Ruim veertig militairen treden in Den Bosch toe tot Korps Nationale Reserve

Ruim veertig militairen hebben zaterdagmiddag op de Parade in Den Bosch de eed of de belofte afgelegd. Zij werden beëdigd door de commandant van het bataljon, luitenant-kolonel Rob Müller.
Daarbij zweerden ze of beloofden ze trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Ze maken nu deel uit van het 30 Nationale Reservebataljon.

De loco burgemeester van de gemeente Den Bosch, de heer Logister, was als gastheer bij de ceremonie aanwezig. De Fanfare Korps Nationale Reserve verzorgde de muzikale omlijsting van de ceremonie. Ook de Commandant 13 Lichte Brigade, Generaal Gijs van Keulen was bij deze ceremonie aanwezig.Voor aanvang van de ceremonie marcheerden de eenheden van 30 Natresbataljon door de binnenstad van Den Bosch.

De mensen bij de Nationale Reserve studeren nog of hebben een baan. Ze kunnen bijvoorbeeld steun geven bij calamiteiten of meehelpen met het bewaken en beveiligen van belangrijke gebieden.