Snijden in budgetten voor reservisten toont dat Defensie is uitgewoond

De SGP maakt zich grote zorgen over het snijden in de budgetten voor reservisten. Kamerlid Dijkgraaf heeft inmiddels opheldering hierover gevraagd aan minister Hennis van Defensie en wil weten wat de consequenties hiervan zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van Nederlandse militairen in crisisgebieden. Dijkgraaf beschouwt deze nieuwe noodgreep als het zoveelste signaal dat Defensie compleet is uitgewoond. De komende jaren moet er volgens hem structureel veel extra geld naar Defensie. Daar mag geen enkele serieuze politieke partij haar ogen voor sluiten.

Schriftelijke vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Defensie over het snijden in budget voor reservisten

Is het bericht juist dat de landmacht substantieel gaat snijden in het budget van reservisten?[i] Zo ja, kunt u deze berichtgeving en de consequenties hiervan nader duiden?
De commandant van de Landstrijdkrachten heeft aangeduid dat deze ingreep zijn eenheden ‘hard raakt’. Kunt u nader duiden op welke wijze en in hoeverre de betreffende legereenheden ‘hard’ worden getroffen? Welke operationele beperkingen levert dit voor hen op?
In hoeverre gaat deze ingreep ten koste van de noodzakelijke training van reservisten? Wat betekent dit voor de effectieve inzet van reservisten, ook voor de langere termijn?
Staat deze ingreep niet haaks op uw vigerende beleid ten aanzien van de gewenste inzet van reservisten en het benutten van het potentieel daarvan?
Kunt u de budgettaire noodzaak voor deze ingreep uitleggen? In hoeverre is deze ingreep tijdelijk van aard?
Welke concrete gevolgen heeft deze ingreep voor de inzet van Nederlandse militairen in crisisgebieden of voor de vervanging van militairen die worden uitgezonden?
Waarom is er voor gekozen om primair hierop te bezuinigen en niet primair op de meer ceremoniële, publieksgerichte inzet van reservisten?
Is het bericht voor het overige juist, dat onbemande vliegtuigen voor bewaking en observatie door technische problemen niet kunnen vliegen; dat genietanks mankementen hebben waardoor hun inzet niet meer is gegarandeerd en dat er te weinig geld is voor training en scholing van de Explosieven Opruimingsdienst? Hoe kan dit op de kortst mogelijke termijn worden opgelost?