Vliegbasis Eindhoven basis vier NAVO-tankervliegtuigen

Duitsland en Noorwegen doen mee met de aanschaf van Airbus-tanker-/transportvliegtuigen. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen en haar Noorse collega Ine Marie Eriksen Soreide zetten vandaag in Brussel hun handtekeningen onder het Memorandum of Understanding (MoU). Nederland is voortrekker van dit Europese samenwerkingsproject.

Nederland en Luxemburg kochten bijna een jaar geleden 2 A330 MRTT-toestellen bij Airbus. Beide landen ondertekenden vandaag in Brussel eveneens het MoU, dat de noodzakelijke wijzigingen bevat ten opzichte van het document van vorig jaar.
7 toestellen
Nu Duitsland en Noorwegen zijn toegetreden, worden er 5 vliegtuigen extra besteld. Het programma bestaat daardoor straks uit een pool van 7 stuks. De deelnemende landen mogen een aantal vlieguren gebruiken dat afhangt van hun aandeel in de investeringen.
De toestellen worden vanaf 2020 geleverd. 4 krijgen Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis, de andere 3 komen in Duitsland. De machines verminderen in de toekomst het tekort aan tanker- en transportcapaciteit van EU en NAVO.
Het aantal van 7 toestellen kan nog toenemen als meer landen meedoen. De investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten gaan voor Nederland flink omlaag. De investeringskosten voor Nederland blijven binnen de aan de Tweede Kamer gemelde bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard euro.

ondertekening-mou_noventas-by-mindef

De deelname van de landen is een groot succes voor de Europese defensiesamenwerking. Nederland is sinds het begin in 2012 voortrekker van het MRTT-programma van het Europees Defensie Agentschap.
België is voornemens het MOU begin 2018 te ondertekenen.

Bron: Defensie

Nederland koopt tankvliegtuigen met Luxemburg

Nederland koopt samen met Luxemburg twee Airbus tankvliegtuigen / transportvliegtuigen. De toestellen van het type A330 MRTT worden vanaf 2020 geleverd en moeten geleidelijk twee Nederlandse KDC-10’s vervangen. Ze worden eigendom van de NAVO en ondergebracht in een pool op vliegbasis Eindhoven. Naast het bijtanken van vliegtuigen en strategisch transport, kunnen de MRTT-toestellen ook onder meer medische evacuaties uitvoeren.

Kosten en personeel worden verdeeld op basis van het aantal vlieguren dat elk land nodig heeft. België, Duitsland, Noorwegen en Polen denken er over na zich aan te sluiten.
Het zogenoemde MRTT-project (Multi Role Tanker Transport) is een voorbeeld van de samenwerking tussen Europese landen die het kabinet nastreeft, aldus minister Hennis van Defensie donderdag.

Defensie is er dus (nog) niet in geslaagd om samen met andere voorname landen een nieuw tankvliegtuig aan te schaffen. Omdat andere Europese landen die geïnteresseerd waren in de gezamenlijke aanschaf zich hebben teruggetrokken of nog geen beslissing hebben genomen, kunnen de kosten voor Nederland oplopen tot 1 miljard euro.

Militaire capaciteit is schaars
In 2014 kondigde minister Hennis aan dat samen met België, Noorwegen en Polen nieuwe tank- en transportvliegtuigen zouden worden verworven. Ook Duitsland raakte vervolgens betrokken. Binnen de NAVO en binnen de EU is deze militaire capaciteit schaars, daarom maken bondgenoten ook al gebruik van elkaars toestellen. Maar Duitsland, Polen, Noorwegen en België haakten af of kijken de kat nog uit de boom. “Vanwege nationale politieke ontwikkelingen is het voor die vier landen nog te vroeg om zich bij Nederland en Luxemburg aan te sluiten”, schrijft Hennis in een brief aan de Tweede Kamer. “Wel hebben zij de intentie om in een later stadium alsnog tot het samenwerkingsverband toe te treden.” Alleen als dat gebeurt kunnen de kosten voor Nederland omlaag van een miljard naar minimaal 250 miljoen euro. Als dat echter niet gebeurt, betaalt Defensie de volle prijs. Toch is er voor de constructie gekozen dat de toestellen eigendom van de NAVO worden.

Luxemburg heeft geen luchtmacht en zal de toestellen dus ook niet gebruiken om in de lucht andere toestellen bij te tanken. Wel kunnen zij ze inzetten voor het verplaatsen van goederen of voor medische evacuaties. Volgens Defensie doet Luxemburg vooral mee “om zo een bijdrage te leveren binnen de NAVO en de EU”.

Bron: Telegraaf / NRC / Defensie