C-17’s brengen mensen en materieel uit Afghanistan thuis

2 C-17 transporttoestellen van de internationale Heavy Airlift Wing vlogen de afgelopen 2 weken af en aan tussen Roemenië en Afghanistan. Via de luchtbrug kwamen Europese NAVO-militairen en materieel terug vanuit onder meer Kabul en Baghram. Via de luchtbrug kwam ook het laatste Nederlandse materieel terug uit Mazar-e Sharif. 11 september 2021 geldt als officiële einddatum van missie Resolute Support. Dan moet de NAVO volledig uit Afghanistan weg zijn, dus ook de laatste Amerikaan. De Nederlandse militairen zijn al terug.
De Heavy Airlift Wing (HAW) ondersteunde deze redeployment. De HAW bestaat uit een poule van 12 landen, waaronder Nederland. Met internationaal samengestelde bemanningen maken ze gebruik van 3 C-17’s. 8 van de 12 partners deden een beroep op deze transportcapaciteit.

De terugtrekoperatie kreeg de naam Resolute Support Retrograde en liep van 13 juni tot gisteren. In die periode maakten beide C-17’s 66 vluchten, haalden 592 militairen op en 307.894 kilo vracht. Die bestond uit voertuigen en ander militair materieel.

Geografisch gunstiger
Normaliter zijn de C-17’s gestationeerd op de Hongaarse Pápa Air Base. Voor operatie Resolute Support Retrogade werd echter een logistieke hub ingericht in het Roemeense Otopeni. Vanaf daar vlogen de transporttoestellen naar Afghanistan en terug, om de vracht vervolgens later af te leveren in verschillende Europese locaties, waaronder vliegbasis Eindhoven.

Opereren vanaf Roemenië bood verschillende voordelen, vertelt luchtmachter sergeant-majoor Martijn van het Command and Control Squadron van HAW. “Het land ligt geografisch gunstiger. Vanaf Roemeense bodem is het 2 uur korter vliegen naar Afghanistan dan vanuit Hongarije. Dat verkort de werktijd van de bemanning en maakt dat we minder brandstof nodig hebben. Bijtanken op Afghaanse bodem is niet nodig: we kunnen mensen en materieel inladen en daarna meteen weer vertrekken. Zo verkort je de ground time van de operatie. Belangrijk, omdat de dreiging in het gebied toeneemt.”

Einde missie
Volgens commandant Logistics Support Squadron van de HAW, luitenant-kolonel John Roem, was Resolute Support Retrograde een bijzondere operatie. “Die markeert het einde van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan, die bijna 20 jaar heeft geduurd. Daarnaast transporteerden we veel mensen en een grote hoeveelheid materieel, ook nog eens van verschillende landen. Dat maakt de operatie complex, maar juist hier ligt onze kracht als Heavy Airlift Wing. Ik ben erg trots dat wij als Nederland met ons Nederlands militair personeel van de Heavy Airlift Wing aan deze operatie konden deelnemen en onze bijdrage leveren.”

Bron: Defensie

Nederlandse missievlaggen Afghanistan naar Nationaal Militair Museum

Na bijna 20 jaar onafgebroken inzet komen eind deze maand de laatste Nederlandse militairen terug uit Afghanistan. Om dit te markeren, overhandigt Defensie op 24 juni 2 Nederlandse ‘missievlaggen’ aan het Nationaal Militair Museum. Het zijn de vlaggen die de militairen in het missiegebied voerden.
De 1e vlag hing van 2006 tot 2010 op Kamp Holland in Tarin Kowt, Uruzgan, tijdens de ISAF-missie. De 2e komt nu terug van kamp Marmal, Mazar-e-Sharif en wapperde daar sinds 2015 tijdens de Resolute Support-missie. Tegelijkertijd met het einde van Nederlands militaire aanwezigheid gaat de Afghaans-Nederlandse samenwerking een nieuwe fase in. Het vredesproces in Afghanistan is fragiel. Daarom blijft Nederland zich voor het land inzetten. Dit schrijft het kabinet vandaag aan de Kamer.

Nederlandse inzet
De Nederlandse veiligheidsinzet in Afghanistan blijft ook na het einde van de Resolute Support-missie van de NAVO gericht op het steunen van de Afghaanse strijdkrachten en politie. Nederland is voornemens financiële ondersteuning te blijven bieden aan het Afghaanse leger via het Afghan National Army Trust Fund.

Het zwaartepunt van de Nederlandse ontwikkelingsinzet is gericht op versterking van de Afghaanse stabiliteit, veiligheid en rechtsorde. Tijdens de donorconferentie voor Afghanistan zegde minister Kaag, onder voorwaarden, maximaal €200 miljoen euro toe voor de periode 2021-2024. Dat geld is bestemd voor onder meer de opbouw en versterking van politie en justitie, meer veiligheid voor Afghaanse burgers en ontmijning.

Grote persoonlijke offers
Na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 verklaarde de NAVO artikel 5 van het handvest van de organisatie van kracht: een aanval op 1 van de leden, is een aanval op allen. Ook Nederland nam zijn verantwoordelijkheid. Het leverde met veel mensen, energie en geld een bijdrage aan meer veiligheid en stabiliteit in Afghanistan. De militaire inzet vroeg ook grote persoonlijke offers. 25 militairen kwamen om tijdens verschillende missies.

De militaire bijdrage maakte deel uit van een bredere Nederlandse aanpak die ook diplomatie en ontwikkelingssamenwerking omvatte. Mede daarmee zijn in 20 jaar belangrijke resultaten geboekt. Het aantal schoolgaande kinderen steeg van 1 naar ruim 9 miljoen. De gemiddelde levensverwachting toe van 44 naar 60 jaar en de Afghaanse economie groeide. Er werden een professioneel leger en politiemacht opgebouwd. In Afghanistan zetelt een democratisch verkozen regering. Ook is sprake van relatieve mediavrijheid en een actief maatschappelijk middenveld

Onvoorspelbaar
Desondanks is de situatie is erg onvoorspelbaar en ontwikkelt zich niet positief, zeker niet met de oprukkende Taliban. De vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban blijven de beste kans bieden op een stabiel, veilig en vreedzaam Afghanistan. Nederland ziet een grote rol weggelegd voor landen in de regio. Denk aan Pakistan en Turkije, maar ook partijen als de EU en VN. De inzet is dat de Nederlandse ambassade aanwezig blijft in Kaboel, mits de veiligheidssituatie dit toestaat.

Bron: Defensie