. Over het hele jaar bleef het aantal vlieguren dertig procent achter bij de doelstelling”, weet de vakbondsman.

NH90_Noventas by MinDef

Ook de Koninklijke Landmacht heeft het moeilijk. Volgens de vakbond gaat het met de CV90 en Fennek pantservoertuigen ook moeilijk. En dan te bedenken dat deze de ruggengraat van de Landmacht vormen. Grofweg de helft van de zware militaire voertuigen staat stil omdat er ook hier geen reservedelen zijn om ze te repareren.

fennek_noventas-by-mindef

Ook alle schepen de in Den Helder aan de kade liggen in plaats van op zee zijn een teken van armoe. Het ontbreekt aan onderdelen om ze varend te krijgen. Hennis schreef dat er ’veel onderdelen van systemen worden herverdeeld’. Wat precies werd echter niet duidelijk. Debie weet het wel. „Het gaat om essentiële onderdelen zoals radar, satellietnavigatie en communicatieapparatuur. Ze worden uit het ene schip gehaald en zonder revisie overgezet op het andere. Alleen zo kunnen de schepen op missie.”

Deze herverdeling van materiële armoede noemen ze binnen Defensie inmiddels kannibalisatie. Het gebeurt op grote schaal bij allerlei soorten voertuigen. Zelfs Apache gevechtshelikopters (aanschafprijs: 20 miljoen euro per stuk) worden uit elkaar gehaald om reservedelen te krijgen waarmee technici andere vliegend kunnen houden.
Ook de 61 F-16’s van de Luchtmacht kunnen lang niet allemaal de lucht in. Hennis schreef vorig jaar herfst dat er dit jaar genoeg zullen zijn om de vereiste inzetnorm te halen. Deze inzetnorm is echter 11 toestellen! Debie geeft aan: „Er kunnen er 19 missies vliegen. Vier in de Baltische staten voor de Baltic Air Police, en vijftien in Nederland voor de bescherming van het eigen luchtruim. Dat is het”. „Er staan er nog zes in de VS voor training en opleidingen en de rest kan niet vliegen vanwege onderhoud of omdat er geen reservedelen zijn om ze te repareren.”
Ondanks dat de problemen bij Defensie een belangrijk onderwerp waren tijdens de verkiezingen, vrezen Jean Debie en zijn collega Anne Marie Snels van de AFMP dat beloofde miljarden voor Defensie de formatietafel niet zullen overleven. „Er is jaarlijks twee miljard euro extra nodig om de boel op orde te krijgen. Wil je broodnodig materieel als vrachtwagens vervangen, dan moet er nog meer bij”, weet Snels. „Komt dat geld er niet, dan krijgen de militairen grotere problemen met de uitvoering van taken”, vult Debie aan. „De commandanten van de landmacht, luchtmacht en marine zullen steeds meer ’nee’ moeten zeggen tegen politieke opdrachten.”

Bron: Telegraaf / Defensie