Stijging aantal meldingen ernstige ongevallen bij Defensie

Het aantal meldingen van ernstige bedrijfs- en dienstongevallen bij Defensiepersoneel is vanaf 2011 aanzienlijk gestegen. Uit informatie van het Ministerie van Defensie blijkt dat vorig jaar 155 meldingen zijn gedaan, in 2011 waren dat er nog 98. Het gaat hierbij om ongevallen waarbij Defensiepersoneel lichamelijk letsel oploopt, of in enkele gevallen zelfs overlijdt. Ook worden incidenten met milieuschade en materiële schade meegerekend.

defensieincidenten2015_Noventas by NU_nl

In het overzicht van meldingen zijn blessures tijdens oefeningen, verkeersongevallen, verwondingen vanwege te heet voedsel, diefstallen en zelfs pogingen tot zelfdoding terug te lezen.

Bezuinigingen
Volgens de advocaten Diekstra en Van der Laan, die jaarlijks vele militairen bijstaan die betrokken zijn geraakt bij ernstige incidenten tijdens hun dienstuitvoering, is er een verband zichtbaar tussen de bezuinigingen bij Defensie en het stijgende aantal meldingen.
“Dat is onacceptabel. Geld mag nooit een overweging zijn als het gaat om de veiligheid van de mannen en vrouwen die ons land verdedigen’’, aldus de advocaten.
Defensie zelf stelt dat de stijging van het aantal voorvallen gunstig is. Medewerkers zouden zich vrij voelen om voorvallen te melden. Daarnaast constateert het ministerie dat het aantal incidenten in de ernstigste categorie redelijk stabiel blijft.

Bron: NU.nl / Defensie