Suriname heeft nu ook Militaire Academie

De eerste militaire academie van Suriname is op vrijdag 20 september in gebruik genomen. De opening is bijgewoond door president Desiré Delano Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders. In hetzelfde gebouw is ook de Surinaamse Militaire School ondergebracht.

Bouterse heeft aangegeven, dat met de opening van de academie er een stuk vertrouwen met betrekking tot de toekomst van het leger gegarandeerd is. De academie, een mijlpaal voor Suriname, is met het minimale dat beschikbaar was opgezet. Zowel president Bouterse als minister Ronni Benschop van Defensie, hebben de sponsors bedankt voor hun geleverde bijdrage.

Er is voor zowel de academie als de Surinaamse Militaire School een duidelijke organisatiestructuur van een raad van toezicht, directeuren tot richtingscoördinatoren. Op de academie kunnen vier opleidingen worden gevolgd. Het gaat om de officiersopleiding, voortgezette officiersopleiding, de officiersvorming en het bevel en generale stafopleiding die op masterniveau is. De officiersopleiding is een driejarige opleiding op bachelorniveau, waarbij personen de graad behalen van bachelor in militaire wetenschappen en bevorderd worden tot de rang van tweede luitenant. Uiteindelijk zullen er militairen opgeleid worden met verschillende specialisaties zoals Administratie en Logistiek, Infanterie, Luchtmacht administratie en Logistiek, Marine-Nautisch, Marine-Technisch, Inlichtingen en Veiligheid, Genie-infrastructuur, Genie-Elektrotechniek en Militaire Politie.

De opleidingen zijn volgens internationale maatstaven modulair opgezet en de student wordt getoetst op basis van kennis, inzicht en vaardigheden. De docenten verbonden aan de opleidingen moeten voldoen aan de vereiste kwalificaties. Professionalisering van de docent is een vereiste alsook het wetenschappelijk produceren van artikelen op de academie.

Op de academie zal er in meerdere talen gedoceerd worden. De mogelijkheid voor inschrijving van buitenlandse studenten is ook aanwezig. Zo’n student wordt gedurende zes maanden getraind in de Nederlandse taal. Als de persoon voldoet aan de normen die het instituut stelt, wordt de student dan toegelaten.