Kort geding tegen Defensie en ABP om overgang naar middelloonregeling

Op dit moment dient in Den Haag een kort geding van de militaire vakbonden ACOM, AFMP, BBTV, FNV-overheid, MARVER en VBM tegen het ministerie van Defensie. De vakbonden willen met deze zet de gedwongen overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling per 2019 blokkeren. Volgende week maandag staat het ABP in hetzelfde conflict voor het hekje.
Kort geding tegen Defensie en ABP om overgang naar middelloonregeling
De vakbonden hebben de kort geding-rechter gevraagd om een voorlopige voorziening die moet voorkomen dat het ABP per 2 januari 2009 de huidige eindloonregeling omzet naar een middelloon-pensioenregeling. De leden van de militaire bonden zien een dergelijke overgang niet zitten en overleg over alternatieven leverde vooralsnog niets op. De bonden gaan ervan uit dat de rechter nog voor het nieuwe jaar duidelijkheid kan geven.

Afspraken met ministerie
Volgens de Bonden ligt er een afspraak met het ministerie van Defensie dat er voor militairen op 12 oktober 2017 is afgesproken dat er vanaf 2 januari 2018 een pensioenregeling met een eindloonkarakter van kracht is totdat er een andere regeling is afgesproken waarmee de leden instemmen. Het ministerie betwist dat die afspraken er liggen en wil dan ook niet samen met de bonden het ABP ‘verzoeken’ de bestaande regeling ook in 2019 uit te blijven voeren.

Kort geding tegen ABP
Volgende week maandag staat het ABP in dezelfde kwestie voor de kort geding rechter. Deze zitting heeft plaats in Amsterdam.

Bron: AMweb / Defensie (foto illustratief)

Reactie Defensie op berichtgeving ABP

De vakbonden voor Defensiepersoneel hebben, na het raadplegen van hun leden, het onderhandelingsresultaat van 20 augustus, over de arbeidsvoorwaarden, niet geaccepteerd. Dat hebben de bonden staatssecretaris Barbara Visser 4 oktober laten weten.
Onderdeel van het onderhandelaarsresultaat was een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het doel daarvan was een evenwichtiger pensioenopbouw voor alle generaties. Daarnaast was het de bedoeling de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk te verbeteren.
Nu het onderhandelingsresultaat van de baan is, kan ook de wijziging van de pensioenregeling niet doorgaan. Militairen ontvingen 23 oktober een bericht van ABP met deze boodschap. In het AV-akkoord van 2017 is voor 2018 een overgangsregeling met een eindloonkarakter afgesproken. Deze overgangsregeling houdt per 1 januari 2019 op te bestaan.

Minder
Vanaf 1 januari 2019 zet het ABP de pensioenregeling voor militairen voort als een middelloonregeling. ABP noemt dit een ‘basisregeling’. Hieronder bouwen militairen bij salarisverhogingen minder pensioen op dan onder de huidige regeling.

Binnen het sectoroverleg Defensie maken de werkgever Defensie en de Centrales van Defensiepersoneel samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling. ABP is uitvoerder van de pensioenregeling. Daarom vindt Defensie het belangrijk dat de werkgever en de centrales zelf afspraken maken over de pensioenregeling voor militairen. Defensie wil daarom op korte termijn samen met de centrales om tafel.

De pensioenregeling voor militairen is een belangrijk onderwerp, waar geen onduidelijkheid over mag bestaan. Defensie houdt militairen daarom nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: Defensie