Schietoefening Bonaire terecht niet doorgegaan

Het onderzoek naar een vermoeden van een misstand op de schietbaan Washikemba (Bonaire) is afgerond. Secretaris-generaal Wim Geerts heeft de bevindingen gedeeld met de melders. De onderzoekscommissie concludeert dat zij een schietoefening terecht niet lieten doorgaan en terecht melding deden van een onveilige situatie. Ze deden dat op 3 oktober 2018.

Uit het onderzoek blijkt dat de schietbaan technisch veilig was. Inrichting, onderhoud en keuring waren op orde. Er waren echter wel diverse onduidelijkheden in taken en verantwoordelijkheden van baancommandant, baanbeheerder en facilitaire ondersteuning. Hierdoor was er een vergrote kans dat niet alle veiligheidsvoorschriften voldoende werden gevolgd en gecontroleerd op uitvoering. Daarmee was er sprake van een vergroot risico voor defensiemedewerkers en omgeving.
Maatregelen
Direct na de melding zijn maatregelen genomen die tijdens en na het onderzoek verder zijn aangescherpt. Zo zijn de taken en verantwoordelijkheden verduidelijkt. Het baanreglement is beschikbaar gesteld op de schietbaan en Defensie neemt tijdens schietoefeningen van militairen de taken van de baanbeheerder over. De aanbevelingen van de commissie hebben geleid tot aanvullende maatregelen. Hiermee zijn de tekortkomingen verholpen.

Dankbaar
Geerts is de melders dankbaar: “Zij hebben bijgedragen aan een veiliger werkomgeving. Medewerkers moeten risicovolle taken en oefeningen zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Een (zelf)kritische houding op alle niveaus is daarbij noodzakelijk. Defensiemedewerkers hebben de verantwoordelijkheid om elkaar scherp te houden en aan te spreken als zaken niet in orde zijn of beter kunnen.”

Bron: Defensie