SGP: Extra geld nodig voor reparatie AOW-gat bij Defensie

De reparatie van het AOW-gat voor Defensiemedewerkers moet niet worden betaald uit het defensiebudget, vindt SGP’er Dijkgraaf. “Dat is al veel en veel te krap. Er moet dus extra geld bij om dit probleem op te lossen.”
Dijkgraaf reageert hiermee op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelde dat het beëindigen van wachtgelduitkeringen van voormalig burger­medewerkers bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar „een verboden onderscheid naar leeftijd oplevert.” Zij worden daardoor met een te grote inkomstenderving geconfronteerd. Hun maandelijkse tege­moetkoming is netto lager dan een gewone AOW-uitkering.

Minister Hennis schreef de Kamer gisteren dat ze er later op terugkomt. Dijkgraaf is blij met de uitspraak. “Hier moet een oplossing voor komen. Van het defensie­personeel is de laatste jaren door alle bezuinigingen veel gevraagd. We hebben hen keihard nodig om de krijgsmacht weer op te bouwen. Dan moet je wel goed voor het personeel zorgen.”

Bron: Reformatorisch Dagblad / Defensie