Politie blundert met aanbesteding nieuwe munitie

De politie heeft de Europese aanbesteding van nieuwe munitie voor politieagenten stopgezet, en moet een nieuwe procedure beginnen. Oorzaak is dat het zogenoemde ‘programma van eisen’ in de aanbesteding niet beantwoordde aan de criteria waaraan munitie volgens de minister van Justitie moet voldoen.
De blunder werd onlangs ontdekt, en al aangekondigd op de openbare site voor aanbestedingen. Daar werd gesproken van ‘omissies’: “Dit vraagt om nader onderzoek. Gezien de complexiteit en het hoge technische gehalte van de materie vraagt dat enige tijd.”
9 millimeter
Bij de munitie gaat het om het standaarddienstwapen van de politie, waarbij 9 millimeter wordt gebruikt. Het wordt ook gebruikt door Defensie.
Volgens sommige bronnen zou het programma van eisen automatisch leiden naar een leverancier. Dit wordt tegengesproken door de Nationale Politie.

‘Technisch’ probleem
Volgens een woordvoerder is er sprake van een ‘technisch’ probleem, dat te maken heeft met fragmentatie en vervorming van de kogels en de hoeveelheid schade die zij aanrichten. “De specificaties zullen nu worden aangepast.”
De politie zegt geen probleem te verwachten met de voorraad munitie waarover zij nu beschikt, omdat het contract met de huidige leverancier tot september volgend jaar doorloopt.

Bron: RTLNieuws / Politie

Europese commissie tikt Defensie op de vingers

De Europese Commissie vindt dat het Nederlandse ministerie van Defensie Nederlandse bedrijven voortrekt bij aanbestedingen. Dat is tegen de afspraken en daarom start de Europese Commissie een juridische procedure.
Het is binnen de Europese Unie afgesproken dat voor grote orders bij ministeries een Europese aanbesteding uitgeschreven dient te worden. ‘Dat doet Defensie ook netjes maar daar koppelen ze allemaal randvoorwaarden aan’, zegt Europaverslaggever Jesse Pinster. De Europese Commissie noemt dat ‘onrechtvaardige compensatieverplichtingen’.
Randvoorwaarden
Nu weten we niet om wat voor aanbestedingen dat gaat maar even hypothetisch: een Roemeens bedrijf bouwt straaljagers voor Defensie. Dan moeten zij volgens die randvoorwaarden bepaalde onderdelen of onderhoudscontacten afsluiten bij Nederlandse bedrijven. ‘De EC vindt dat in strijd met de Europese regels dus zijn ze een inbreuk-procedure begonnen’, zegt Pinster. De Nederlandse regering zegt in een reactie ‘verdere dialoog hierover met vertrouwen tegemoet te zien’ en ‘binnen de gestelde termijn antwoord te geven op de kritiek en de vragen die de Commissie heeft gesteld.’

Regeerakkoord
Pinster kwam in het regeerakkoord nog wat tegen over de aanbestedingen. ‘Daarin staat dat deze regering een eerlijk speelveld wil creëren voor bedrijven in Europa, vooral om Nederlandse bedrijven te helpen. Maar nu lijkt het erop dat ze zich daar zelf ook niet aan houden’, merkt hij op.

Nederland is overigens niet het enige land dat zich niet aan de Europese regels houdt. ‘In Denemarken zou hetzelfde spelen’, weet Pinster. In Italië, Polen en Portugal gaan ze zelfs nog een stapje verder. ‘Daar vergeven ze contracten meteen aan Italiaanse, Poolse of Portugese bedrijven.’ Tegen deze landen is een vergelijkbare procedure gestart.

Brn: BNR / Defensie