Veteranen helpen bij halen Afghaanse tolken

Het kabinet spant zich extra in om Afghaanse tolken en hun gezinnen naar Nederland te halen. Uiteraard moeten ze aan de eisen voldoen en zelf willen, maar in dat geval kunnen ze hier de asielprocedure doorlopen. Defensie heeft de capaciteit om de eisen te beoordelen vergroot en betrekt nu ook veteranen bij de check. Dit schrijven de ministers Ank Bijleveld-Schouten en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) vandaag aan de Kamer in reactie op het debat ‘Afghaanse tolken’ van 2 juni 2021.

Een andere wijziging is dat tolken niet meer worden doorverwezen naar een ander coalitieland, ook al hebben zij daar langdurig voor gewerkt. Het is voldoende om voor Nederland te zijn ingezet.

De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hebben de afgelopen week met een groot aantal coalitielanden contact opgenomen. Het doel was te zien welke procedures landen als Duitsland en de Verenigde Staten hanteren. De rondgang is gebruikt om te bekijken hoe de procedure is te versnellen.

Proces stroomlijnen
De afgelopen maanden hebben de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid (IND) het proces al gestroomlijnd. Zo begeleidt de ambassade in Kaboel de aanvragers inmiddels actief.

Daarnaast is de ambassade in Kaboel in gesprek met een organisatie die in Afghanistan decentraal de fysieke controle van de identiteitsdocumenten kan doen. Dan hoeven aanvragers nog slechts 1 keer naar Kaboel te reizen: om het visum op te halen en uit te reizen.

Afghanistan-veteranen

Ook is inmiddels een Afghanistan-veteraan toegevoegd aan het team dat zich bezighoudt met de ‘procedure Afghaanse tolken’. Die legt contact met Afghaanse vertalers en Nederlandse veteranen. Zij kunnen tolken die nog geen verzoek hebben ingediend actief informeren over de mogelijkheden.

Overigens zijn sinds het debat van 2 juni 6 tolken met hun gezin aangekomen in Nederland. Het totaal aantal tolken dat tot nu toe met hun gezin in Nederland is aangekomen komt daarmee op 74.

Alle vaderdag-deals op een rijtje !!>

Nieuw lesprogramma Afghaanse legervrouwen door genderadviseur

Het onderwijs aan vrouwen in het Afghaanse leger wordt versterkt. De Nederlandse genderadviseur en de organisatie GOOD Program (Gender, Occupational, Opportunity & Development) bereikten dat samen. De Nederlandse genderadviseur bracht alle partijen om de tafel en adviseerde over de mogelijkheden en de voordelen van de nieuwe onderwijsprogramma’s.

Voorheen leerde Afghaanse vrouwen in het leger slechts mondjesmaat lezen en schrijven. Mede door de samenwerking met het GOOD Program wordt het bestaande alfabetiseringsprogramma in de talen Pasthoen en Dari uitgebreid met Engels en computergebruik. Afghaanse leraressen verzorgen de lessen.

Staffunctie
Tijdens een shura (bijeenkomst) benadrukten de Afghaanse vrouwen dat deze lessen belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Veel vrouwen ambiëren een staffunctie, maar moeten daarvoor kunnen lezen en schrijven. Kunnen omgaan met een computer en beheersing van de Engelse taal zijn eveneens uiterst belangrijk.

Het GOOD Program schept ook meer werkgelegenheid en biedt de vrouwen daarnaast de mogelijkheid om trainingen en opleidingen in het buitenland te volgen.