Spectaculaire militaire oefening Chinook helikopter

Defensie oefent deze week in de haven van Rotterdam. Dat betekent dat je zomaar een chinook-helikopter kan zien overvliegen.
Het is een spectaculair gezicht: de ene na de andere marinier roetsjt aan een touw naar beneden. Met boven zich een bulderende chinook-helikopter en onder zich een schip in het klotsende water. En dat zonder de veiligheid van een klimuitrusting!

Het is dan ook niet zomaar een team dat deze week oefent in de Rotterdamse haven. Het zogeheten 23 Raiding Squadron komt in actie, een team dat onder extreme omstandigheden kan werken. Een chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht bracht de leden van het Korps Mariniers vandaag naar Vlaardingen. Daar moesten zij een vrachtschip van DFDS proberen te ‘enteren’. Om hun doel – er zouden zomaar piraten aan boord kunnen zitten! – te bereiken, deden de dappere mannen en vrouwen een ‘fastrope’. Oftewel: zo snel mogelijk úit de helikoper en óp het schip. En dan zit er niets anders op dan, ongezekerd, in de wind te bungelen en te hopen dat je handen het touw goed vasthouden…

Ook de rest van de week oefent defensie in het havengebied, onder meer bij rederijen en bij de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Er zullen dus meer legervoertuigen te zien zijn.

Bron: AD / Defensie (foto illustratief!) / Twitter

Mariniers doen bergtraining Schotland (video)

Zo’n 350 mariniers hebben de jaarlijkse bergtraining gedaan in de Schotse Hooglanden. Het ging om meer dan 200 novices, degenen die de training nog niet hadden gedaan. Verder trotseerden mariniers van 12 en 23 Raiding Squadron de bergen. Zij deden dit al vaker.
Tijdens de bergmarsen waren de groepen zoveel mogelijk gemixt, voor een optimale kruisbestuiving. Jonge korporaals en sergeanten werkten zo aan hun leiderschapscapaciteiten. Terwijl ze de jonge mariniers leidden, brachten ze ook de lessen en vaardigheden over voor het optreden in bergachtige en koudweeromstandigheden.
De bergtraining maakt mariniers bekend met het opereren in bergachtig gebied, inclusief oorlogvoering. De opleiding is opgedeeld in een mountain movement survival course (mmsc) en een mountain warfare training (mwt).

Overleven en verplaatsen
In de mmsc-fase leren eenheden in theorie en praktijk hoe veilig door de bergen te overleven, overnachten, navigeren en verplaatsen. Tijdens marsen is het belangrijk je exacte positie te weten. Hiervoor moesten ze geregeld de kaart vergelijken met het terrein waar ze zich bevonden. Het zogenoemde map to ground. Het evacueren van een gewonde uit bergachtig terrein kwam aan bod en bleek een vak apart. Ook moesten rivieren worden overbrugd.

Oorlog in de bergen
De afgelopen week stond in het teken van de mwt-fase. Eenheden deden hetzelfde als tijdens de survivalfase, uitgebreid met het aspect van oorlogvoering in de bergen. Militairen moesten een aanval op een cliff uitvoeren, een hinderlaag leggen en zogenoemde standing patrols uitvoeren. Hierbij moeten ze ongezien de vijand in de gaten houden.

Bron: Defensie