Militairen gaan bouwen in Someren-Heide

Normaal zijn ze actief in Mali, Bosnië of Afghanistan. Dit keer gaan ze aan de slag in Someren-Heide. Militairen van 101 Geniebataljon van de Koninklijke Landmacht helpen vrijwilligers bij de restauratie van het Wehrmachthuisje. De genie komt in december met een groep van 25 naar Someren-Heide.
Een oefening met een maatschappelijk nut, zo omschrijft majoor Rick Krosenbrink deze hulp. ,,Genisten zijn de bouwers van de hele krijgsmacht. We bouwen over de hele wereld kampementen voor militaire missies.” En de genie legt jaarlijks voor de Nijmeegse Vierdaagse een brug over de Maas bij Cuijk.
,,Zoals andere militairen moeten oefenen met vechten, moeten wij oefenen met bouwen. Dat doen we normaal op de kazernes en oefenterreinen. Als we klaar zijn, breken we het weer af.” Soms grijpen ze een bestaand project aan, onder voorwaarden: ,,Het moet een maatschappelijk belang hebben. En we willen zeker niet concurreren met bouwbedrijven.”

Krosenbrink spreekt over een unieke klus in Someren-Heide. ,,Dit moeten we gewoon doen. Er komen zoveel lijnen bij elkaar: 75 jaar bevrijding, het is militair erfgoed en het is iets dat erg leeft in het dorp.”

Het Duitse Wehrmachthuisje maakte deel uit van de strategische ‘Kammhuberlinie’ van zoeklichten. Die liep van Noord-Denemarken via Duitsland, Nederland en België tot aan de Frans-Zwitserse grens. Met deze lampen werden geallieerde vliegtuigen ‘gevangen’ om die vervolgens neer te halen.
Een object van historische waarde, vindt heemkundekring De Vonder die een stichting in het leven riep om het gebouwtje aan de Kerkendijk op te knappen. Eerder gaf voorzitter Gerard Verdonschot van de stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide al aan dat ze in het gebouw het verhaal van de Tweede Wereldoorlog gaat vertellen, met beelden en objecten.

Bouwrijp
De vrijwilligers hebben het huisje al grotendeels bouwrijp gemaakt, zegt de majoor. ,,Alles wat rot was en wat eruit moest, is weggehaald. Wij komen straks met 25 man militaire bouwvakkers. De meesten zijn in opleiding. Er zitten loodgieters bij, elektriciens, timmermannen. Wij gaan zoiets als defensie zijnde niet van a tot z oppakken. We kijken waar mensen zelf mee komen en willen dan graag meehelpen.”

De genisten blijven naar schatting twee weken. ,,En niet van negen tot vijf. We gaan zo lang mogelijk zo veel mogelijk doen.” Het gebouw zal in ieder geval wind- en waterdicht worden gemaakt. De opening is tijdens de viering van 75 jaar bevrijding.

Bron: ED

Landmacht wapent Veluwe tegen vuur

Militairen van de Koninklijke Landmacht hebben vandaag een waterput geboord op de Veluwe. Het is een van 3 zogeheten calamiteitenputten die het waterboordetachement van 101 Geniebataljon deze maand aanlegt in de regio rondom Kootwijk.

“Dit deel van de Veluwe is volgens onze risico-index een rood gebied”, vertelt Marko Bramme, projectleider van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Een optelsom van onder meer begroeiing, bereikbaarheid én de beschikbaarheid van bluswater bepaalt de kwetsbaarheid van een gebied in geval van brand.

Waterboordetachement

Driehoek
De aanleg van waterputten is een van de zogeheten nationale taken van Defensie. “Het waterboordetachement legt hier voor ons een driehoek van calamiteitenputten aan langs de randen van het natuurgebied”, schetst hij. “In geval van nood kunnen we een grote bosbrand dan vanaf de kop én vanuit de flanken bestrijden.”

Meters diep
Met hun immense waterboorinstallatie boren de genisten tot op meer dan 65 meter diepte. “We willen een watercapaciteit van 90 kuub per uur garanderen, dus dan moet je wel een aantal meters de grond in”, vertelt sergeant-majoor Wil Meijer, plaatsvervangend commandant van het waterboordetachement.

Waterboordetachement

Duinbrand Schoorl
Voor zijn eenheid is het alweer de 13e van de 15 waterputten die de genisten dit jaar aanleggen in eigen land. “We verfijnen zo het netwerk van calamiteitenputten”, vertelt Bramme. Ondanks de natte zomer blijkt dat geen overbodige moeite. De brandweer kon de grote duinbrand bij Schoorl gisteren bedwingen mede dankzij de een jaar eerder door Defensie aangelegde calamiteitenput.

Bron: Defensie