Streep door ontgroening bij Luchtmobiele Brigade

De Luchtmobiele Brigade heeft vorige week op het laatste moment afgezien van een omstreden inwijdingsritueel. Dat gebeurde na een bezoek van de nieuwe bewindspersonen van Defensie, minister Bijleveld en staatssecretaris Visser. De brigade is in opspraak geraakt vanwege uit de hand gelopen ontgroeningen.
De bewindsvrouwen waren woensdag op werkbezoek in Schaarsbergen. Visser, die gaat over personeel, vroeg naar de ’Tijgertest’ die die avond gepland stond. Het is het toelatingsritueel voor de Charlie-, of Tijger-compagnie die draait om de ’indrinkprocedure’ waarbij ’welpen’ volwaardige ’tijgers’ worden. Na navraag werd volgens de Koninklijke Landmacht besloten de ontgroening voorlopig uit te stellen.
Uitgerekend bij het legeronderdeel dat vanwege ontgroeningen in opspraak is, blijkt vorige week weer een omstreden initiatieritueel op stapel te hebben gestaan. Belangrijkste ingrediënt: drank.
„Eenieder die geplaatst wordt bij de Tijgercompagnie kan nog niet automatisch als Tijger worden gezien en wordt derhalve aangesproken met ’Welp’. Pas na het met positief gevolg voltooien van de ’Indrink Procedure’ zal de net geplaatste militair kunnen worden aangesproken als ’Tijger’.”
Zo begint het document waarin de ontgroening bij de Charlie Compagnie van 11 Luchtmobiele Brigade wordt beschreven. Het werd De Telegraaf toegestuurd vanuit het binnenste van de compagnie. Daar bestaan zorgen over het initiatieritueel.

Zorgen zijn er vooral vanwege het overvloedige alcoholgebruik. De nieuwelingen moeten een mok meenemen waarin een rauw ei en sterke drank worden gedaan. Pas nadat ze dit achterover hebben getikt, een serie vragen over het Tijgerhandboek hebben beantwoord en opdrachten hebben vervuld, horen ze erbij. Bij elk fout antwoord of niet voltooide opdracht moeten ze de indrinkprocedure herhalen. Het ritueel moest plaatsvinden in de bossen bij Schaarsbergen, vanaf tien uur ’s avonds, en dan de hele nacht door. De welpen zouden er ook op een prooi moeten jagen, volgens een ingewijde een konijn dat dan moet worden gevild en rauw opgegeten.

Volgens woordvoerder Joris van Esch van de Koninklijke Landmacht zijn de zorgen rond de inwijding ’niet nodig’. De tekst uit het document is volgens hem zo opgesteld om deelnemers ’een beetje bang’ te maken. De test wordt al 25 jaar gedaan.

luchtmobiele brigade

luchtmobiele brigade

’Timing’
Toch werd het ritueel na het bezoek van staatssecretaris Visser en minister Bijleveld opeens geschrapt. Volgens Van Esch was dat omdat ’de timing niet gelukkig was’. „De meest ervaren korporaal, die normaal de begeleiding doet, was ziek en er zitten veel nieuwelingen bij de groep. Iedereen binnen de luchtmobiele brigade beseft dat de brigade momenteel onder een vergrootglas ligt door wat er is gebeurd. Het is aan de rechter om daarover te oordelen.”

Drie leden van de eenheid kwamen afgelopen maand met hun verhaal naar buiten. Ze vertelden tijdens en na ontgroeningen te zijn vernederd, aangerand en mishandeld. De Tweede Kamer sprak er schande van en staatssecretaris Visser gelastte twee onderzoeken. Commandant Luchtmobiele Brigade Ron Smits liet weten dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. De marechaussee hield in de zaak vorige week drie ex-militairen aan.
„De slachtoffers zijn getekend voor het leven. Je zou denken dat dit genoeg reden is om verder af te zien van ontgroeningen. Maar niet dus. Hier moet zo snel mogelijk worden ingegrepen”, zegt Anne-Marie Snels van de militaire vakbond AFMP.

Onder meer bij de bond kwamen begin vorige week signalen binnen dat er weer een inwijdingsritueel op stapel stond. Het gaat om de ontgroening van de Charlie Compagnie. Vanwege hun mascotte noemt de groep zich de Tijgercompagnie.

Bron: Telegraaf / Defensie