Pilot verkleint afstand opleiding en operationele eenheden

Het verkleinen van de afstand tussen beeldvorming en het echte leven van pantserinfanteristen. Het is 1 van de doelen van de nieuwe pilot-opleiding die ROC-leerlingen voorbereidt op een baan als pantserinfanterist of pantsergenist. Vandaag zetten 43 Gemechaniseerde Brigade en 2 van de 4 deelnemende ROC’s hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.
De 1e lichting van 24 deelnemers komt volledig van de ROC’s in het noorden van het land, Friese Poort en Noorderpoort. Daarom tekenen nu deze 2 scholen. Met Deltion en het ROC van Amsterdam als andere deelnemers wil de brigade zich het komende jaar nadrukkelijk ook op nieuwe collega’s vanuit de randstad richten.

Beter aansluiten
Majoor Rick Saton is als compagniecommandant bij 43 Gemechaniseerde Brigade betrokken bij de pilot. “We merken dat operationele eenheden vrij ver afstaan van opleidingen en het beeld dat leerlingen vooraf van een baan bij Defensie hebben. Deze opleiding moet zorgen voor een betere verbinding. Dus het beeld dat tijdens de opleiding ontstaat beter laten aansluiten op de realiteit.”

Het verschil tussen het beeld van potentiële infanteristen en de dagelijkse realiteit zit hem in verschillende zaken, legt Saton uit. “Zo’n CV90-gevechtsvoertuig ziet er natuurlijk goed uit op foto’s en in video’s, maar mensen onderschatten bijvoorbeeld toch het fysieke aspect bij de pantserinfanterie. Daarnaast werk je in een team en heeft een eenheid een specifiek ‘familiegevoel’. Daar laten we mensen laagdrempelig mee kennismaken.”

Verschil met de VeVa
Die laatste aspecten zitten ook verweven in de VEVA-opleiding die jongeren voorbereidt op een carrière als militair. Waarom dan toch een nieuwe pilot? Saton: “Er zijn meerdere verschillen. Ten eerste de duur. De pilotopleiding duurt 1 jaar en de VeVa 2 jaar. Dat kan onder meer doordat er bepaalde zaken uit zijn gehaald. Zo hoeven de leerlingen geen Algemene Militaire Opleiding binnen de opleiding te doen en vervolgens nog een keer als ze bij Defensie willen beginnen. We merken ook dat dergelijke dubbelingen demotiveren.”

Een ander verschil is dat de invulling van de opleiding aan de ROC’s wordt overgelaten. Dus de fysieke-en-mentale eisen stelt Defensie, de scholen vullen het programma in. Wel komen de leerlingen iedere maand een week naar de Johannes Postkazerne in Havelte. Daar ervaren ze van dichtbij hoe het militaire leven er uitziet. Saton: “Ze slapen in 1e instantie gewoon in een legeringsgebouw of boogtentenkamp. Maar we willen ze natuurlijk ook een keer meenemen naar een schietserie, op een oefening of laten slapen in het veld.”

Voor het overige krijgen de leerlingen vrijwel een normaal MBO2-programma met rekenen, Engels en Nederlands. Wel ruimen de scholen tijd in voor militaire aspecten. Dat varieert van kaartlezen of exerceren tot een themales over de NAVO. Ook krijgen de leerlingen geen militaire outfit, maar wel een outdoor/sportpakket.

Bron: Defensie

Weekoverzicht Defensie operaties

Tijdens uitzendingen kunnen militairen dusdanig gewond raken dat ze met spoed naar een ziekenhuis moeten. Voor deze medische evacuaties zijn helikopters beschikbaar. In Afghanistan is het luchttransport van dergelijke gewonden getraind. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 16 tot en met 22 september.

Belgische, Duitse en Nederlandse militairen trainden de medische evacuatie met een Duitse CH-53 helikopter en oefengewonden. Het draaide om het stabiliseren van een patiënt, deze gereed te maken voor transport en over te dragen aan het medisch personeel aan boord.

In Afghanistan nemen aan Resolute Support zo’n 100 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. In Mazar-e-Sharif en Kabul zitten daarnaast nog een aantal militaire adviseurs. Ze houden zich bezig met het verbeteren van logistiek en onderhoud van middelen. Verder richten ze zich op de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Normaal werken er ongeveer 50 militairen meer in Afghanistan, maar vanwege COVID-19 zijn die nu in Nederland. Inmiddels zijn, in aangepaste vorm, de adviestaken weer beperkt opgepakt.

Eenheden van de 43 Gemechaniseerde Brigade die deel uit maken van de multinationale Battle Group trainden in het oefengebied Gaizunai nabij de thuisbasis Rukla. Door de zichtbare aanwezigheid in de directe omgeving tonen we als eFP onze betrokkenheid.

Verder bezocht de Nederlandse ambassadeur in Litouwen Bonnie Horbach vrouwelijke collega’s van de enhanced Forward Presence in Rukla. Het werken als vrouw bij Defensie stond daarbij centraal. In een videoboodschap lichtte minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie haar eigen ervaringen toe. Ook sprak ze haar waardering uit over de rol van vrouwen binnen Defensie. Ter afsluiting werd zowel aan de ambassadeur als aan de andere aanwezigen het boek ‘Vrouwen in de frontlinie’ uitgereikt.

Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De multinationale Battle Group waar Nederland deel van uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.

Caribisch gebied
12 Curaçaose miliciens ondersteunen de komende 3 weken de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Deze maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bol 10-daagseBol 10-daagse

Lopende operaties buitenland:
# In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil vanwege COVID-19. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden.
# Nederland levert politieagenten en militairen aan de VN-politiemissie in Mali. De VN-missie Minusma wordt nog ondersteund door 3 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daar is de hulp vanwege de early warning-capaciteit, oftewel om tijdig aankomend onheil te signaleren.
# Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
# Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze nemen deel aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
# Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde vessel protection detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
# Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachments. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van een KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:
# De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 30 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten identificeerden en ruimden de projectielen waar dat nodig was.
# Defensiemedewerkers ondersteunen civiele instanties in het kader van het beteugelen van COVID-19. Militairen worden ingezet bij de coördinatie en planning van het bron- en contactonderzoek en in een verpleeginstelling in Amsterdam.
# De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
# De taxibaan van Vliegbasis Woensdrecht is tot 1 september 2021 parkeerplaats voor toestellen van de firma Fokker.
# Defensie leverde op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe waterboorcapaciteit om 2 calamiteitenputten te slaan voor de brandweer in het natuurgebied Bargerveen.