Duitse luchtmacht schaft weer transportvliegtuigen aan

De Duitse luchtmacht schaft zes Lockheed-Martin C-130J Hercules transportvliegtuigen aan. Hiermee wil Duitsland de transportcapaciteit van de Duitse luchtmacht verder vergroten. Vorig jaar oktober werd al bekend dat Duitsland interesse had in de C-130J, als aanvulling op de nieuwe A400M transportvliegtuigen. De A400M is te groot voor taken als ondersteuning van ‘speciale operaties’ en evacuaties uit risicogebieden. De C-130J Hercules zal gefaseerd de C.160 Transall vervangen. Aflevering van de eerste Duitse Hercules staat gepland voor 2019 of 2020.

Samenwerking Frankrijk
Duitsland zal intensief samenwerken met Frankrijk. De nieuwe Herculessen worden zelfs op de Franse vliegbasis Evreux gestationeerd. Frankrijk heeft momenteel al vier nieuwe C-130J Herculessen in dienst en schaft nog twee C-130J’s aan. Frankrijk en Duitsland gaan gezamenlijk de twaalf C-130J’s gebruiken.

Minder dan gepland
De totale kosten van aanschaf, inclusief de kosten voor trainingsfaciliteiten en aanpassingen aan de infrastructuur, bedragen ruim één miljard euro. Omdat de kosten dusdanig hoog zijn heeft Duitsland haar eerdere plannen van 12 toestellen moeten bijstellen. In eerste instantie wilde men twaalf Herculessen aanschaffen, zodat er zes in Frankrijk en zes in Duitsland konden worden gestationeerd.

Bron: Up in the Sky / Lockheed Martin

Achtergrond eerste bezoek Duitse A400M Atlas aan Eindhoven

5 augustus landde de eerste Airbus Defence & Space A400M van de Duitse luchtmacht op vliegbasis Eindhoven. Duitsland heeft 53 A400Ms besteld ,maar zal er maar 40 in gebruik nemen. De overige toestellen zullen te koop worden aangeboden.

De A400M ook wel bekend als Grizzly en Atlas C1 binnen de Royal Air Force (RAF) zal de C-160D Transall vervangen. Tevens zal er een herstructurering binnen de Duitse lucht transport eenheden plaats vinden. De LTG 62 wordt de eenheid die de vluchten met de A400M zal gaan uitvoeren.

LTG 62 valt onder de operationele controle van het op vliegbasis Eindhoven gevestigde European Air Transport Command – EATC. Van het zeven landen tellende samenwerking verband hebben ook België, Luxemburg en Spanje de A400M besteld.

EATC waarvan ook Italië en Nederland deel uitmaken verzorgt de planning en uitvoering van onder andere luchttransport voor haar leden waarmee de A400M in de (nabije) toekomst tot de vaste bezoekers van vliegbasis Eindhoven zal behoren.

Momenteel heeft Duitsland de beschikking over een A400M, de 54+01, die op 19 december 2014 werd afgeleverd door Airbus. Airbus denkt dit jaar in elk geval nog dertien toestellen te kunnen afleveren. Hiervan zijn er naar verwachting vier voor 70 squadron op RAF Brize Norton welke eind september de beschikking zou moeten hebben over zeven vliegtuigen.

Land Besteld Geleverd

België 7 0 eerste levering 2018
Duitsland 53 1
Frankrijk 50 7
Luxemburg 1 0 vluchten uitgevoerd vanuit Belgische 20 squadron
Maleisië 4 1
Spanje 27 0
Turkije 10 2
Engeland 22 3

Totaal 174 14

Bron: pilootenvliegtuig.nl, 6/8/2015